Главная
Новости сайта
Анатомия профессии
Основные даты
Жилые дома
Общественные здания
Градостроительство
Архитектурные конкурсы
Недостоверные объекты
Карта Киева
Архив
Персоналии
Библиотека об Алешине
* Диссертация
* Тематические блоги
* Журналы, газеты
* Видеоматериалы
Глоссарий
Книжная полка
Ссылки
Автора!
Гостевая книга
 
ПоискCopyright © 2000—
Вадим Алешин
Публикації
Володимир Тимофiєнко
Зодчі України кінця XVIII - початку XX століть. Біографічний довідник

  Я зрозумів, що історія культури є ланцюг рівнянь в образах, що попарно зв'язують чергове невідоме з відомим, причому цим відомим, постійним для всього ряду, є легенда, закладена в основу традиції, невідомим же, кожного разу новим - актуальний момент сучасної культури

Борис Пастернак

БІБЛІОГРАФІЯ

Через обмеженість місця наводиться лише список україномовних і російськомовних опублікованих праць, в котрих згадується про творчу діяльність майстрів, що працювали на теренах України, хоч при виконання роботи було використано чимало джерел польською мовою. Цей недолік має бути виправлений у наступних виданнях, коли біографічний довідник буде значно поповнений новою інформацією, про що йшлося у передмові.

Зрозуміло, при складанні бібліографії здійснювався суворий відбір - не включені численні газетні публікації, популярні історико-краєзнавчі нариси про міста тощо. Однак, до списку занесені деякі опубліковані джерела та спогади сучасників щодо створення українських міст, про їх розвиток, характер архітектурної діяльності на теренах України у досліджувані періоди. Адже ці матеріали мають значення першоджерел.

 1. А. К. Судьба одного киевского сооружения // КС. - 1884. - № 6.
 2. А Л. Украинский архитектурный стиль // УЖ. - 1912. - № 9. - С. 32 - 43.
 3. А. Л.[Лазаревский] Проект киевского музея древностей и искусств // КС. - 1898. - Т. LI. Отдел 2. - С. 89 - 92.
 4. А Я-о. Обзор строительного дела в России // Зодчий. - 1877. - № 3.
 5. Абесинова И. Исторические парки Крыма // Архитектура СССР. - 1989. - Янв.-февр. - С. 69 -71.
 6. Акимов Е. Полтава восемьдесят лет назад // КС. - 1896. - Т. 55. - Отд. 2. - С. 7 - 12.
 7. Александрова Л. В. Творчество архитектора Луиджи Руска: Автореф. дис.... канд. архитектуры. -Л., 1981.-18 с.
 8. Александровский В. К. Народный дом Киевского общества грамотности в Киеве: Краткий очерк истории сооружения... - К., 1902. - 48 с, 5 табл.
 9. Александровский И. В. Собор Св. Владимира в Киеве: Сооружение собора. Внешний вид собора, отделка его. Картины Васнецова, картины Нестерова, Сведомского, Котарбинского. Орнаментика (и проч.). - 6-е изд. - К., 1905. - 80 с, ил.
 10. Алексеева Т. В. Владимир Лукич Боровиковский и русская культура на рубеже 18 - 19 веков. - М.: Искусство, 1975.
 11. Алексеевский крытый рынок // Известия Киевской городской думы. - 1914. - № 11. - С. 126 - 128.
 12. Алешин В. Э., Кухар-Онышко Н. А., Яровой В. А Николаев: Архит.-ист. очерк. - К.: Будівельник, 1988. - 183 с.
 13. Алпатов М. В. Русское искусство в век Просвещения // Этюды по истории русского искусства. - М.: Искусство, 1967. - Т. 2. - С. 7 - 14.
 14. Алтухов М. И. Водоснабжение городов Феодосии и Елизаветграда. - СПб, 1894. - 33 с.
 15. Алтухов М. И. Описание устройств проектированного водоснабжения в Феодосии. - Феодосия, 1885. - 55 с.
 16. Алфавитный список церквей Черниговской епархии / Вступ, слово Е. Корноухою // ТЧУАК. - 1908. - Вып. 7 (прил.). - С. 1 - 50.
 17. Альбом памятников и видов Киевской, Подольской и Волынской губернии. - К., 1856. - Тетр. 1.
 18. Амфитеатров А. Младенчество и первая юность Одессы в рассказах итальянцев-современников // Русская старина. - 1914. - Окт. [вирезка - 9 с]
 19. Андреев А. К. Адам Менелас // Проблемы синтеза искусств и архитектуры: Тем. сб. трудов Инс-та живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. - Л., 1977. - Вып. 7. - С. 38 - 59.
 20. Андреев П. И. Иллюстрированный путеводитель по Юго-западным казенным железным дорогам. - К, 1898. - 594 с.
 21. Андрущенко Н. П., Зубарев С. Е., Ленченко В. А Днепропетровск: Архит.-ист. очерк. - К.: Будівельник, 1985. - 151 с, ил.
 22. Антонович В. Города Южно-русского края. - К., 1869. - 94 с.
 23. Антонович В. Монографии по истории Западной и Юго-западной России. - К., 1885. - Т. 1. - 451 с.
 24. Антонович В. Українські міста // Розвідки про міста і міщанство на Україні-Русі в XV - XVIII ст. - Львів, 1904. - Ч. 2.
 25. Антонович Д. В. Скорочений курс історії українського мистецтва. - Прага, 1923.
 26. Антонович Д. В. Справа пам'ятника Шевченкові у Києві //Дзвін. - 1913. - № 2. - С 94 - 99.
 27. Антонович Д. В. Українська артистична виставка у Полтаві // Дзвін. - 1914. - № 1. - С 47 - 55.
 28. Антонович Д. В. Характер дослідів над українським архітектурним стилем. // Дзвін. -1913. - № 12. - С 481 - 487.
 29. Антонович Д. В. Четвертий конкурс проектів пам'ятника Тарасу Шевченкові // Дзвін. - 1914. - № 2. - С 166 - 169.
 30. Апарин Т. Современные русские поселки // Городское дело. - 1914. - № 10. - С. 611 - 614.
 31. Арандаренко N. И. Атлас карт и видов к запискам о Полтавской губернии. - Полтава, 1851.
 32. Арандаренко Н. И. Записки о Полтавской губернии, составленные в 1846 г.: В 3 ч. - Полтава, 1848 - 1852. - Ч. 1. - 191 с; Ч. 2. - 384 с; Ч. 3. - 434 с.
 33. Аркин Д. Е. Захаров и Воронихин. - М., Госстройиздат, 1953. - 77 с.
 34. Аркин Д. Е. К характеристике русского классицизма // Архитектура: Сб. статей по творческим вопросам. - М.: Госстройиздат, 1945. - Вып. 1. - С. 60 - 80.
 35. Артамонова О., Романченко О. Садибний будинок у с. Тютюнники на Житомирщині // 3 історії української реставрації / За ред. В. Тимофієнка. - К.: Українознавство, 1996. - С. 242 - 244.
 36. Архивные документы, относящиеся к истории сооружения в Херсонесе храма Св. Равноапостольного князя Владимира // ИТУАК. - 1888. - № 5. - С. 19-75.
 37. Архитектор Руднев / В. Е. Асе, П. П.. Зиновьев, В. В. Лебедев и др. - М.: Госстройиздат, 1963. - 128 с.
 38. Архитектура Украинской ССР: В 2 т. - М.: Госстройиздат, 1954. - Т. 1. - 168 с.
 39. Архитектурные проекты и рисунки Джакомо Кваренги. Из музеев и хранилищ СССР: Выставка к 150-летию со дня смерти архитектора / А. Н. Воронихина и др. - Л.: Сов. художник, 1967. - 68 с.
 40. Архітектурні пам'ятники Харківщини: Фотоальбом / Автор вступ, статті й упоряд. В. І. Корж. - Харків: Прапор, 1967. - 76 с.
 41. Арш Г. Л. Греческая эмиграция в Россию в конце XVIII - начале XIX в.// Сов. этнография. - 1969. - № 3. - С. 85 - 95.
 42. Асеев Ю. С. Стили в архитектуре Украины. - К.: Будівельник, 1989. - 103 с.:ил.;
 43. Асеев Ю. С, Дяченко Б. М. Украинский зодчий Дмитро Дяченко // СА. - 1990. - № 5. - С. 22 -24.
 44. Асеев Ю. С, Лебедев Г. А. Архитектура Крыма. - К: Госстройиздат УССР, 1961. - 239 с.
 45. Асеев Ю. С. Розповіді про архітектурні скарби. - К.: Радянська школа, 1976. - 184 с.
 46. Атлас Д. Г. Старая Одесса, ее друзья и недруги. -Одесса, 1911. - 114с.
 47. Афанасьев Д. Открытие памятника адмиралу М. П. Лазареву // Морской сборник. - 1867. -№ 10. - С. 40 - 42.
 48. Афанасьев Д. Путеводитель по Севастополю, его бастионам и окрестностям. - Николаев, 1857. - 50 с, 3 л. ил.
 49. Афанасьев К. Н. А. В. Щусев. - М.: Стройиздат, 1978. - 191 с.
 50. Афанасьев-Чужюинский А. С. Поездка в Южную Россию: В 2 ч. - СПб, 1861-1863. - Ч. 1. - 465 с.
 51. Б. М-ъ. К работам Н. П. Краснова // Зодчий. - 1913. - № 42. - С. 439 - 440.
 52. Бабулевич С. И. Видатний зодчий Киева [О. В. Кобелев] // АРУ. - 1940. - № 6. - С. 23-32.
 53. БагалейД И. Колонизация Новороссийского края и первые его шаги на пути культуры: Ист. очерк. - К., 1889. - 123 с.
 54. Багалей Д. И. О картах и планах украинских городов, представленных на выставку съезда гр. Н. С. Уваровой // Труды XIII археологического съезда. - М., 1908. - С. 232 - 235.
 55. Багалей Д. К, Миллер Д. П. История города Харькова за 250 лет его существования: Ист. монография. В 2-х т. - Харьков, 1905, 1912.
 56. Багалій Д. І. Заселення Південної України і перші початки її культурного розвитку. - Харків, 1920. - ПО с
 57. Багалій Д. І. Історія Слобідської України. - Харків: Основа, 1990. - 256 с, ил.
 58. Баглей А. И., Артюхов В. М. Город-герой Севастополь. - М: Стройиздат, 1975. - 206 с
 59. Бантыш-Каменский Д. И. История Малой России со времени присоединения к Российскому государству... - М, 1822. - Ч. I - IV.
 60. Барер С. Д. Архітектура малих міст Галичини та Поділля її XIX - на початку XX ст.// НТЕ. -1981. - №6.-С 48-54.
 61. Барсамов Н. С. Феодосия и ближайшие окрестности. - Феодосия, 1933. - 54 с.
 62. Барсамов К, Полканов А. Феодосия: Прошлое города и археологические памятники. - Феодосия, 1927. - 56 с.
 63. Бартенева М. И. Николай Бенуа. - Л.: Стройиздат, 1985. - 184 с, ил.
 64. Барутчев А. К. Архитектурный класс Академии художеств в XVIII веке // Вопросы художественного образования: Тематический сб. трудов Инс-та живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. - Л., 1973. - Вып. 6.
 65. Батажкова В. Н. Псевдоготика в русском интерьере конца 1820 - 1840 годов // Проблемы развития русского искусства. - Л., 1971.
 66. Бевз М. Урбаністичні трансформації центральної частини міста Львова у XIX - XX ст. // Архітектура Галичини XIX - XX ст.: Вибрані матеріали міжнародного симпозіуму 24 - 27 травня, присвяченого 150-річчю заснування Державного університету "Львівська політехніка" - Львів, 1996. - С 51 - 69.
 67. Безсонов С. В. Архитектура Западной Украины. - М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1946. -95 с.
 68. Безсонов С, Тельтевский П. Архитектура Украины XIV - ХГХ веков // Всеобщая история архитектуры: В 2 т. - М.: Госстройиздат, 1958 - 1963. - Т. 2. - С. 407 - 422.
 69. Беккер А. Ю., Щенков А. С. Современная городская среда и архитектурное наследие. - М.: Стройиздат, 1986. - 204 с.
 70. Белехов И., Петров А. Иван Старов: Материалы для изучения творчества. - М.: Изд-во Акад. архит. СССР, 1950. - 180 с, ил.
 71. Белецкая Е., Крашенинникова Н., Чернозубова Л., Эрн И. "Образцовые" проекты в жилой застройке русских городов XVIII - ХГХ вв. - М.: Госстройиздат, 1961. - 206 с, ил.
 72. Белецкая Е. А., Покровская 3. К. Д. И. Жилярди. - М.: Стройиздат, 1980. - 168 с, ил.
 73. Белогруд А. Е. Посмертная выставка произведений: Каталог. - Л.: Изд-во Всерос. Академии художеств, 1935. - 25 с, ил.
 74. Белой А. "Царицын сад" в Умани // СУ. - 1915. - № 31. - С. 3-8.
 75. Беляр И. Я. Монументы в архитектурно-планировочной композиции Киева. Памятник Богдану Хмельницкому в ансамбле Софиевской площади: Автореф. дис. ... канд. архитектуры. - К, 1953.
 76. Бенуа Ф. Искусство Франции эпохи Революции и Первой Империи: 1793 - 1814. - М. - Л.: Искусство, 1940.
 77. Берлинский М. Ф. Краткое описание Киева, содержащее исторический перечень сего города, также показание достопамятностей онаго. - СПб, 1820.-204 с.
 78. Бессонов С. В. М. Ф. Казаков на Україні // АРУ. - 1939. - № 5. - С. 33.
 79. Бесчинский А. Я. Путеводитель по Крыму. - М, 1902. - 235 с.
 80. Биографический очерк А. О. Бернардацци // Зодчий. - 1900. - № 8.
 81. Биографический словарь деятелей естествознания и техники: В 2 т. - М.: Сов. энциклопедия, 1958 - 1959. - Т. 1 - 2.
 82. Бируля О. Архітектурна історія Вінниці. - Вінниця, 1930. - 68 с, 15 л. ил.
 83. Богданович А. В. Сборник сведений о Полтавской губернии. - Полтава, 1877. -283 с.
