Публікаціі. Павел Альошин. Батько і син Беретті (З архітектурної спадщини)
В. І. Беретті - Київський університет.
План 1 поверху