Публікаціі. Павел Альошин. Батько і син Беретті (З архітектурної спадщини)
В. І. Беретті - Головні сходи Київського державного університету. Верхній марш.
Фото С. Шиманського