 84. Богданович А. Т. Стиль закопанский // Строитель. - № 6. - С. 202 - 206; № 7. - С. 263 - 272; № 8. - С. 294 - 308.
 85. Богданович О. В. Юрий Мелетьевич Дмитрен-ко. 1858 - 1918.: Биобиблиографичекий указатель литературы. - Одесса, 1996. - 45 с.
 86. Боговая И. О., Фурсова Л. М. Ландшафтное искусство. - М.: Агропромиздат, 1988. - 223 с.
 87. Боголюбов А. Н. Августин Августинович Бетанкур. 1738 - 1824. - М.: Наука, 1969. -152 с.
 88. Богословский В. А. Кваренги мастер архитектуры русского классицизма. - Л. - М.: Госстройиздат, 1955. - 72 с.
 89. Богословський В. О. Франц Боффо і традиції європейського класицизму на Україні // Українське мистецтво у міжнародних зв'язках. - К.: Наукова думка, 1983. - С 128-130.
 90. Бодянский П. Достопримечательности Полтавы. - Полтава, 1850. - 15 с.
 91. Бодянский П. Исторические сведения о Кременчуке // Полтавские губернские ведомости. -1839.-№ 17.-С. 119- 121.
 92. Бодянский П. Памятная книга Полтавской губернии за 1865 год. - Полтава, 1865. - 1312 с.
 93. Бойко И. А. Славяногорск: Справ.-путево-дитель. - Донецк: Донбасс, 1965. - 48 с.
 94. Бойко О. Будівництво синагог в Україні // Укрзахідпроектреставрація: Вісник. - 1998. - № 9. - С. 5 - 32.
 95. Бондаренко Б. А. Архитектура Слободской Украины - Харьковщины 1650 - 1850 гг. // Архитектура и графика. - Л.: ЛИСИ, 1969. - С. 55-57.
 96. Бондаренко Б. А. Каменная летопись: Архитектурные памятники Харьковщины. - Харьков: Прапор, 1972. - 124 с.
 97. Бондаренко Б. А. Каменная летопись: История градостроительства и архитектуры Харькова: Путеводитель. - 2-е изд. - X.: Прапор, 1978. - 72 с, ил.
 98. Бондаренко Б. А. Неизвестные работы зодчих Д. Кваренги, А. Захарова, школы Д. Ухтомского (в г. Харькове) // Известия высших учебных заведений: Стр-во и арх-ра - 1969. - № 8. - С. 63 - 67.
 99. Бондаренко И. Е. Архитектор Матвей Федорович Казаков: 1738 - 1813. - М.: Изд-во Всесоюз. Акад. архитектуры, 1938. - 56 с.
 100. Бондаренко І. Еклектика у храмовій архітектурі Харківщини (на прикладі творчості Ф. Данилова) // АСУ. - 1997. - № 4. - С 116 - 122.
 101. Бондаренко 1. В. Передумови і тенденції стильового розвитку храмової архітектури Слобожанщини (друга половина XIX - пояаток XX ст.): Дис.... канд. архітектури. - Харків, 1999. - 146 с
 102. Борисова Е. А. Русская архитектура второй половины XIX века. - М.: Наука, 1979. - 320 с, ил.
 103. Борисова Е. А. Русская архитектура и английская псевдоготика (к вопросу о месте английских художественных традиций в русской культуре середины XIX в.) // Взаимосвязь искусств в художественном развитии России второй половины XIX в. - М.: Наука, 1982.
 104. Борисова Е., Каждан Т. Русская архитектура конца XIX - начала XX века. - М: Наука, 1971. - 240 с.
 105. Борисова Е. А., Стернин Г. Ю. Русский модерн. - М.: Наука, 1990. - 360 с.
 106. Борисова Л., Шамраева А. Палацовий ансамбль у Тульчині // АСУ. - 1996. - № 3, ч. 2. - С. 138 - 150.
 107. Боровский В. М. История молдавской архитектуры: Учебное пособие. - Кишинев, 1987. -83 с.
 108. Бороздна И. П. Михаил Павлович Миклашевский // Моск. ведомости. - 1847. - № 131.
 109. Боссалини. Путеводитель ... для Феодосии и окрестностей. - Феодосия, 1914. - 96 с.
 110. Бочкарев К Ф. История русских земель и городов. Виды городов, монастырей и местностей, памятных в историческом отношении. Описание монастырей, святынь и древностей. - СПб, 1886. - 387 с.
 111. Браиловский Л. М. и его произведения // Строитель. - 1905. - № 9. - С. 320 - 350.
 112. Брайчевський М. Стиль київських підрядчиків. Про міський архітектурний фольклор // АУ. - 1991. - С. 31 - 32.
 113. Брикнер А. Г. Путешествие Екатерины II в Крым // Исторический вестник. - 1885. - № 9.
 114. Броневский В. В. Обозрение Южного берега Тавриды в 1815 году. - Тула, 1822. - 192 с.
 115. Бублик В. Д. Путеводитель по Киеву и его окрестностям с адресным отделом, планом и фототипическими видами г. Киева. - 2-е изд. - К., 1890. - 159 с.
 116. Будылина М. В., Брайцева О. В., Харламова А. И. Архитектор Н. А. Львов. - М.: Стройиздат, 1961. - 184 с.
 117. Бунин А. В. История градостроительного искусства. - М.: Стройиздат, 1953. - Т. 1. - 531 с, ил.
 118. Бурлаков И. А. Памятники зодчества г. Днепропетровска: Автореф. дис. ... канд. архитектуры. - Л., 1952. - 16 с.
 119. Бурлаков И. А. Работы великих русских зодчих в Днепропетровске // Зодчество Украины. - К.: Изд-во Акад. архитектуры УССР, 1954. - С. 181 - 196.
 120. Бурлаков І. А. Невідомий твір А. Д. Захарова у Дніпропетровську // Вісник Акад. архітектури УРСР. - 1950. - № 3. - С. 35.
 121. Бурьянов В. Прогулка по России. - СПб, 1837.
 122. Бусева-Давыдова И. Л. Города-крепости // Русское градостроительное искусство: Петербург и другие новые русские города. - М.: Стройиздат, 1995. - С. 275 - 301.
 123. Бутник-Сиверский Б. С. О городе Белая Церковь // Сов. археология. - 1958. - № 2. - С. 263 - 267.
 124. Бутнік-Сіверський Б. С. Архітектор В. І. Беретті в Києві. - К.-Львів: Держтехвидав, 1947. -97 с.
 125. Бучневич В. Е. Записки о Полтаве и ее памятниках. - 2-е изд. - Полтава, 1902. - 449 с.
 126. Бучневич В. Е. Кременчуг и посад Крюков. - Полтава, 1891. - 32 с.
 127. В. Г. Гремяч (Черниговская губерния) // СУ. - 1916. - № 50. - С. 3 - 5.
 128. В. Ч. Некоторые остатки старины в Херсоне // КС. - 1888. - Т. 22. - С. 73 - 75.
 129. Валуева (Мунт) А. П. Севастополь и его славное прошлое. - СПб, 1899. - 198 с.
 130. Варварцев Н. Н. Украина в российско-итальянских общественных и культурных связях (первая половина XIX в.). - К.: Наукова думка, 1986. - 207 с.
 131. Варфоломєєва Н. Реконструкція ландшафту маєтків // АУ. - 1991. - № 5. - С. 40 - 44.
 132. Василенко В. В. О Лебединском "будынке" Г. П. Галагана // КС. - 1900.
 133. Василенко В. Местечко Царичанка Кобеляк-ского уезда Полтавской губернии: Ист.-статист. очерк. - Полтава, 1894. - 42 с.
 134. Василенко В. Панский "будынок" // КС. - 1895.
 135. Васильев Б. Л. Архитекторы Нееловы // АН. - 1953. - № 4. - С. 73 - 90.
 136. Васильковский С. И., Самокиш Н. С. Из украинской старины: Пояснительный текст проф. Д. И. Эварницкого. - СПб, 1900. - 100 с, 21 ил.
 137. Васильковский С. И., Самокиш Н. С. Мотивы украинского орнамента. - Лейпциг, 1912.
 138. Васильчиков А. А. Семейство Разумовских. - СПб, 1880. - Т. 1 - 2.
 139. Век. Иллюстрированная летопись г. Одессы: Общественная жизнь. Литература и искусство. Торговля и промышленность. - Одесса, 1900. -Вып. 1 - 2.
 140. Великая Топаль, местечко Новозыбковского уезда. - Чернигов, 1900.
 141. Венедиктов А. И. Архитектурная наука в странах Западной Европы (от античности до XX века): Автореф. дис. ... д-ра архитектуры. - М., 1969.
 142. Веникеев Е. В. Архитектура Севастополя: Путеводитель. - Симферополь: Таврия, 1983. - 208 с, 24 л. ил.
 143. Веникеев Е. В. Севастополь и его окрестности. - М.: Искусство, 1986. - 175 с.
 144. Вержбицкий Т. И. Краткое описание города Житомира. - Житомир, 1887. - 28 с.
 145. Верховский Т. А. Стародубье: Записки., 1845 - 1847. - Казань, 1874. - Ч. 1 - 3.
 146. Весь Екатеринослав: Справочная книга на 1898 г. - Екатеринослав, 1898.
 147. Весь Елизаветград: Справочная и адресная книга. - Елизаветград, 1909. - 288 с.
 148. Весь Киев на 1914 г.: Адресная и справочная книга. - К, 1914. - 1272 с.
 149. Весь Луганск в кармане: Адрес-календарь и справочная книга на 1912 год. - Луганск, 1912. - 75 с.
 150. Весь Харьков: Справочная книга на 1917 год. - Харьков: Изд-во З.Элкина, 1917. - 1520 с.
 151. Весь Херсон в кармане: Адрес-календарь и справочная книга на 1912 г. - Херсон, 1911.
 152. Вечерський В. Плани міст Лівобережної України XVII - XVIII ст. як джерела вивчення містобудівного розвитку // АСУ. - 1996. - № З, ч. 1. - С 105 - 121.
 153. Вечерський В. Тетраконхи України в контексті світової культури // АСУ. - 1995. - № 2. - С. 89 -98.
 154. Вигель Ф. Ф. Воспоминания: В 7 ч. - СПб, 1864 - 1865.
 155. Вигель Ф. Ф. Записка о Керчи. - СПб, 1827.
 156. Визначні місця України / Ред. І. Ігнаткін та інші. - 2-е вид. - К: Держполітвидав УРСР, 1961. - 788 с
 157. Виктаровский П. Г. Дачный поселок Коктебель, его лечебное значение и неотложные нужды // Труды съезда по улучшению отечественных лечебных мест. - Петроград, 1915. - С. 205 - 206.
 158. Виноградов В. К. О водоснабжении г. Феодосии в период русского владычества. - Симферополь, 1885. - 356 с.
 159. Виноградов В. К. Феодосия: Ист. очерк. - 2-е изд. - Екатеринослав, 1902. - 149 с.
 160. Виногралдова 3. К., Виноградова М. В. Старий контрактовий будинок у Києві та його автор // Мистецтво та сучасність. - К.: Наукова думка, 1980.-С. 215-217.
 161. Вишневский Ив. Станция в Киеве // Зодчий. - 1874. -№8и9. -С. 113.
 162. Вінниця, її околиці та Вінницька округа / За ред. В. Отамановського. - Вінниця, 1927. - Ч. 1. - 32 с.
 163. Владимиров М. М. Первое столетие г. Екатеринослава. 1787 - 1887: Материалы для ист. очерка. - Екатеринослав, 1887. - 275 с.
 164. Власов А. В. Зодчий - ученый - педагог: К 85-летию академика архитектуры И. В. Жолтовского // Советская архитектура: Сб. - М., 1953. - Вып. 3. - С. 46 - 69.
 165. Власюк А. И. Архитектура России // ВИА - М.: Стройиздат, 1972. - Т. 10. - С. 33 - 136.
 166. Власюк А. И. Эволюция строительного законодательства России в 1830-е - 1910-е годы // Памятники русской архитектуры и монументального искусства: Города, ансамбли, зодчие. - М.: Наука, 1985. - С. 226 - 246.
 167. Власюк А. И, Каплун А. И., Кипарисова А. А. Казаков. - М.: Госстройиздат, 1957. - 372 с.
 168. Власюк А. К, Харламова А. М. Архитектура второй половины XVIII - начала XIX в. [Россия] // ВИА. - Т. 6. - С. 192 - 271.
 169. Волков Ф. А. Старинные деревянные церкви на Волыни // Материалы для этнографии России. - СПб, 1910. - Ч. 1. - С. 21 - 44.
 170. Вологодцев И. К. Особенности развития городов Украины. - Харьков: Господарство України, 1930. - Вып. 2. - 205 с.
 171. Волошин М. Культура, искусство, памятники Крыма // Крым: Путеводитель. - М. - Л.: 1925. - С. 126 - 148.
 172. Волошин М. П. Парки Крыма. - Симферополь: Крымиздат, 1964. - 160 с.
 173. Волошин М. П., Косаревский И. А., Рубцов Л. И. Алупкинский парк в Крыму. - К.: Госстройиздат УССР, 1961. - 41 с, ил.
 174. Волчок Ю. П. Становление новых тектонических систем в промышленной архитектуре // Конструкции и архитектурная форма в русском зодчестве XIX - начала XX в. - М.: Стройиздат, 1977. - С. 94 - 126.
 175. Вольфензон Г. М. О бывших трещинах в Одесском Городском театре, способах их исправления и мерах предупреждения в будущем // ЗООРТО. - 1903. - Вып. 1 - 2. - С. 53 - 81.
 176. Воронин А. Записка о владельческих городах и местечках Юго-Западного края. - К., 1869. - Ч. 1 - 2.
 177. Воронов А. А., Михайлова М. Б. Боспор Киммерийский. - М.: Искусство, 1983. - 183 с.
 178. Воронцов Е. А. Ай-Петри - Большой каньон: Путеводитель-справочник. - Симферополь: Крым, 1964. - 64 с, ил.
 179. Воронцова С. В. Дворцы в парках: О курорте Ливадия - Ореанда. Очерк-путеводитель. -Симферополь: Крым, 1%9. - 64 с, 4 л. ил.
