Публікаціі. Павел Альошин. Батько і син Беретті (З архітектурної спадщини)
В. І. Берєтті - Проект Київського університету.
Головний фасад