Публікаціі. Павел Альошин. Батько і син Беретті (З архітектурної спадщини)
В. І. Беретті - Колонада вестибюлю Київського державного університету.
Фото С. Шиманеького