 180. Воспоминания Андрея Михайловича Фадеева. 1790 - 1867 гг. - Одесса, 1897. - 256 с.
 181. Воспоминания священника о. Федора Кистяновского (1807 - 185. Г.) [Об усадьбе И. Безбородый в Стольном] // КС. - 1895. - Т. 68, янв. - С. 44 - 63.
 182. Врона И. И. Предреволюционная архитектура Украины (конец XLX - нач. XX ст.): Дис.... канд. искусствоведения. - К., 1950. - 146 с.
 183. Всеволожский Н. С. Путешествие через Южную Россию, Крым и Одессу в Константинополь, Малую Азию, Северную Африку, Мальту, Сицилию, Италию, Южную Францию и Париж в 1836 и 1837 годах: В 2 ч. - М., 1838. - Ч. 1. -495, IV с; Ч. 2. - 520, IV с.
 184. Вся Одесса: Адресная и справочная книга. На 1914 г. - Одесса, 1914. - 846 с, 424 с.
 185. Вся Одесса: Иллюстрированное издание Фельдберга. - Одесса, 1899.
 186. Вуйцик В. С. Львівський історико-архітектур-ний заповідник: Екскурсія по місту. - Львів: Каменяр, 1979. - 128 с
 187. Вуйцик В. С. Оборонна церква в Щирці // Укрзахідпроектреставрація: Вісник. - 1995. - № 3. - С 40 - 48.
 188. Вуйцик В. С Територіальний розвиток міста Львова // Укрзахідпроектреставрація: Вісник. - 1997. - № 8. - С 41 - 48.
 189. Вуйцик В. С, Липка P. М. Зустріч зі Львовом. - Львів: Каменяр, 1987. - 175 с, ил.
 190. Высочайшие рескрипты данные императрицею Екатериной II на имя екатеринославских губернаторов // ЗООИД. - 1850. - Т. 2, кн. 2. -С. 659 - 666.
 191. Г. Г. Василевка // СУ. - 1916. - № 72. - С. 4 -8.
 192. Г. Л. Коростышев (Киевской губ. Радомысль-ского уезда). Имение кн. К. А. Горчакова // СУ. - 1914. - № 10. - С. 3 - 7.
 193. Г. Рисунки из путешествия императрицы Екатерины II в Южную Россию // КС. - 1891. - № 10. - С. 126 - 127.
 194. Габдрахімов Л, Шамраєва А. Святомикільський храм-мартирій у Севастополі // 3 історії української реставрації / За ред. В. Тимофієнка. - К.: Українознавство, 1996. - С. 100 - 104.
 195. Габрель М. Австро-угорська колонізація і розвиток мережі залізниць у Галичині // Німецькі колонії в Галичині: Історія - архітектура - культура. - Львів: Манускрипт, 1996. - С 296 -306.
 196. Гаврилова Э. С Карта города Львова и ее развитие. Львов: Каменяр, 1956.
 197. Гаевой Л. Краткое историко-географическое описание Бахмутского уезда. - Бахмут, 1906. - 65 с.
 198. Галаган Г. П. Письма Г. П. Галагана о малороссийском будинке в селе Лебединце Прилукского уезда (документы, известия и заметки) // КС. - 1904. - № 7 - 8. - С. 1 - 7.
 199. Галайба В. 1200 метрів історії // Хрещатик: Культурологічний путівник. К: Амадей, 1997. -С. 95 - 138.
 200. Галєев С. Новгород-Сіверський державний історико-культурний заповідник: Провідник. - Харків: Пролетар, 1931. - 44 с
 201. Галиченко А., Анненков А. Парк в Тавриде // Декоративное искусство СССР. - 1979. - № 7. - С. 42 - 43.
 202. Ге Г. Н. Исторический очерк столетнего существования города Николаева при устье Ингула (1790 - 1890). - Николаев, 1890. - 122 с.
 203. Гейман В. Из феодосийской старины (архивные справки) // ИТУАК. - 1916. - № 53. - С. 96 - ПО.
 204. Гейман В. Д. Спутник приезжего. Справочник-путеводитель по Феодосии и окрестностям. - Феодосия, 1911. - 63 с.
 205. Гельфанд А. Д. Докладная записка по поводу устройства в г. Одессе нового бульвара по направлению ныне существующих улиц Почтовой и Тираспольской. - Одесса, 1904.
 206. Георгиевский В. Яготин // СУ. - 1914. - № 3. - С. 1 - 5.
 207. Гераков Г. В. Продолжение путевых записок по многим российским губерниям 1820-го и начала 1821-го. - СПб, 1830. -231 с.
 208. Гераков Г. В. Путевые записки по многим российским губерниям 1820-го года. - СПб, 1828. - 172 с.
 209. Герман К. Описание Таврической губернии // Статист, журнал. - 1806. - Т. 1, ч. 2; 1807. - Т. 2, ч. 1.
 210. Гермоген Г. Справочная книжка о приходах и храмах Таврической епархии. - Симферополь, 1886. - 271 с.
 211. Гермоген Г. Таврическая епархия. - Псков, 1887. - 520 с.
 212. [Герсиванов] Военно-статистическое обозрение Российской империи: Таврическая губерния. - СПб, 1849. - Т. XI, ч. 2.
 213. Гидалевич А. Я. Медико-топографическое описание города Симферополя. - Симферополь, 1891.
 214. [Гильденштедт А. И.] Дневник путешествия в Южную Россию академика С.-Петербургской Академии Наук Гильдештедта в 1773 - 1774 годах // ЗООИД. - 1879. - Т. 11. - С. 180 - 208.
 215. Гимназия высших наук и лицей князя Безбородько. - 2-е изд. - СПб, 1881. - 158 с.
 216. Гіляров С. О. Архітектура Киева передреволюційної доби // Соціаліст. Київ. - 1936. - № 4. - С. 36 - 40.
 217. Гіляров С. О. Архітектурні стилі. Ампір // АРУ. 10-10. № І. - С. 34 38.
 218. Гіляров С. О. Майстер акварелі [В. Фельдман] // АРУ. - 1938. - № 1. - С. 48 - 49.
 219. Гіляров С. О., Наконечний Е. Г. Архітектор - громадський діяч [В. М. Риков] // АРУ. - 1940. - № 3. - С 6 - 14.
 220. Гладиш К. В. Давня архітектура Полтавщини // ПУ. - 1970. - № 4. - С 47 - 49.
 221. Гладиш К. В. Свідки давнини і сьогоденності: Пам'ятки архітектури Полтавщини. Нарис-путівник. - Харків: Прапор, 1972. - 107 с
 222. Гладыш К. В. Архитектура и памятники Полтавщины: Путеводитель. - Харьков: Прапор, 1982. - 104 с.
 223. Гнатюк-Сосна Л. Дослідження монументального будівництва на терені Великої Волині в XIX - XX ст. // АСУ. - 1996. - № 3, ч. 2. - С. 117 - 129.
 224. Гоберман Д. Н. По Гуцулыцине. - Л.: Искусство, 1979. - 166 с.
 225. Гоберман Д. Н. По Молдавии. - Л.: Искусство, 1975.
 226. Гоберман Д. Н. По Северной Буковине. - Л.: Искусство, 1983. - 176 с.
 227. Говденко М. Спасо-Преображенський собор в Катеринославі - ровесник міста // 3 історії української реставрації / За ред. В. Тимофієнка. - К.: Українознавство, 1996. - С. 222 - 228.
 228. Головачев В. История Севастополя как русского порта. - СПб, 1872.
 229. Головкинский Н. А. Путеводитель по Крыму. - 6-е изд. - Симферополь, 1894. - XII, 562 с, 16 л. ил.
 230. Головні та міські архітектори Киева. 1799 - 1999: Каталог виставки до двохсотріччя введення посади головного архітектора Киева / М. В. Виноградова, М. Б. Кальницький, Д. В. Малаков, А. О. Пучков, О. С. Червінський; За заг. ред. М. М. Дьоміна. - К.: НДІТАМ, Головкиїв-архітектура, 1999. - 36 с.
 231. Голубева И. В., Кузнецов С. И. Никитский ботанический сад: Путеводитель. - 3-е изд. - Симферополь: Таврия, 1991. - 97 с, 16 л. ил.
 232. Горбенко Е. В. Арка триумфальная в Новгород-Северске // Типовые статьи о памятниках истории, археологии, градостроительства и архитектуры, монументального искусства. - К.: Гл. ред. УСЭ;' 1985. - С. 74 - 75.
 233. Горбенко Е. В. Склад в Белой Церкви // Типовые статьи о памятниках истории, археологии, градостроительства и архитектуры,. монументального искусства. - К.: Гл. ред. УСЭ, 1985. - С. 106.
 234. Горбенко Є. В. Співдружність російських та українських зодчих при забудові м. Таращи Київської області // Друга респ. наукова конференція з історичного краєзнавства. - К., 1982 С. 268 269.
 235. Горловский Д. H. Итоги двадцатипятилетия Херсонского городского самоуправления. - Херсон, 1896.
 236. Горновский И. К истории заселения и устройства Екатеринославской губернии // КС. - 1903. - № 3. - С. 131 - 135.
 237. Горностаев Ф. Ф. Дворцы и церкви юга. - М., 1914. - 95 с, 30 табл.
 238. Горностаев Ф. Ф. Иконостас кисти В. Л. Боровиковского // Труды XTV археол. съезда в Чернигове. - М., 1908. - Т. 2.
 239. Горностаев Ф. Ф. Ляличи. Дворец гр. П. В. Завадовского // Труды XIV археол. съезда в Чернигове. - М, 1911. - Т. 2. - С. 196 - 212.
 240. Горностаев Ф. Ф. О Батуринском дворце // Древности. Труды Комиссии по сохранению древних памятников Имп. Московского археол. общества. - М., 1914. - Т. 5. - С. 107 - 112.
 241. Горностаев Ф. Ф. Строительство графов Разумовских на Черниговщине // Труды XIV археол. съезда в Чернигове. - М., 1908. - Т. 2. - С. 167 - 195.
 242. Город-герой Одесса / И. И. Котков и др. - М.: Огройиздат, 1977. - 160 с.
 243. Городков В. Н. Архитектурные образы Брянщины. - Тула, 1990.
 244. Городков В. Н. По старинным аллеям. - Тула, 1983.
 245. Городские поселения в Российской империи: В 7 т. и 8 кн. - СПб, 1861 - 1865. - Т. 1 - 7.
 246. Городские учреждения по народному образованию. - К., 1893.
 247. Горчакова Е. Киев: С прил. плана г. Киева. -М., 1885. - XII, 143 с.
 248. Горюнов В. С, Тубли М. П. Архитектура эпохи модерна: Концепции. Направления. Мастера. - 2-е изд. - СПб: Огройиздат, 1994. - 360 с, ил.
 249. Гостиница "Бристоль" в г. Одессе // Зодчий. - 1900. - № 8. - С. 108 - 109.
 250. Грабарь И. Э. Деревянное церковное зодчество Прикарпатской Руси // История русского искусства: В 5 т. - М.: Изд-во Кнебель, 1910. - Т. 2. - С. 361 - 376.
 251. Грабарь И. Э. История русского искусства: В 5 т.- М.: Изд-во Кнебель, 1909.- Т. 3. - 583 с.
 252. Грабарь И. Э. История русского искусства: В 5 т.- М.: Изд-во Кнебель, 1909.- Т. 4. Московское зодчество в эпоху барокко и классицизма. Русское зодчество после классицизма. - 104 с.
 253. Грабарь И. Э. О русской архитектуре. - М.: Наука, 1969. - 423 с.
 254. Грабарь И. Э. Ранний Александровский классицизм и его французские источники // Старые годы. - 1912. - Июль-сент. - С. 68 - 96.
 255. Грабовецький В. Львівський некрополь. Вікно в історію // Жовтень. - 1970. - № 6. - С. 124 -137.
 256. Грабовский И. А., Днестров И. Н. Переяслав-Хмельницкий. - К., Изд-во Акад. архитектуры УССР, 1954. - 80 с.
 257. Граве Г. Б. Теоретико-практическое наставление о гражданской архитектуре. - Николаев, 1807.
 258. Градостроительство / А. В. Бунин и др.: Под ред. В. Шкварикова. - М.: Изд-во Акад. Архитектуры СССР, 1945. - 327 с.
 259. Гращенков В. Н. Наследие Палладио в архитектуре русского классицизма // Советское искусствознание'81. - М.: Искусство, 1982. - С. 201-234. .
 260. Гребеняк В. Батуринські палати // Ілюстрована Україна. - Львів, 1913. - Ч. 1. - С. З - 4.
 261. Гренберг К. О. Чертежи к описанию общественных работ в г. Одессе. - Одесса, 1882.
 262. Гречина М., Бабат А. Музей ім. В. І. Леніна в Києві // АРУ. - 1936. - № 1.
 263. Григорович В. И. Записка антиквара о поездке его на Калку и Калмиус, в корсунскую землю и южное побережье Днепра и Днестра. - Одесса, 1874. - 48 с.
 264. Григорович В. И. Из записок антиквара о поездке его на южные побережья Днестра // Прибавление к Херсонским епархиальным ведомостям. - 1874. - № 18. - С. 367 - 378.
 265. Гримм Г. Г. Архитектор Андреян Захаров. - М.: Изд-во Акад. архитектуры СССР, 1940. - 68 с, 64 с. ил.
 266. Гримм Г. Г. Архитектор Воронихин. - Л. -М.: Госстройиздат, 1963. - 170 с, ил.
 267. Гримм Г Г. Архитектурный класс Академии художеств // Архитектура Ленинграда. - 1939. - №6.
 268. Грисюк М. М. Парк Олександрія. - К.: Наукова думка, 1969. - 71 с.
 269. Грицай М. О. Жовтневий палац культури в Києві. - К.: Держбудвидав УРСР, 1960. -20 с.
 270. Грицай М. О., Ігнатов О. Н. Олександр Матвійович Вербицький // Архітектура і будівництво. - 1955. - № 5. - С 39.
