Публікаціі. Павел Альошин. Батько і син Беретті (З архітектурної спадщини)
В. І. Беретті - Аван-зал Київського державного університету.
Фото С. Шиманського