Главная
Новости сайта
Анатомия профессии
Основные даты
Жилые дома
Общественные здания
Градостроительство
Архитектурные конкурсы
Недостоверные объекты
Карта Киева
Архив
Персоналии
Библиотека об Алешине
* Диссертация
* Публикации
* Журналы, газеты, блоги
* Видеоматериалы
Глоссарий
Книжная полка
Ссылки
Автора!
Гостевая книга
 
ПоискCopyright © 2000—
Вадим Алешин
  Публикації
Дмитро Малаков
Прибуткові будинки Києва
 

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

Альошин П. Ф. - 38, 43, 44, 50, 106, 146, 351
Альошин Ф. П. - 50
Андрєєв П. С. - 43, 44
Андржейовський І. - 342, 343, 344, 346
Антрофимович К. А. - 336
Артинов М. Г. - 44, 47, 103, 104, 107
Багрсєви - 334, 336
Бажан М. П. - 320
Байдашніков Д. Д. - 334
Байдашніков І. Д - 333
Балавенський Ф. П. - 135, 154
Баранова Л. Б. - 336
Баумаи М. Є. - 278
Безсмертний В. А. - 38, 44, 48, 53, 73, 114, 116, 117, 180
Бергенгейм Е. Е. - 257, 342
Беретті В. І. - 7, 10, 11
Беретті О. В. - 10,24
Бернер Л. М. - 332
Бернер Я. М. - 332, 333, 334
Берсенєв І. М. - 314
Бєляєв 1.1. - 44, 136
Бобрусов М. П. - 44, 48, 86, 106
Богров Д. Г. - 350
Богуславський С. М. - 15, 97
Брадтман Е. П. - 40, 43, 44, 48, 70
Брайчевський М. Ю. - 97
Буковецький Є. Й. - 323
Булгакови - 8, 307
Булишкіни - 334, 336
Бялік Л. Я. - 336
Вайнтроб М. М. - 67
Валуєв І. X. - 336
Василенко М. - 333
Вейцковський І. - 338
Вербицький О. М. - 41, 44, 92, 119, 152
ВерозубА. Б.-341
Воловський С. - 25
Воронцов П. В.- 46
Гансен О. Г. - 314
Гарлинський Й.-Б. М. - 254
Гарнич-Гарницький Є. Ф. - 96
Герчиков Л. Л. - 336
ГілевичО. Т. - 44, 141
Гілятовський - 336
Гоголь М. В. - 162
Горденін М. М. - 8, 44
Горенко С. Т. - 336
Голландський П. І. - 44
Гольдфарб К. К. - 336
Горенштейн А. - 333
Городецький В. В. - 25, ЗО, 39, 42, 43, 44, 48, 81, 84, 85, 94, 96, 103, 163, 174,316,317,318,319,349
Гофман Фр. - 337
Гребінь М. Я. - 334
Гугсль Л. М. - 50
Гудим-Левкович М. В. - 336
Гуревич М.Л. - 341
Гусєва Є. Г. - 334
Даміловський М. О. - 44, 48, 120, 121
Демченко В. Я. - 37
Денисов А. П. - 332
Дзегановський П. А. - 333
Дзялинська Л. Б. - 336
Динники - 336
Добачевський М. М. - 13, 44, 103
Доломакін А. - 332
Дубицький О. Я. - 44
Дьяков І. М. - 94, 351
Ейсман - 333
Ейснер В. В. - 20
Ертель А. - 49
Ессен Ф. Ф. - 44, 53
Єрмаков Є. Ф. - 44, 47, 60
Жуков Л. І. - 332
ЖуковП. А. - 44, 115
Журавльов М. В. - 332
Зайцев І. М. - 334
Зак А.-Й. І. - 332
Заньковецька М. К. - 217
Зарембські - 334
Зекцер Й. А - 44, 68, 88,106, 123, 124, 125, 127, 129
Зелінський С. - 333
Іваницький К. Л. - 78
Ідзіковський Л. - 310
Іїндржишек Г. - 310
Іконніков М. С. - 44
Казанський М. М. - 44
Калапініков І. М. - 332
Касиерович М. - 49
Катеринич В. П - 44
Кимаєр Й. Й. - 155
Кляве Е. Л. - 44
Клуг М. В - 46, 87, 97, 102, 103, 106
Кнотте Й. В - 336
Кобелєв О. В. - 44, 53
Коблов С Я - 336
Кожевніков П. - 333
Козинські - 334
Козлов О. - 119,152
Краусс А.-Ф. К. - 45, 46, 70, 79, 80, 89
Кривошсєв О. С. - 44, 48, ПО
Кричевський В. Г. - 44, 46, 48, 49, 146, 349
Круковські - 336
Куликовський ВЛ. - 44
Куліковська Е. - 342
Кульженко В. С - 320
