Публікаціі. Павел Альошин. Батько і син Беретті (З архітектурної спадщини)
В. І. Беретті - Вестибюль Київського університету.
Фото. С. Шиманського