 271. Грицай М. О., Онищенко М. Ю. Архітектура України за часів Російської дворянської імперії 70-і роки XVIII - перша половина XIX ст. ст. // Нариси історії архітектури Української РСР: Дожовтневий період. - К.: Держбудвидав УРСР, 1957. - С 150 - 199.
 272. Грицай Н. А. Здание Университета им. Т. Г. Шевченко в Киеве. - К.: Госстройиздат УССР, 1960. - 18 с.
 273. Грицай Н. А., Игнаткин И. А. Архитектура последней трети XVIII - первой половины XIX вв. // ВИА. - М.: Стройиздат, 1968. - Т. 6. - С. 423 - 450.
 274. Грушевский М. Иллюстрированная история Украины. - СПб, 1913. - 536 с.
 275. Грушка Э. Развитие градостроительства. - Братислава: Изд-во Словацкой Академии наук, 1963. - 600 с.
 276. Грущенко В. Пушкінський грот // ПУ. - 1972. - № 4. - С. 43.
 277. Губин С. Контрактовый дом в Киеве // Куранты. - 1918. - № 2. - С. 12 - 13.
 278. Гудченко 3. С. Некоторые особенности архитектуры местечек Украины (конец XVIII - начало XX вв.) // Сов. этнография. - 1978. - № 5. - С. 109 - 118.
 279. Гульдман В. К. Памятники старины в Подолии: Материалы для составления археологической карты Подольской губернии. -Каменец-Подольский, 1901. - LVII, 401 с.
 280. Гульдман В. К Справочная книжка Подольской губернии. - Каменец-Подольский, 1888. -654 с.
 281. Гуляницкий Н. Ф. Города как административные центры // Русское градостроительное искусство: Петербург и другие новые русские города. - М.: Стройиздат, 1995. - С. 380 - 389.
 282. Гун О. Поверхностные замечания по дороге от Москвы в Малороссию в осени 1805 года / Пер. с нем. - М., 1806. - Ч. 1 - 3. - 60, 124, 35 с.
 283. Гуржий І. О. Україна в системі всеросійського ринку 60 - 90-х років XIX ст. - К.: Наукова думка, 1968. - 191 с.
 284. Гурьянова Н. М., Гурьянов Н. А. Памятники Ялты: Справочник. - Симферополь: Таврия, 1985. - 191 с, 12 л. ил.
 285. Гусев А. Н. Харьков, его прошлое и настоящее в рисунках и описаниях: Историко-справочный путеводитель. - Харьков, 1902. - 260 с, ил.
 286. Гутри. Письма о Крыме, об Одессе и Азовском море. - М., 1801.
 287. Д. И. Гримм. Биографический очерк // Зодчий. - 1898. - № 11.
 288. Данилюк А. Г. Замкнені двори на Поліссі // НТЕ. - 1975. - № 4. - С. 102 - 103.
 289. [Дарачан.] Военно-статистическое обозрение Российской империи: Бессарабская область. -СПб, 1848.
 290. "Дачник": Дачные места вблизи г. Киева. -К, 1909. - 198 с, 40 ил.
 291. Дегтярев М. Г. Киевский городской архитектор А. И. Меленский (1763 - 1838) // СА. - 1989. - № 2. - С. 17 - 19.
 292. Дедлов В. Л. Киевский Владимирский собор и его художественные творцы. - М., 1901. - 86 с.
 293. Дедов В. М. Святые горы: от забвения к возрождению. - К: РПО "Полиграфкнига", 1995. - 352с: ил.
 294. Дейнека А. И. Памятники архитектуры Сумщины: Путеводитель. - Харьков, 1981. -87 с.
 295. [Демидов A. H.J Путешествие в Южную Россию и Крым через Венгрию, Валахию и Молдавию в 1837 году... - М., 1853.
 296. Демченко В. Г., Сакундяк А. Д. Черновцы: Путеводитель. - Ужгород: Карпаты, 1967. -160 с.
 297. Денисов Л. И. Православные монастыри Российской империи: Полный список всех 1105 ныне действующих в 75 губерниях и областх России (и 2 иностранных государствах) мужских и женских монастырей, архиерейских домов и женских общин. С кратким топогр., ист.-стат. и археол. описанием, библиогр. примеч., стат. табл. и 4 алф. указ. ... - М., 1908. - XII, 984 с, ил., табл., 1 л. карт.
 298. Дерибас А. М. Старая Одесса: Ист. очерки и воспоминания. - Одесса, 1913. - 379 с, ил.
 299. Дерибас Л. М. Из прошлого Одессы. - Одесса, 1894. - 405 с.
 300. Деятельность Одесского городского общественного управления. 1908 - 1912. - Одесса, 1913.
 301. Деятельность Общества дневных приютов для рабочего класса за 1875 - 1911 годы. - К, 1912. -53 с.
 302. Джандиери М. И. Фомин. - М.: Стройиздат, 1954.
 303. Дмитриев В. Н. Ялта 25 лет назад. - СПб, 1892. - 24 с.
 304. Дмитриев Н. Речь об основании красоты в архитектуре. - М., 1840.
 305. Дмитриев Н. П. Описание новой городской больницы на Слободке-Романовке. - Одесса, 1903. - 89 с, ил.
 306. Днепропетровску 200 лет. 1776 - 1976: Сб. документов и материалов. - К.: Наукова думка, 1976. - 511 с.
 307. Договор Одесской артели десятников на строительство дома в Одессе. - Одесса, 1901. - 11с.
 308. Доклад комиссии по проверке и урегулированию плана г. Харькова. - Харьков, 1876.
 309. Доклад члена Городской управы А. А. Швенднера о вознаграждении архитектора Шеврембрандта за занятия по проекту постройки казарм для войск // Известия Одесской гор. думы. - 1895. - Ч. 4. - С. 12 - 13.
 310. Доклад члена управы А. А. Швенднера о ремонте Строгановского моста и уширении существующих на нем тротуаров // Известия Одесской гор. думы. - 1895. - Ч. 12. - С. 11 -12.
 311. Долгорукий И. М. Путешествие в Киев в 1817 году. - М., 1870.
 312. Долгорукий И. М. Славны бубны за горами или путешествие мое кое-куда 1810 года. - М., 1870. - 355 с.
 313. Дом Полтавской губернской земской управы // Зодчий. - 1909. - № 10. - С. 109 - 111.
 314. Домбровский Ф. Историко-статистический очерк г. Феодосии // НК. - 1847. - С. 339 - 355.
 315. Домбровский Ф. Историко-статистический очерк города Бахчисарая. - Одесса, 1849.
 316. Домбровский Ф. Очерк Феодосийского уезда // НК. - 1855. - С. 379 - 406.
 317. [Домонтович М.] Материалы для географии и статистики России: Черниговская губерния. - СПб, 1865. - 739 с.
 318. Донецк: Архит.-ист. очерк / С. К. Килессо и др. - К.: Будівельник, 1982. - 152 с, 16 л. ил.
 319. Дополнения к статистическому описанию Новороссийского края: Одесса, Николаев, Бердянск// НК на 1839 г. - 1838. - С. 157 - 179.
 320. Доронина Э. Н., Яковлева Т. И. Памятники Севастополя. - Симферополь: Таврия, 1978. -144 с.
 321. Дорошенко Д. Г. Нарис історії України. - Львів, 1991. - 573 с.
 322. Дорошенко П. Волокитин (Черниговская губ., Глуховского уезда) имение статс-дамы А. А. Олсуфьевой, рожд. Миклашевской//СУ. - 1915. -№44. -С. 3-8.
 323. Достопримечательности Украины. - 2-е изд. - К.: Госполитиздат УССР. 1960. - 799 с.
 324. Драган М. Українські дерев'яні церкви. - Львів, 1937. - Ч. 1 - 2.
 325. Дракин А. П. Поселок "Южный" в 17 верстах от Харькова на южных железных дорогах (очерк возникновения и развития). - Харьков, 1911. - 30 с.
 326. [Драчевский] Военно-статистическое обозрение Российской империи: Екатеринославская губерния. - СПб, 1850. - Т. 11. - Ч. 4.
 327. Драчук В. С, Смирнова В. П., Челышев Ю. В. Евпатория. - Симферополь: Таврия, 1979. - 160 с, 10 л. ил.
 328. Драчук В., Кара Я., Челышев Ю. Керкинитида - Гёзлёв - Евпатория. - Симферополь: Таврия, 1977. - 127 с.
 329. Дружинина Е. И. Северное Причерноморье в 1775 - 1800 гг. - М.: Изд-во Академии наук СССР, 1959. - 279 с.
 330. Дружинина Е. И. Судьба крупнейшего государственного предприятия Новороссии // Общество и государство феодальной России. - М.: Наука, 1975. - С. 95 - 103.
 331. Дружинина Е. И. Южная Украина в 1800 - 1825 гг. - М.: Наука, 1970. - 383 с.
 332. Дружинина Е. И. Южная Украина в период кризиса феодализма. 1825 - 1860 гг. - М.: Наука, 1981. - 215 с.
 333. Дуброва П. Город Алешки // ЗООИД. - 1853. - Т. 3. - С. 217 - 222.
 334. Дубровин Н. Присоединение Крыма к России: В 3 т. - СПб, 1885 - 1887.
 335. Дудавський А. І. Реконструкція Херсона // АРУ. - 1940. - № 12. - С 14 - 18. мДьяконов М. В. К биографическому словарю московских зодчих XVIII - XIX вв. (извлечения из архивов) // Русский город. - М.: Изд-во МГУ, 1976. - Вьш. 1. - С. 270 - 294; 1979. - Вьш. 2. -С. 237 - 293; 1980. - Вьш. 3. - С. 235 - 265; 1981. - Вьш. 4. - С. 174 - 239; 1982. - Вып. 5. - С. 116 - 224.
 336. Дьяченко Н. Т. Улицы и площади Харькова. - 3-е изд. - Харьков: Прапор, 1974. - 320 с, ил.
 337. Дюмін В. Будинок Давидових у Кам'яньці // ПУ. - 1970. - № 4. - С. 35 - 36.
 338. Дядюшенко Г. Головний храм Святопрського монастиря // 3 історії української реставрації / За ред. В. Тимофієнка. - К: Українознавство, 1996. - С. 228 - 237.
 339. Евангулова О. С. Город и усадьба второй половины XVIII в. в сознании современников // Русский город. - М.: Изд-во МГУ, 1984. - Вьш. 7. - С. 172 - 188.
 340. Евсина Н. А. Архитектурная теория в России второй половины XVIII - первой половины ХГХ века. - М.: Наука, 1985. - 256 с.
 341. Евсина К А. Архитектурная теория в России XVIII в. - М.: Наука, 1975. - 262 с.
 342. Евсина Н. А. Из истории строительства учебных зданий первой половины XIX века // Русское искусство XVIII - первой половины XIX века. - М.: Наука, 1971. - С. 189 - 213.
 343. Евсина Н. А. Проекты учебных зданий в России XVIII века // Русское искусство XVIII века: Материалы и исследования. - М.: Искусство, 1968. - С.-110 - 138.
 344. Егоров А. Екатеринославское блукание (1777 - 1791). - Екатеринослав, 1887. - 21 с.
 345. Екатеринославская губерния. Памятная книжка и адрес-календарь на 1895 г. - Екатеринослав, 1894.
 346. Екатеринославская губерния с Таганрогским градоначальством. Список населенных мест по сведениям 1859 года. - СПб, 1863. - 151 с.
 347. Еланский. Историческая справка по вопросу о времени первого столетия г. Николаева. - Одесса, 1889.
 348. Ельгорт Б. Б. Заліщики: Краєзнавчий нарис. - Львів: Каменяр, 1967. - 20 с.
 349. Ельгорт Б. Б. Кременець: Історико-краєзнав-чий нарис. - Львів: Каменяр, 1977. - 39 с
 350. Ельгорт Б., Нечай С, Приходько М. Тернопільщина. Путівник. - Львів: Каменяр, 1968. - 190 с
 351. Ельяшевич В. С. Евпаторийские караимские кенасы: Краткое описание. - Евпатория, 1923.
 352. Ена В. Г. Открыватели земли Крымской. - Симферополь: Крым, 1969. - 134 с.
 353. Ернст Ф. Л. Види Києва середини XIX в., що їх писав художник Гроте: (Відбитка). - К., 1927. - 12 с, іл.
 354. Ерофалов Б. Л. Уроки одного музея // СА. - 1988. - № 8. - С. 24 - 25.
 355. Есипов Г. В. Путешествие императрицы Екатерины II в южную Россию в 1787 году // КС. - 1890. - Нояб. - С. 175 -194; Дек. - С. 391 -414.
 356. Еще о харьковском конкурсе // НС. - 1881. - С. 189 - 190.
 357. Живописная Россия: Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении / Под ред. П. П. Семенова. - СПб, 1897. - Т. 5, ч. 1. - 332 с; 1898. - Т. 5, ч. 2. - 305 с.
 358. Жирное А. Д. Искусство паркостроения. - Львов: Вища школа, 1977. - 208 с.
 359. Житков С. М. Биографии инженеров путей сообщения: В 3 вьш. - СПб, 1889, 1892, 1902. -94 с.
 360. Житков С. М. Исторический обзор устройства и содержания водных путей и портов в России за столетний период: 1798 - 1898. - СПб, 1908.
 361. Жук І. Архітектура Львова кінця XIX -початку XX століть: Спадщина Івана Левинського та його фірми // Львів: Історичні нариси. - Львів: Вид-во Інст-ту українознавства ім. І. Крип'яке-вича, 1996.
 362. Жук І. Іван Левинський, архітектор-будівничий Львова // АУ. - 1992. - № 2. - С 20 -28.
 363. Жук І. Львівська пам'ятка стилю модерн: Ансамбль вулиці Богомольця та його архітектор [І. Левинський] // Жовтень. - 1983. - № 12. -С 83 - 85.
 364. Жук І. Професор Густав Бізанц // Німецькі колонії в Галичині: Історія - архітектура -культура. - Львів: Манускрипт, 1996. - С 142 -153.
 365. Жуков В- Е. И. А. Фомин: Поиск нового художественного языка и стиля // Проблемы синтеза искусств и архитектуры: Сб. - М.; Л., 1981.-Вып. 11.-С. 3-17.
