Публикации. Селим Хан-Магомедов. Архитектура советского авангарда. Кн. 1
И. И. Фомин. Проект мавзолея В. Ленина. 1924. Перспектива