Кульженко С. В. - 10, 11, 308, 324
Купрієнко П. М. - 336
Ланге - 257, 342
Латишев Я. - 336
Лебедєв П. Л. - 44
Леся Українка - 217
Лєдуховський Г. К. - 44, 90, 144
Листовничий В. П. - 53
Літошенко В. О. - 8
Лонський Л. О. - 333
Лукомський Г, К. - 150
Лунєви - 332
Луценко Д. О. - 31
Маврина В. В. - 269
Маєнць О. Л. - 336
Майборода П. І. - 31
Максимов В. Л. - 44, 146
Малаков В. Ф. - 34, 313
Малаков Д. В. - 16, 48, 62, 150, 223
Малакова Є. К. - 36
Марр X. С. - 334
Мейєр К. - 344
Мельцер Р. Ф. - 43
Мєхович Ф. І. - 26
Михельсон Ф. — 79
Мінкус А. Б. - 34, 106
Мінут Г. - 333
Міхельсон Ф. Г. 334
Модзелевська Ф. А. - 96
Мозговий - 335
Моргілевський І. В. - 97
Мьорінг Ф. Ф. - 16, 17,19,33
Ніколаєв В. М. - 41, 43, 48, 55, 73, 96, 99,103, 217, 361
Ніколаєв І. В. - 43, 48, 55, 104, 108
Нілус П. О. - 323
Новицький Р. Д. - 334
Обремський В. А. - 53
Олтаржевський Ф. М. - 44, 122
Орловський В. Д. - 63
Осипов П. О. - 336
Остроградський К. В. - 53
Осьмак В. О. - 44, 47, 48
Павлов О. С. - 70
Паппадопуло М. А. - 313
Паппадопуло, родина - 308
Пещанський В. П. - 44, 48, 49, 150
Пимоненко М. К. - 63
Піддубний Ф. Н. - 336
Подборський 1.1. - 309, 310, 314
Подборська Н. М. - 314
Подборська О. І. - 314
Позпяков Г. П. - 44
Покришкін П. - 49
Пономаренко - 336
Попов М. Б. - 37
Пушкін О.С.- 162
Рейхе А. К. - 332
Риков В. М. - 42, 43, 44,129, 135,146
Ріхтер М. В. - 334
Родзянко Л. М. - 347
Родзинко О. Ф. - 233
Сагатовські - 334
Сала Е. - 163
Самонов М. М. - 54, 173
Сандуковський Е. М. - 334
Свадковський П. П. - 147
Семирадський Г. І. - 154
Сербулов В. І. - 96
Середа Г. І. - 333
Сидоров О. К. - 336
Сичу гов В. І. - 43
Сингаївський Д. І. - 333
Скворцов Ф. - 333
Скрипка О. А. - 333
Сроковський К. І. - 44, 53
Сніжко I. A. - 336
Соколов Ф. П. - 90, 162, 163, 273
Соловейчик С. - 337
Спарро П. І. - 24, 43, 48
Ставинський М. Г. - 341
Столипін П. А. - 350
Страус А. Е. - 53
Субботін В. А. - 333
Субботіна Е. - 333
Суський С. І. - 65
Ткаченко П. Т. - 336
Тойба М. І. - 336
Торов Д. Г. - 43,106
Трахтенберг А. Д. - 44, 362
Тріштель К. Г. - 336
Троупянський Ф. А - 43, 106, 171
Федоров П. - 44, 362
Фіркс Є. В. - 336
Фокін Ю. - 336
Фокіна М. - 332
ФранкоІ. Я. - 217
Фромметт М. Ф. - 96
Фузіки - 334
Хелемський - 336
Хойнацький О. Р. - 44, 65,100
Хрущов М. С. - 62
Хряков М. Г. - 178
ХургінД.Л. - 341
Цвіленьова О. - 336
Цеслинський Л. В. - 44
Чекмарьов М. І. - 44,70
Чернов X. Ф. - 333
Черноярови - 336
Чоколов І. І. - 310
Шавров С. В. - 333
Шатов С. В. - 332
Шевченко С. Ф. - 334
Шевченко Т. Г. - 217
Шехонін М. О. - 44, 48, 146
Шиман К. Ф. - 44,51, 54, 103, 148, 313
Шіле О. А. - 43,48
Шлейфер Г. П. - 28, 31, 40, 44, 82,103,137,156
Шлейфер П. І. - 29
Шмигельський Л. І. - 7
Шпрунг Е. - 336
Штейнгейль Р. В. - 96
Штром І. В. - 11, 24, 29
Шукагін - 336
Шульгін Ф. - 336
Щербаківський Д. М. - 32, 33
Юрасов М. І. - 44
Ягимовський Ф. А. - 72
Янковський П. І. - 65
Ярошинський К. І. - 333
Яскевич М. І. - 44, 103, 109, 113, 135, 173
Ясько Г. С. - 332

К началу страницы
Зміст    Загибель прибуткових будинків...    Адресний покажчик