 366. Жуков В. И. Города Бессарабии 1812 - 1861 годов (очерки соц.-экон. развития). - Кишинев: Карта молдовеняске, 1964. - 252 с.
 367. Журнал высочайшему ея Императорского высочества путешествию из Санкт-Петербурга в Киев, из Киева через Кременчуг в Херсон и Старый Крым... // ЗООИД. - 1853. - Т. 3. - С. 273 - 288.
 368. Завадовский А. Сто лет жизни Тавриды. - Симферополь, 1885. - Вьш. 1.
 369. Загоровский Е. А. Военная колонизация Новороссии при Потемкине. - Одесса, 1913. - 34 с.
 370. Загоровский Е. А. История колонизации Новороссии в XVIII веке // Известия Одесского библиографического об-ва. - 1913. - Т. 2. - Вьш. 3.-С. 103- 118.
 371. Загоровский Е. А. Сербские военные поселения. - К, 1913. - 59 с.
 372. Загоруйко В. По страницам истории Одессы и Одесщины. - Одесса: Обл. изд-во, 1957. - Вьш. 1. - 155 с.
 373. Закревсий Н. Н. Атлас к описанию Киева. - Б. м., б. г.
 374. Закревсий Н. Н. Описание Киева: В 2 т. - М.: Изд-во Московского археологического общества, 1868. - Т. 1. - 455 с; Т. 2. - 495 с.
 375. Зальцман А. М. Творчество И. В. Жолтовского // Архитектура СССР. - 1940. - № 5. - С. 34 -50.
 376. Залюбовский Г. Новомосковские учебные заведения // КС. - 1889. - № 5 - 6. - С. 595 -604.
 377. Записка о содержании старых письменных актов Новороссийского края // ЗООИД - 1850. - Т. 2, кн. 2. - С. 739 - 787.
 378. Записки Д. Б. Мертваго. 1760 - 1824. - М., 1867.
 379. Записки М. Д. Бутурлина // Русский архив. - 1897. - Кн. 2. - № 5.
 380. Записки немецкого врача о России в конце прошлого века // Русский архив. - 1881. - № 1.
 381. Заруцкое (Черниговской губ., Глуховского уезда) // СУ. - 1914. - № 14 - 15. - С. 29.
 382. Захарченко М. М. Киев теперь и прежде. - К, 1888. - 290 с.
 383. Захватович Я. Польская архитектура. - Варшава, 1967. - 545 с.
 384. Захватович Я. Польская архитектура до половины XIX века. - Варшава, 1956. - 32 с.
 385. [Защук А. И.] Военно-статистическое обозрение Российской империи: Бессарабская область. - СПб, 1863. - IV, 344 с.
 386. Защук А. И. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба: Бессарабская область. - СПб, 1862. - Ч. 1 - 2.
 387. Защук А. И. Статистика и этнография Бессарабской области // ЗООИД. - 1863. - Т. 5. - С. 491 - 586.
 388. Зверинский В. В. Материал для историко-статистического исследования о православных монастырях в Российской империи... - СПб, 1890 - 1897. - Вьш. 1 - 3.
 389. Звід пам'яток історії та культури України. Київ: Енцикл. вид. Кн. 1, ч. 1. А - Л / Редкол. тому: Відп. ред. П. Тронько та ін. - К: УРЕ, 1999. - 580 с
 390. Згура В. В. Проблемы и памятники, связанные с В. И. Баженовым. - М., 1928.
 391. Згура В. В. Старые русские архитекторы. -М. - Пг.: Госиздат, 1923. - Вып. 9. - 62 с.
 392. Здание Государственного банка в гор. Киеве (1902 - 1905). - Киев, 1906. - 12 с, 23 ил.
 393. Здания, сооруженные Городским общественным управлением. 1806 - 1893. - Одесса, 1894.
 394. Зеленецкий. Записки по пути в Херсонской губернии // Вестник Русского геогр. о-ва. - 1858. -№6.
 395. Зелингсон В. Об ограничении площади застройки участков // Зодчий. - 1915. - № 12. - С. 124 - 125.
 396. Земцов С. М. Львов. - М.: Госстройиздат, 1956. - 118 с, ил.
 397. Зенкевич X. X. Керчь в прошедшем и настоящем: Историко-топографический очерк с приложением описания достопримечательностей города и его окрестностей, хронологического указателя и статистических сведений. - Керчь, 1894. - V, 162 с.
 398. Зубенко-Царъова М. В. Чарівна подорож: Іст.-архіт. нарис. - К.: Будівельник, 1972. - 54 с.
 399. Зубковский В. Из истории г. Александровска / по Я. П. Новицкому. - Александровск, б. г. - 47 с
 400. [Зуев В. Ф.] Выписки из путешественных записок Василья Зуева, касающихся до полуострова Крыма 1782 года // Месяцеслов исторический и географический на 1783 год. -СПб.
 401. [Зуев В. Ф.] Путешественные записки Василья Зуева от С.-Петербурга до Херсона в 1781 и 1782 году. - СПб, 1787. - 273 с.
 402. Зуев П.М. и др. Решение жилищного кризиса в Киеве. Поселок-сад Вышгород-Межигорье. - К., 1918. - 20 с.
 403. Зуц Н. И. Описание города Староконстанти-нова от начала основания до наших дней (1561 - 1884). - Староконстантинов, 1884. - 90 с.
 404. Зябловский Е. Ф. Новейшее землеописание Российского государства в нынешнем его состоянии с присоединением к онному землями. -М., 1814.-Ч. 3.-267 с.
 405. Иваницкий-Василенко П. М. Киевская Мариинская община сестер милосердия (исторический очерк). - К., 1913. - 101 с.
 406. Иванов А. Замечательный памятник присоединения Крыма к России // ИТУАК. - 1905. - № 38. - С. 75 - 76.
 407. Иванов А. Кинбурн // ИТУАК. - 1901. - № 31. - С. 27 - 29.
 408. Иванов Е. С. Севастополь и его окрестности. - Севастополь, 1894.
 409. Иванов П. А. Дела канцелярии Николаевского военного губернатора: О восстановлении в Севастополе коммерческого порта // ИТУАК. - 1891. -№ 12. - С. 93 - 100.
 410. Иванов П. А. Очерк деятельности на юге России адмирала графа Н. С. Мордвинова // ИТУАК. - 1895. - № 23. - С. 24 - 70.
 411. Иващенко В. Исторический очерк Умани и Царицина сада Софисвки. - К., 1895.
 412. Иващенко М. Город Ананьев: Краткая ист. записка. - Ананьев, 1895. - 229 с.
 413. Игнаткин И. А. Архитектор Палицын и "Поповская академия" // История и теория архитектуры и градостроительства: Межвузовский тематический сб. трудов ЛИСИ. - Л., 1980. - С. 60 - 63.
 414. Игнаткин И. А. Архитектура классицизма на Украине: Автореф. дис.... д-ра архитектуры - Л., 1974. - 54 с.
 415. Игнаткин И. А. Из истории городов Крыма // СА - 1962. - № 8. - С. 38 - 39.
 416. Игнаткин И. А. Исторические связи украинских и русских зодчих XVII - XIX вв. // Зодчество Украины. - К.: Изд-во Акад. архитектуры УССР, 1954. - С. 159 - 180.
 417. Игнаткин И. А. История планировки и застройки Киева в начале XIX века: Дис. ... канд. архитектуры. - К, 1962. - 212 с, 21 ил., 38 табл.
 418. Игнаткин И. А. К 175-летию основания Днепропетровска // СА- 1961.- № 7.
 419. Игнаткин И. А. Киев. - М.: Изд-во Акад. архитектуры СССР. - 1948. - 40 с.
 420. Игнаткин И. А. Некоторые особенности архитектуры классицизма на Украине // Архитектура и графика. - Л.: ЛИСИ, 1969. - С. 48 - 51.
 421. Игнаткин И. А. Новые документы о деятельности архитекторов К. Бланка и Д. Кваренги // СА. - 1959. - № 1.
 422. Игнаткин И. А. Первая книга по архитектуре на Украине // СА. - 1965. - № 9. - С. 40.
 423. Игнаткин И. А. Чернигов. - М.: Изд-во Акад. архитектуры СССР. - 1955. - 86 с, ил.
 424. Игнатов О. К Архитектор Дмитрий Степанович Скоробагатов // СА. - 1968. - № 12. - С. 36 -37.
 425. Игнатов О. Н. В. А. Осьмак - киевский архитектор // СА. - 1970. - № 1. - С. 34 - 36.
 426. Из Одессы (специальная корреспонденция "Зодчого") // НС. - 1882. - № 34. - С. 262 -263.
 427. Измайлов В. В. Путешествие в полуденную Россию Владимира Измайлова / Новое издание, вновь обраб. автором: В 4 ч. - М., 1805.
 428. Иконников А. В. Тысяча лет русской архитектуры. - М.: Искусство, 1990. - 385 с.
 429. Иконников А. В. Художественный язык архитектуры. - М.: Искусство, 1985. - 175 с.
 430. Иконников В. С. Киев в 1654 - 1855 гг. Ист. очерк. - К, 1904. - 355 с.
 431. Иллюстрированный путеводитель по Одессе. - Одесса, 1901.
 432. Иллюстрированный сборник материалов к истории возникновения Киевского политехнического института. - К., 1914. - 143 с.
 433. Ильин М. А. Наследие Палладио и русская архитектура конца XVIII века // Архитектура СССР. - 1938. - № 10. - С. 35 - 40.
 434. Ильин М. А. О палладианстве в творчестве Д. Кваренги и Н. Львова // Русское искусство XVIII века. - М.: Наука, 1973. - С. 103 - 108.
 435. Ильин М. А., Борисова Е. А. Архитектура 2-й половины XIX века // История русского искусства. - М.: Наука, 1965. - Т. 9, кн. 2.
 436. Имение Александровка камергера вые. двора Л. В. Голубева // СУ. - 1914. - № 4. - С. 14.
 437. Имение "Гуты" Л. Е. Кенига и Н-ки. - Харьков, 1913. - 214 с.
 438. Имение "Манжелея" // СУ. - 1914. - № 19 - 20. - С. 4 - 8.
 439. Иноземцев И. Т. Батуринские памятники // Исторический вестник. - 1898. - Т. 71. - № 3. - С. 1054 - 1061.
 440. Исаченко В. Г., Оль Г. А. Федор Лидваль. - Л.: Лениздат, 1987. - 96 с.
 441. Искусство стран и народов мира: Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика, Декоративное искусство, Краткая художественная энциклопедия. - М.: Сов. Энциклопедия, 1962 - 1981. - Т. 1 - 5.
 442. Истомина 3. Г. Водные пути России во второй половине XVIII - начале ХГХ века. - М.: Наука, 1982.
 443. Историко-статист. описание Харьковской епархии. Отд. 5. Изюмский, Купянский и Старобельский уезды: Купянские и Старобель-ские округи военного поселения. - Харьков, 1858. - 461 с.
 444. Историческая выставка архитектуры за 1911 год. - СПб, 1911.
 445. Исторический очерк: К столетнему юбилею со дня завоевания Одессы. - Одесса, 1889.
 446. История города-героя Севастополя. 1783 - 1917. - К.: Изд-во Акад. наук УССР, 1960. - 364 с.
 447. История Киева: В 2 т. - К: Изд-во Академии наук УССР, 1963 - 1964. - Т. 1. - 802 с; Т. 2. -947 с.
 448. История памятника Хмельницкому // УЖ. - 1913. - № 5.
 449. История русской архитектуры: Краткий курс / Под ред. С. В. Безсонова и др. - М.: Госстройиздат, 195 І. - 462 с.
 450. История строительной техники / Под ред. В. Ф. Иванова. - Л. - М.: Госстройиздат, 1962. - 560 с.
 451. І. К. Зберегти пам'ятник культури [про палац в Яготині] // АРУ. - 1940. - № 1. - С. 32.
 452. Іван Левинський: Його життя та праця. - Львів: Вид-во НІШ, 1934.
 453. Ігнаткін І. О. Архітектура // Історія українського мистецтва: В 6 т. - К: Гол. ред. УРЕ, 1969. - Т. 4. - Кн. 1. - С 13 - 53.
 454. Ігнаткін І. О. Архітектура // Історія українського мистецтва. В 6 т. - К: Гол. ред. УРЕ, 1970. - Т. 4. - Кн. 2.-С. 17 - 45.
 455. Ігнаткін І. Діяльність російських зодчих на Україні // Архітектура і будівництво. - 1954. - № 1. - С 4 - 6.
 456. Ігнаткін І. О. Економіка і благоустрій у Києві на початку XIX ст. // Питання історії архітектури та будівельної техніки України. - К.: Держбуд-видав УРСР, 1959. - С 264 - 282.
 457. Ігнаткін І. О. Олексій Миколайович Бекетов. - К: Вид-во Акад. наук УССР, 1949. - 43 с.
 458. Ігнаткін І. О. Палаци і парки України: На допомогу лектору. - К, 1971. - 20 с
 459. Ігнаткін І. О. Палацово-паркові ансамблі під охорону // ПУ. - 1970. - № 4. - С 19 - 22.
 460. Ігнаткін І. О., Вайнгорт Л. С Полтава: Іст.-архіт. нарис. - К: Будівельник, 1966. - 103 с.
 461. Ігнатов О. Н. Архітектор О. Л. Красносель-ський. - К.: Будівельник, 1966. - 56 с
 462. Ігнатов О. Н. Архітектура України періоду капіталізму // Нариси історії архітектури Української РСР: Дожовтневий період. - К: Держбудвидав УРСР, 1957. - С 254 - 275.
 463. Ігнатов О. Н. Будинок музею В. І. Леніна в Києві. - К: Будівельник, 1960.
 464. Ігнатов О. Н. Професор О. Л. Красносель-ський // Архітектура і будівництво. - 1954. - № 5.
 465. Історія Києва: В 2 т. / Ред. кол. В. О. Голобуцький та ін. - К: Вид-во Акад. наук УРСР, 1960- 1961.-Т. 1.
 466. Історія Української РСР: В 8 т. 10 кн. - К.: Наукова думка, 1977 - 1979. - Т. 1 - 10.
 467. К. Архитектура харьковских городских построек // Труд и искусство. - Харьков. - 1911. - № 1.
