Публікаціі. Павел Альошин. Батько і син Беретті (З архітектурної спадщини)
Олександр Вікентійович Беретті