 468. К возрождению украинского архитектурного стиля // АЛЮР. - Киев. - 1903. - № 3 - 4. - С. 218 - 291.
 469. К вопросу о конкурсе на постройку театра в Одессе // Зодчий. - 1874. - № 7. - С. 90 - 91.
 470. К столетию дома графа Милорадовича в Чернигове (1790 - 1890 г.) // Черниговские губерн. ведомости. - 1890. - № 77.
 471. К столетию со дня рождения архитектора Александра Викешъевича Беретти //АХЕ. - 1916. -С. 207-211.
 472. К устройству поселка "Константиново". - Одесса, 1914. - 24 с.
 473. К. Л. Новый римско-католический храм в [Киеве] // Строитель. - № 5-6. - С. 226 - 232.
 474. Каждан Т. П. Архитектура и и архитектурная жизнь России конца XIX - начала XX века // Русская художественная культура конца XIX - начала XX века (1895 - 1907): В 2кн. - М.: Наука, 1969. - Кн. 2. - С. 259 - 311.
 475. Каждан Т. П. Архитектурные памятники XVIII века в селе Вишеньки // Ежегодник Института истории искусств. - М., 1961. - С. 158 - 179.
 476. Каждан Т. П. Культурная жизнь усадьбы во второй половине XIX в.: Качановка // Взаимосвязь искусств в художественном развитии России второй половины ХІХ века (идейные принципы, структурные особенности). - М: Наука, 1982. - С. 264 - 297.
 477. Калинин Н., Земляниченко М. Николай Петрович Краснов: К 125-летию со дня рождения // Архитектура СССР. - 1990. - № 4. - С. 88 -94.
 478. Кальницкий М. Штрихи к портрету: 150 лет Владимиру Николаеву // АСС. - 1997. - № 2.
 479. Кальницкий М. Золотое десятилетие Гинзбурга // АСС. - 1995. - № 1. - С. 38 - 40.
 480. Калъницький М. Архітектор Іполит Ніколаєв // Янус-Нерухомість. - К., 1998. - № 19.
 481. Камперия-Сарыч. - Пг, 1918.
 482. Каменева Т. Е. Принципы перепланировки русских городов во второй половине XVIII века: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. - М.. 1985.
 483. Карант Г. Одесса, ее окрестности и курорты: Ил. путеводитель. - Одесса, 1899.
 484. Карачківський М. Матеріали до історії міст на Поділлі наприкінці XVIII віку. - К., 1931.
 485. Карелин И. Никополь // ЗООИД. - 1867. -Т. 6. - С. 523 - 538.
 486. КарнабедА., АдругА. Творчество архитектора-художника А Е. Белогруда // СА. - 1976. - № 8. - С. 37 - 40.
 487. Карнабіда А. А. Чернігів: Архіт.-іст. нарис. - 2-е вид. - К.: Будівельник, 1980. - 128 с.
 488. Карнелиус А. Описание Кременчука // Украинский журнал. - 1825. - № 4. - С. 242 -248.
 489. Карпович В. "Карпатский стиль" // Архитектурный музей. - 1902. - Вып. 2, 4.
 490. Карпович В. Малоросийское церковное зодчество // Строитель. - 1905. - № 10. - С. 362 -382.
 491. Карский М. Б. История Симферопольского дворянского театра // Крым. - 1890. - № 76, 79, 81, 84, 90, 92.
 492. Картинная галерея А П. Руссова в Одессе // Строитель. - 1905. - № 1.
 493. Касьянов А. М. Харьков. - М.: Изд-во Акад. архитектуры СССР, 1949. - 48 с, ил.
 494. Каталог выставки домоустройства в Одесе. 1895 г. - Одесса, 1895.
 495. Катерного М. Т. Архітектурна пам'ятка туриста по Україні. - К., 1961. - 276 с, ил.
 496. Кауфман С. А Владимир Алексеевич Щуко. - М.: Изд-во Академии архитектуры СССР, 1946. - 67 с, ил.
 497. Киев. Губернское земство. Краткий очерк постройки. - Киев, 1916.
 498. Киевская Всероссийски выставка 1913 г. - К., 1913.
 499. Киевская сельскохозяйственная и промышленная выставка и ее участники 1897 г. - К., 1897. - 146 с, ил.
 500. Киевский городской крытый рынок. - К., 1913. - 32 с, ил.
 501. Киевский коммерческий институт. - К., 1913. - 32 с, 24 л.
 502. Киевский трамвай за 40 лет (1892 - 1932). -К.: КТГ, 1933. - 160 с.
 503. Киевский художественно-промышленный научный музей // Искусство и печатное дело. - 1909.-№ 11-12.
 504. Киев: Энциклопедический справочник / Под ред. А. В. Кудрицкого. - 2-е изд. - К.: Гл. Ред. УСЭ, 1985. - 759 с.
 505. Київ: Провідник / За ред. Ф. Ернста. - К. 1930. - 797 с.
 506. Килессо С. К. Архитектура Крыма. - К.: Будівельник, 1983. - 95 с.
 507. Килессо С. К. Владислав Городецкий // Архитектура СССР. - 1989. - № 4. - С. 96 -103.
 508. Кириков Б. М. К проблеме неоклассицизма в русской архитектуре начала XX века. // Сборник трудов Ленингр. инж.-строительного института. - № 109. - Л.: ЛИСИ, 1976. - С. 9 - 18.
 509. Кириллов В. В. Архитектура и градостроительство // Очерки русской культуры XVIII века. - М.: Изд-во МГУ, 1990. - Ч. 4. - С. 7 - 69.
 510. Кириллов В. В. Архитектура русского модерна (опыт формологического анализа). - М.: Изд-во МГУ, 1979. - 214 с, 38 ил.
 511. Кириллова Л. И. Вопросы композиции в русской архитектуре XVI - XIX вв. - М.: Госстройиздат, 1955.
 512. Кириченко Е. И. Архитектурные теории XIX в. в России. - М.: Искусство, 1986. - 344 с, 32 л. ил.
 513. Кириченко Е. И. О закономерностях развития архитектуры (опыт систематического анализа эклектики и модерна) // Архитектура СССР. -1973. - № 12. - С. 42 - 50.
 514. Кириченко Е. И. Проблема архитектурного стиля на страницах журнала "Зодчий" // Архитектура СССР. - 1972. - № 2.
 515. Кириченко Е. И. Проблемы стиля и жанра в русской архитектуре второй четверти XIX в. // Архитектура СССР- 1983.- 3 / 4. - С. 112 - 115.
 516. Кириченко Е. И. Пространственно-временные характеристики в русской архитектуре середины и второй половины XIX в. // Типология русского реализма второй половины ХГХ века. - М.: Наука, 1979. - С. 286 - 351.
 517. Кириченко Е. И. Романтизм и историзм в русской архитектуре XIX века (К вопросу о двух фазах развития эклектики) // АН. - 1988. - № 36. С. 130 - 155.
 518. Кириченко Е. И. Русская архитектура 1830 - 1910-х годов. - М.: Искусство, 1978. - 400 с.
 519. Кирпичников А. Столетие Одессы // Исторический вестник. - 1894.
 520. Кирпичное производство в г. Киеве // Зодчий. - 1898. - № 8.
 521. Кислий І. Я. Пам'ятки паркової архітектури на Україні: Парк ім. Ill Інтернаціоналу в Умані // АРУ. - 1939. - № 9. - С 17 - 21.
 522. Китнер И. О. Кирпичная архитектура // Зодчий. - 1882. - № 8.
 523. Китнер Ю. И. Архитектор И. С. Китнер // АН. - 1976. - № 25. - С. 154 - 175.
 524. Кілессо С. К. Канів: Іст.-архіт. нарис. - К.: Будівельник, 1969. - 48 с.
 525. Кілессо С. К. Черкаси: Іст.-архіт. нарис. - К.: Будівельник, 1966. - 59 с: іл.
 526. Клерк. Путешествие по России, Татарии и Турции. - Б. м. и г.
 527. Книжка к плану г. Екатеринослава, составленному и изданному в 1898 г. гор. землемерами Н. Пехотинским и П. Гинзбургом. - Екатеринослав, 1898.
 528. Кнорре К. Описание Николаевской обсерватории // НК. - Одесса, 1843. - С. 373 - 378.
 529. Ковалевский Г. П. Большой город и города-сады. - СПб, 1916. - 162 с.
 530. Коваленко Гр. Про український стиль і українську хату. - К., 1912.
 531. Коваленская Н. Н. История русского искусства первой половины XIX века. - М.: Искусство, 1951. - 198 с, ил.
 532. Коваленская Н. Н. История русского искусства XVIII века. - М.: Изд-во МГУ, 1962. - 285 с, 48 л. ил.
 533. Коваленская Н. Н. Мартос. - М.: Искусство, 1938. - 139 с.
 534. Коваленский М. К Путешествие Екатерины II в Крым. - М., 1916.
 535. Ковалинський В, В. Георгій Шлейфер -київський зодчий // Хроника-2000. - К, 1997. -Вип. 17 - 18.
 536. Коган Р. А. О выборе для Одессы мостовой усовершенствованной конструкции. - Одесса, 1902.
 537. Кодин В. А., Ерошкина Е. А. Храмы Слобожан-щины: Формирование архитектурно-художественных и художественных традиций. - Харьков: Оригинал, 1998. - 181 с.
 538. Кожин Н. А. Взгляды архитектора В. И. Баженова на архитектурное наследие // АА. - 1936. - № 1. - С. 73 - 78.
 539. Кожин Н. А. К генезису русской ложной готики //АА. - 1934. - № 1 - 2. - С. 114 - 121.
 540. Кожин НА. Украинское искусство XIV - начала XX веков: Очерки. - Львов, 1958. - 248 с.
 541. Колесников А. И. Архитектура парков Кавказа и Крыма. - М.: Госстройиздат, 1949. - 173 с, 16 л. ил.
 542. Колли Л. П. О судьбе некоторых исторических зданий в Старом Крыму и Феодосии // ИТУАК. - 1903. - № 35. - С. 10 - 17.
 543. Колосок Б. В. Задум генерала П. К. Сухтелена // VIII Всеукраїнська наукова конференція "Історичне краєзнавство і культура". - Харків: Рідний край, 1997. - Ч. II. - С 139 - 142.
 544. Колосок Б. В. Фортеці Ізмаїла // Теорія та історія архітектури. - К., 1995. - С 71 - 84.
 545. Колосок Б. В., Метельницький Р. Г. Луцьк: Архіт.-іст. нарис. - К.: Будівельник, 1990. - 192 с.
 546. Кондаков С. Н. Список русских художников: К юбилейному справочнику Императорской Академии художеств. - СПб, 1916. - 458 с.
 547. Кондораки В. X. В память столетия Крыма: В 9 т. - М., 1883. - Т. 1 - 9.
 548. Кондораки В. X. Универсальное описание Крыма. - СПб, 1875.
 549. Кондиции подряда постройки здания Одесской городской публичной библиотеки. - Одесса, 1892.
 550. Конкурс на проект здания Черниговской губернской земской управы (объявление) // Зодчий. - 1905. - № 32. - С. 358 - 360.
 551. Конкурс на проект постройки здания биржи в Одессе // НС. - 1991. - № 25.
 552. Конкурс на проект постройки здания биржи в Одессе. - Одесса, 1891.
 553. Конкурс на составление проекта доходного дома в Харькове // Зодчий. - 1903. - № 50. - С. 598 - 599.
 554. Конкурс проектов народного дома для г. Харькова // Зодчий. - 1899. - № 6 - 7.
 555. Конкурсные проекты театра г. Киева // Зодчий. - 1897. - № 1.
 556. Конкурсный проект водопровода для города Кременчуга // Зодчий. - 1894. - № 5. // АСУ. -1997.-№ 4.-С. 116- 122.
 557. Конструкции и архитектурная форма в русском зодчестве XIX - начала XX в. - М.: Стройиздат, 1977. - 175 с.
 558. Кореиз и Кокоз // СУ. - 1914. - № 8. -С. 10.
 559. Корноухое Е. А. Алфавитный список церквей Черниговской епархии // ТЧГУАК 1906 - 1908 гг. - Чернигов, 1908. - Вып. 7., приложение.
 560. Короленко П. П. Черноморцы. - СПб, 1874. - 212, 76, V с.
 561. Корольков К. Столетний юбилей города Екатеринослава. 1787 - 9 мая 1887 г. -Екатеринослав, 1887. - Вып. 1. - 126 с.
 562. Корреспонденция из Киева//Зодчий. - 1876. -№ 6.- С. 71-72.
 563. Корреспонденция из Кременчуга // Зодчий. - 1876. - № 2 и 3.
 564. Корреспонденция Недели строителя (из Киева) //НС. - 1898. - С. 77.
 565. Коршунова М. Ф. Джакомо Кваренги. - Л., 1977.
 566. Косаревский И. А. Государственный заповедник Софиевка. - К.: Изд-во Акад. архитектуры УССР, 1951. - 56 с.
 567. Косаревский И. А. Искусство паркового пейзажа. - М.: Стройиздат, 1977. - 246 с.
 568. Косаревский И. А. Композиция городского парка. - 2-е изд. - К.: Будівельник, 1977. - 140 с.
 569. Косаревский И. А. Тростянецкий парк. - К.: Госстройиздат УССР, 1964. - 99 с.
 570. Косаревський I. О. Парки України (прийоми створення паркового пейзажу). - К.: Держбуд-видав УРСР, 1961. - 118 с.
 571. Косаревський І. О. Садиба в Сокиринцях. (Пам'ятник архітектури XIX ст.). - К.: Держбуд-видав, 1959. - 19 с.
 572. Косаревський I. О. Сокиринський парк. - К.: Держбудвидав, 1961. - 38 с, 11 л. іл.
 573. Косаревський І. О. Софіївка. (короткий путівник). - 7-е вид. - К.: Будівельник, 1970. -95 с, план.
 574. Косенко С. В., Лифшиц Ю. А. Неизвестная постройка П. А. Ярославского // СА - 1989. - № 6. - С. 25.
 575. Костин В. И. Ворошиловград: Архит.-ист. очерк. - К.: Будівельник, 1987. - 223 с.
 576. Костин В. И. Город над Лугань-рекой. Этапы градостроительной хроники // СА. - 1984. - № 10. - С. 23 - 26.
 577. Костантин Миколайович Жуков [Некролог] // АРУ. - 1940. - № 3. - С. 47.
 578. Котков И. И., Ушаков А. Т. Архитектура Одессы: Путеводитель. - Одесса: Маяк, 1967. - 98 с.
 579. Кохан С. В., Кілессо С. В. О. М. Вербицький - архітектор і педагог. - К.: Будівельник, 1966. - 29 с.
 580. Кохансшй В. С. Одесса за 100 лет (Одесса и ее окрестности): Ист. очерк и ил. путеводитель. - Одесса, 1894. - 735 с.
 581. Кравцов С. Синагоги Західної України: Стан і проблеми вивчення // Укрзахідпроект-реставрація: Вісник. - 1994. - № 2. - С 10 - 16.
 582. Красносельский А. Л. Екатеринослав и Днепропетровск // Наша работа. - Харьков -Днепропетровск, 1936. - С. 58 - 62.
 583. Краткий исторический очерк пятидесятилетия Одесского института благородных девиц. - Одесса, 1879. - 44 с.
 584. Краткий очерк строительного дела в Таврической губернии // НС. - 1894. - С. 91 - 92. Краткий очерк постройки земского дома. 1911. - 1916. - К, 1916. - 22 с.
 585. Краткое описание здания Одесского отделения Русского Технического общества // ЗООРТО. - 1897. - Вып. 2-3.
 586. Краткое описание здания одесской биржи // ЗООРТО. - 1899. - Вып. 3. - С. 38 - 48.
 587. Краткое описание управления Юго-Западной железной дороги в Киеве и станции Киев-Товарный. - К., 1909. - 37 с, 11 л. ил.
 588. Краткое статистическое обозрение городов Новороссийского края и Бессарабской области // НК на 1839 г. - 1838. - С. 95 - 134.
 589. Крашенинников А Ф. Некоторые особенности переломного периода между барокко и классицизмом // Русское искусство XVIII века: Материалы и исследования / Под ред. Т. В. Алексеевой. - М.: Наука, 1973. - С. 97 - 102.
 590. Крвавш Д. П. Західноукраїнська скульптура // Історія українського мистецтва (ротапринтне видання). - К., 1967. - Т. 4, ч. 1. - С. 93 - 105.
 591. Кресальный Н. И. Русская и украинская архитектура XVIII - первой трети ХГХ века. - К.: КИСИ, 1982. - 61 с.
 592. Кривенко А. Відтворення історичних ландшафтів ансамблю Шарівської садиби // 3 історії української реставрації / За ред. В. Тимофієнка. - К.: Українознавство, 1996. - С 115 - 121.
 593. Кривенко А., Крощенко Л. Комплексні дослідження історико-культурної спадщини Виш-нівця // АСУ. - 1996. - № 3, ч. 2. - С 198 - 208.
 594. Кривому Рогу 200. - Днепропетровск: Промінь, 1975. - 207 с
 595. Криворучко Д. М. Олександрія. - К.: Будівельник, 1979. - 95 с
 596. Криворучко Ю. І. Проблеми розвитку церковної архітектури України // Сучасні проблеми архітектури та містобудування.- Вип. 1,- 1997. - С 168 - 174.
 597. Кривошеий Г. Мосты с художественной точки зрения // Зодчий. - 1899. - № 1 - 10.
 598. Кривулько Д. С. Дендропарк "Софиевка": Путеводитель. - К.: Наукова думка, 1972. - 119 с.
 599. Крикун Е. В. Архитектура Южнобережья: Очерк. - Симферополь: Таврия, 1970. - 56 с.
 600. Крикун Е. В. Архитектурные памятники Крыма. - Симферополь: Таврия, 1977. - 96 с.
 601. Крип 'якевич І. Англійські парки на Волині і Поліссі // Наша Батьківщина. - 1939. - № 6.
 602. Крип 'якевич I. П. Історія України. - 2-е вид. - Львів: Світ, 1992. - 519 с.
 603. Крым: Архитектура. Памятники / Автор текста и сост. В. Тимофеенко. - К.: Мистецтво, 1991. - 255 с, ил.
 604. Крым: Путеводитель / Под ред. К. Ю. Бумберга. - Симферополь, 1914. - 686 с.
 605. Кудрявцева К Ливадия - Ореанда: Очерк-путеводитель. - Симферополь: Крымиздат, 1960. -46 с.
 606. Кузнецов А. В. Архитектура и строительная техника в XIX и начале XX века // АА. - 1934. -№ 1 - 2.
 607. Кузнецов А. В. Тектоника и конструкция центрических зданий. - М.: Изд-во архит. и град-ва, 1951.-274 с.
 608. Кузьмин Е. Вести из Киева//Аполлон. - 1912. - № 13. - С. 188.
 609. Кузьмин Е. Письмо из Киева // Аполлон. -1910. - № 10.
 610. Кузьмин Е. Письмо из Киева // Аполлон. - 1914. - № 5. - С. 55.
 611. Куликовский Ю. А. Заметки по истории и топографии Крыма. - СПб, 1891.
 612. Кулаковский Ю. А. Новые данные для истории Старого Крыма. - СПб, 1898.
 613. Кулаковский Ю. А. Прошлое Тавриды: Краткий ист. очерк. - 2-е изд. - К., 1914. -156 с.
 614. Кулешова Т. Приватна забудова минулого століття // АСС. - 1997. - № 3. - С. 100 - 101.
 615. Курбатов В. Я. Классицизм и ампир // Старые годы. - 1912. - Июль-сент. - С. 105 - 119.
 616. Курбатов В. Я. Подготовка и развитие неоклассического стиля // Старые годы. - 1911. - Декабрь.
 617. Кутепов Р. Петро Ярославський, учень Баженова на Україні // Архітектура і будівництво. - 1953. - № 6. - С. 27 - 28.
 618. Кучумов А. М. Убранство русского жилого интерьера XIX века. - Л., 1977.
 619. Кучурак К. Артистична виставка для розвою руської штуки у Львові в 1900 р. // Діло. - Львів, 1900. - Ч. 251.
 620. К-ъ. Натальевка (Харьковской губ., Богодухов-ского уезда, имение И. П. Харитоненко) // СУ. - 1915. - № 32. - С. 4 - 9.
 621. Кючарианц Д. А. Антонио Ринальди. - Л.: Стройиздат, 1984. - 176 с, ил.
 622. Лавров В. А. Планировка провинциальных городов XVIII и начала XIX в. - М. - Л., 1959.
 623. Лавров В. А. Развитие планировочной структуры исторически сложившихся городов. -М.: Стройиздат, 1977. - 176 с.
 624. Лавров В. А. Типовые проекты в застройке центров русских городов второй половины XVIII века // Архитектура СССР. - 1953. - № 7. - С. 37 - 38.
 625. Лагорио Ф. Четыре эпохи из жизни города Феодосии // ЗООИД. - 1889. - Т. 15. - С. 404 -456.
 626. Лагу та М. Д. Історичні місця, пам'ятки старовини на Миколаївщині. - Миколаїв, 1926. -35 с.
 627. Ладан Т.М.- Житлові будинки курдонерного типу в районі "Липки" м. Києва // Сучасні проблеми архітектури і містобудування. - К.: КНУБА, 1999. ~ Вип. 5. - С 114 - 120.
 628. Ладыженко К. Национальное искусство и задачи искусства на Украине // УЖ. - 1912. - № 3. - С. 46 - 56.
 629. Лазаревский А. Иван Петрович Мартос // КС. - 1895. - № 10. - С. 48 - 71.
 630. Лазаренко В. І. Експедиція до Одеси // Вісник Акад. архітектури УРСР. - 1948. - № 4. - С. 37 -39.
 631. Латышев В. В. К начальной истории г. Мариуполя. - Одесса, 1914. - 25 с.
 632. Лашкарев П. Церкви Чернигова и Новгород-Северска // Труды XI археол. съезда в Киеве 1899 г. - М., 1902. - Т. 2. -С. 146 - 164.
 633. ЛашковН. Бессарабия: К столетию присоединения к России. 1812. V. 16 - 1912. Географ, и ист.-статист, обзор состояния края. - Кишинев, 1912. - 237 с.
 634. Лашков Ф. Историческая записка о сооружении в Херсонесе храма Св. равнопрестольного князя Владимира // ИТУАК. - 1888. - № 5. - С. 5-18.
 635. Лашков Ф. Распоряжения (ордера) света, кн. Потемкина-Тавриеского правителю Таврической области В. В. Коховскому за 1784 и 1785 годы // ЗООИД. - 1889. - Т. 15. - С. 594 - 677.
 636. [Лашков Ф. Ф.] Третья учебная экскурсия Симферопольской мужской гимназии: Отчет, составленный по поручению Педагогического Совета. - Симферополь, 1890. - 254 с.
 637. Лебедев Г. А. Гражданский инженер Д. М. Дяченко // СА. - 1971. - № 1. - С. 30 - 31.
 638. Лебедев Г. О. Видатний представник національного стилю в архітектурі [Про Дяченка] // Образ, мистецтво. - 1994. - № 1. - С. 43 - 46.
 639. Лебедев Г. О. Творець українського стилю Василь Кричевський // КС. - 1997. - № 6 (318). -С. 118- 131.
 640. Лебединцев А. Г. Столетие церковной жизни Крыма (1783 - 1883) // ЗООИД. - 1883. - Т. 12. - С. 201 - 212.
 641. Левашев П. И. Любопытная история славного города Одессы. - Одесса, 1844. - 8 с.
 642. Левинсон П. Р. Феодосия - Кафа (Экскурсионный очерк) // Крым. - 1929. - № 2 (10). -С. 66 - 79.
 643. Левицкий О. Новый храм в старом украинском стиле (Покровская церковь в с. Плешивцы). -К., 1902.
 644. [Левшин А.] Письма из Малороссии, писанные Алексеем Левшиным. - Харьков, 1816.
 645. Лейбошиц Н. Я. Материалы к творческой биографии А. И. Мельникова // АН. - 1959. - №9.-С. 117-138.
 646. Лейбошиц Н. Я. Новые материалы об А. Д. Захарове // АН. - 1953. - № 6. - С. 95 - 103.
 647. Лейбфрейд А. Ю. Зодчий Михаил Иванович Ловцов // Слобода. - 1996. - № 69. - С. 4.
 648. Лейбфрейд А. Ю., Полякова Ю. Ю. Харьков. От крепости до столицы: Заметки о старом городе. - Харьков: Фолио, 1998. - 335 с.
 649. Лейбфрейд А. Ю., Романов П. И. Архитектор В. В. Величко // СА. - 1980. - № 12. - С. 30.
 650. Леонтович В. Г. Архітектори, інженери і скульптори, що працювали у Києві у 1855 - 1925 pp. - К.
 651. Лернер К Диканька - имение князя Виктора Сергеевича Кочубея // СУ. - 1916. - № 66. - С. 3-8.
 652. Ливанов Ф. В. Путеводитель по Крыму с историческим описанием достопримечательностей. - М., 1875. - 134 с.
 653. Липа О. Л. Визначні сади і парки України та їх охорона. - К.: Вид-во КДУ, 1960. - 176 с.
 654. Липа О. Л. Сади і парки України: Парки-пам'ятники та їх охорона. - К., 1961. - 51 с.
 655. Липка Р. М. Ансамбль вулиці Вірменської [Фотопутівник]. - Львів: Каменяр, 1983. - 110 с.
 656. Липка P. М. Львівська архітектурна школа - її роль та етапи розвитку // Архітектура
 657. Галичини XIX - XX ст.: Вибрані матеріали міжнар. симпозіуму 24 - 27 травня, при свяченого 150-річчю заснування Держ. університету "Львівська політехніка" - Львів, 1996. - С 99 - 107.
 658. Липка Р. М. Процеси еміграції в Центрально-Східній Європі та їх вплив на формування художньої культури Галичини // Німецькі колонії в Галичині: Історія - архітектура - культура. - Львів: Манускрипт, 1996. - С 224 - 229.
 659. Лисовский В. Г. Архитектурная школа Академии художеств (к 225-летию Академии художеств). - Л., 1981.
 660. Лисовский В. Г. Национальные традиции в русской архитектуре XIX - начала XX в. - Л., 1988.
 661. Лисовский В. Г. Особенности русской архитектуры конца XIX - начала XX в. - Л.: Знание, 1976. - 40 с.
 662. Лисовский В. Г. Петербургская Академия художеств и проблемы "национального стиля" // Проблемы развития русского искусства. - Л., 1976. - Вып. 7.
 663. Лисовский В. Г. Теория и практика "национального стиля" в русской архитектуре второй половины XIX - начала XX в. // Проблемы синтеза искусств и архитектуры. - Л., 1975. - Вып. 5.
 664. Лисовский М. Я. Материалы для описания русских портов и история их сооружения. - СПб, 1888 - 1900. - Вып. 5 - 19.
 665. Листов В. Н. Ипполит Монигетти. - Л.: Стройиздат, 1976. - 143 с.
 666. Литвинов А. П. Братское кладбище и храм-памятник: Каталог музея Севастопольской обороны. - Севастополь, 1897.
 667. Лобановская А. Личность и творчество киевского архитектора Владислава Городецкого // Архитектура мира: Мат. конф. "Запад - Восток: личность в истории архитектуры". - М., 1995. -Вып. 4. - С. 134 - 137.
 668. Лобановський Б. Б., Говдя П. І. Українське мистецтво другої половини XIX - початку XX століть. - К.: Мистецтво, 1989. - 206 с: іл.
 669. Логвин Г. Н. Дерев'яна архітектура України (XIV - XIX ст.) // Нариси історії архітектури Української РСР. - К.: Держбудвидав УРСР, 1957. - С.200 -231.
 670. Логвин Г. Н. Историческая общность архитектуры русского и украинского народов // Архитектурное творчество. - К.: Изд-во Акад. архитектуры УССР, 1953. - С. 69 - 92.
 671. Логвин Г. Н. Киев. - М.: Искусство, 1967. -264 с.
 672. Логвин Г. Н. Украинские Карпаты - М.: Искусство, 1973. - 190 с.
 673. Логвин Г. Н. Чернигов. Новгород-Северский. Глухов. Путивль. - 2-е изд. - М.: Искусство, 1967. - 288 с.
 674. Логвин Г, Н. Чигирин і Суботів. - К.: Вид-во Акад. архітектури УССР, 1953. - 115 с.
 675. Локоть Ф. В. Столетие Екатеринославской классической гимназии (1805 - 1905): Краткий ист. очерк. - Екатеринослав, 1908.
 676. Лопушинская Е. И. Спасо-Преображенский собор в Новгород-Северском // СА. - 1985. - № 6. - С. 27 - 28.
 677. Лотарева Л. М., Алферов Н. С. Города-заводы // Русское градостроительное искусство: Петербург и другие новые российские города. - М.: Стройиздат, 1995. - С. 341 - 371.
 678. Лушакова А. Історіографія архітектури і містобудування Кременчука // АСУ. - 1996. - № 3, ч, 1. - С 155 - 169.
 679. Лушакова А. М. З історії будинку для спостереження за рухом по Дніпру // Туризм і завдання національно-культурного відродження України. - Київ - Черкаси, 1992. - С 119 - 120.
 680. Лушакова А. М. Особливості формування архітектури Кременчука середини XVI - початку XX століть: Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства. - К, 1996.
 681. Лушакова А. Н., Евселевский Л. И. Улицами старого Кременчуга. - К.: Техника, 1997. - 136 с.
 682. Львів: Архітектура. Пам'ятни-ки / Автори тексту І. Бачун, В. Любченко, Г. Маценко. - К.: Мистецтво, 1985. - 183 с, іл.
 683. Львів: Туристичний путівник / Зп ред. А. Рудницького. - Лвів: Центр Європи, 1999. -532 с, іл.
 684. Лыпа А. Л. Софиевка: Уманский государственный заповедник. - К: Изд-во Акад. наук УССР, 1948.- 111 с.
 685. Лыпа А. Л., Степунин Г. А. Дендропарк Тростянец. - К., 1951.
 686. Ляликов Ф. Церковь св. великомученицы Екатерины в Херсонской губернии // ЗООИД. - 1844. - Т. 1. - С. 329 - 331.
 687. Лященко И. А. Жилищный вопрос на горнопромышленных предприятиях Донецкого бассейна и данные обследования жилищ рабочих О-ва южно-русской каменноугольной промышленности. - Екатеринослав, 1911. - 112 с.
 688. Маєток князя П. Трубецького на Херсонщині // АУ. - 1992. - № 1. - С. 44 - 47.
 689. Макаревский А. Г. Материалы для историко-статистического описания Екатеринославской губернии: Церкви и приходы прошедшего XVIII столетия. - Екатеринослав, 1890. - Вьш. 1 - 573 с; Вьш. 2. - 372 с.
 690. Макаренко Н. Ляличи // Старые годы. - 1910. - Июль-сент. - С. 131 - 151.
 691. Макаренко Н. Памятники украинского искусства // Зодчий. - 1908.
 692. Макаренко Н. Развалины в Старгородке // Старые годы. - 1907- С. 58 - 60.
 693. Макарова Т. В. Основные направления художественной культуры в русских журналах первой четверти XIX века // Проблемы развития русского искусства. - Л., 1974. - Вьш. 6. - с. 23 -30.
 694. Максим 'юк Т. Німецькі поселення в архітектурному ландшафті львівських передмість // Німецькі колонії в Галичині: Історія - архітектура - культура. - Львів: Манускрипт, 1996. - С 267 - 279.
 695. Максимов П. Н. Русская архитектура эпохи капитализма // Всеобщая история архитектуры: В 2 т. - М.: Госстройиздат, 1958 - 1963. -1.2.-С. 503 - 508.
 696. Максимович М. А. Письма о Киеве и воспоминания о Тавриде. - СПб, 1871. - 154 с.
 697. Максимович Н. Перечень общественных и казенных зданий, церквей, памятников и пр. г. Киева. - К., 1902.
 698. Максимовский М. Исторический очерк развития Главного инженерного училища. - СПб, 1869.
 699. Макушенко П. И. Народная деревянная архитектура Закарпатья (XVIII - начала XIX века). - М.: Стройиздат, 1976. - 160 с.
 700. Макушенко П. І. Архітектор Валеріан Микитович Риков. - К.: Будівельник, 1967. - 43 с.
 701. Малаков Д. В. Володимир Адріанович Безсмертний // Янус-Нерухомість. - К., 1997. -№22.
 702. Малаков Д. В. Едуард Брадтман // Янус-Нерухомість. - К., 1998. - № 9.
 703. Малаков Д. В. Киянин, вільний духом [Про В. Городецького] // Київ. - 1993. - № 10. - С. 159 - 164.
 704. Малаков Д. В. Особняк баронів Штейнгель // АСС. - 1997. - № 3. - С. 102 - 103.
 705. Малаков Д. В. Памятник классицизма в Ильяшовке // СА. - 1988. - № 10. - С. 21 - 22.
 706. Малаков Д. В. По Брацлавщине: От Винницы до Тульчина. - М.: Искусство, 1982. - 174 с.
 707. Малаков Д. В. По Восточному Подолью (от Жмеринки до Могилева-Подольского). - М.: Искусство, 1982. - 167 с.
 708. Малиженовский Н. Киевский женский Флоровский (Вознесенский) монастырь. - К., 1895. - 84 с.
 709. Мальцев А. Н. Железобетонные сооружения Екатерининской железной дороги. - Екатеринослав, 1908. - 240 с.
 710. Мальцев А. Ф. Устройство больничного дела при учреждении Полтавской губернии (в первые годы 19 в.) // ТПУАК. - 1913. - Вьш. 10. - С. 217 - 237.
 711. Маниковский Ф. Историко-статистическое описание Киево-Флоровского Вознесенского женского монастыря. - К., 1894. - 59 с.
 712. Маркевич А. И. Академик П. С. Паллас: Его жизнь, пребывание в Крыму и ученые труды // ИТУАК. - 1912. - № 47. - С. 167 - 242.
 713. Маркевич А. И. К истории екатерининских миль в Крыму // ИТУАК. - 1891. - № 13. - С. 77 - 79.
 714. Маркевич А. И. К истори ханского Бахчисарайского дворца // ИТУАК. ~ 1895. - № 23. -С. 130 - 170.
 715. Маркевич А. И. Материалы архива канцелярии Таврического губернатора, относящиеся к путешествию Екатерины II в Крым в 1787 году // ИТУАК. - 1891. - № 11. - С. 76 - 143.
 716. Маркевич А. И. Проект учреждения в Симферополе медико-хирургического училища // ИТУАК. - 1918. - № 54. - С. 378 - 388.
 717. Маркевич А. И. Симферополь: Его исторические судьбы, старина и недавнее прошлое. - Симферополь, 1924. - 116 с, ил.
 718. Маркевич Аре. И. Поездка в Старый Крым // ИТУАК. - 1888. - № 6.
 719. Маркиз В. И. Памятники архитектуры Новгород-Северского // СА. - 1984. - № 10. -С. 27 - 28.
 720. Маркина В. А. Магнатское поместье Правобережной Украины второй половины XVIII в. - К., 1961. - 236 с.
 721. Марков Е. Очерки Крыма: Картины крымской # жизни, истории и природы. - 3-е изд. - СПб, 1902. - 520 с.
 722. Мармон Ф. Путешествие в Венгрию, Тран-сильванию, Южную Россию, по Крыму и берегам Азовского моря в Константинополь, некоторые части Малой Азии, Сирию... - М., 1838. - Т. 1.
 723. Маслов Л. Архітектура старого Луцька. - Львів, 1939. - 55 с.
 724. Мастера советской архитектуры об архитектуре: В 2 т.. - М.: Искусство, 1975. - Т. 1. - 544 с, 55 л. ил.; Т. 2. - 584 с, 56 л. ил.
 725. Материалы для историко-статистического описания Екатеринославской епархии. - Екатеринослав, 1880.
 726. Матушевич А. О. Хрещатик. - К.: Вид-во Акад. наук УРСР, 1950. - 116 с, іл.
 727. Маца И. Л. О классике и классичности // АА - 1935. - № 1 - 2. - С. 35 - 38.
 728. Мацюк О. Оборонне зодчество України // ПУ. - 1990. - № 2. - С. 42 - 47.
 729. Мацюк О. Фортеці й замки України // ПУ. - 1991. - № 2. - С. 55 - 60.
 730. Машуков В. Воспоминания об Екатеринославе за последние двадцать три года его существования. - Екатеринослав, 1910. - 90 с.
 731. Машуков В. Материалы к изучению церковной старины Украины: Преображенский собор и ризница архиерейского дома в Екатеринославе, Троицкий собор в г. Новомосковске, Самарский Николаевский монастырь и Успенская церковь в Вороновке Екатеринославской губернии. - Харьков, 1905.
 732. М-в П. Новый стиль и декаденство-// Зодчий. - 1902. - № 6. - С. 66.
 733. Медерский Л. А. Жизнь и творчество архитектора Андрея Михайлова (1773 - 1849): Автореф. дис.... канд. архитектуры. - Л., 1962. -19 с.
 734. Меликсет-Беков Л. М. Из материалов для истории Одессы: Одесса в 20-х годах 19 столетия по описанию патера Миная Медичи. - Одесса, 1914. - 4 с.
 735. Мельник А. М. Вулиця Городецького в Києві (сторінки історії) // VIII Всеукраїнська наукова конференція "Історичне краєзнавство і культура". - Харків: Рідний край, 1997. - Ч. II. - С 149 - 153.
 736. Мемуары, относящиеся к истории Южной Руси / Под ред. В. Антоновича. - К., 1890 -1896. - Вып. 1. - 196 с; Вып. 2. - 442 с.
 737. Меньшов Д. П. Старо-Киевская и Печерская крепости. - К., 1914. - 20 с.
 738. Министерство внутренних дел: Ист. очерк. 1802 - 1902. - СПб, 1903.
 739. Минкус М., Пекарева Н. И. А. Фомин. - М.: Госстройиздат, 1953. - 311 с.
 740. Мисник Г. Є. Дендропарк "Тростя-нець": Путівник. - К.: Наукова думка, 1971. - 55 с.
 741. Мистецтво України: Біограф, довідник / За ред. А. Кудрицького. - К.: Українська енциклопедія, 1997. - 700 с
 742. Мистецтво України: Енциклопедія / Ред. колегія А. В. Кудрицький та інші. - К.: Українська енциклопедія, 1995. - Т. 1. - 400 с
 743. Митці України: Енциклопедичний довідник / За ред. А. Кудрицького. - К.: Українська енциклопедія, 1992. - 700 с
 744. Михаил Николаевич Фалеев или начало города Николаева. - Николаев, 1864.
 745. Михайлишин О. Містобудівельні особливості локації палацово-паркових ансамблів Волині у II половині XVTII ст. // VIII Всеукраїнська наукова конференція "Історичне краєзнавство і культура". - Харків: Рідний край, 1997. - Ч. І. - С 344 - 347.
 746. Михайлишин О. Л. Палацово-паркові ансамблі Волині 2-ї пол. XVIII - XIX ст. (передумови, напрями, закономірності архітектурного розвитку): Дис.... канд. архітектури. - Рівне, 1998. - 164 с
 747. Михайлов А. И. Архитектор Старов. 1744 - 1944: К 200-летию со дня рождения. - М., 1944.
 748. Михайлов А. И. Баженов. - М.: Госстройиздат, 1951. - 372 с.
 749. Михайлова М. Б. Александр Дигби - зодчий классицизма на юге России // АН. - 1980. - № 28. - С. 80 - 88.
 750. Михайлова М. Б. Малые архитектурные формы и скульптура в ансамблях южно-русских городов первой половины XIX в. // АН. - 1985. - № 33. - С. 69 - 77.
 751. Михайлова М. Б. Монументальные лестницы южнорусских городов и их классические прототипы // АН. - 1984. - № 32. - С. 63 - 72.
 752. Михайлова М. Б. Основные этапы формирования Керчи в XVIII - XIX вв. // АН. - 1976. - № 25. - С. 50 - 56.
 753. Михайлова М. Б. Особенности градостроительного развития Юга России (конец XVIII -первая половина XIX в.) // АН. - 1979. - № 27. - С. 49 - 57.
 754. Михайлова М. Б. Принципы формирования, методы и организация проектирования русских городов // Русское градостроительное искусство: Петербург и другие новые русские города. - М.: Стройиздат, 1995. - С. 91 - 158.
 755. Михайлова М. Б. Соборные площади новых городов юга России периода классицизма // АН. - 1988. - № 36. - С. 187 - 202.
 756. Михайлова М. Б. Судостроительные и портовые города // Русское градостроительное искусство: Петербург и другие новые русские города. - М.: Стройиздат, 1995. - С. 302 - 341.
 757. Михайлова М. Б. Типы сооружений античности в архитектуре русского классицизма // АН. - 1978. - № 26. - С. 3 - 12.
 758. Михневич И. Исторический взгляд на учебные заведения Новороссийского края и Бессарабии. - Одесса, 1849. - 50 с.
 759. Мовчан Б. Я. Памятники русской архитектуры в Измаильской области // АН. - 1959. - № 9. - С. 201 - 208.
 760. Могар 3. От рабства к свободе: Частное строительство в старом Киеве // АСС. - 1997. -№ 3. - С. 14 - 15.
 761. Могитич Р. Паспортизація синагог на Україні // Укрзахідпроектреставрація: Вісник. - 1994. - № 2. - С. 16 - 17.
 762. Мозалевский В. Украинское искусство. - Чернигов, 1917.
 763. Моисеев Ф. В. Столетний юбилей города Херсона. - Херсон, 1878.
 764. Моісеєнко В. П., Новаківська Н. П. Суми: Іст.-архіт. нарис. - К.: Будівельник, 1966. - 79 с.
 765. Молокін О. Г. Український модерн в архітектурі XX ст. // АРУ. - 1940. - № 4. - С. 21 - 27.
 766. Молчанов О. П. Ровно: Іст.-архіт. нарис. - К.: Будівельник, 1976. - 76 с.
 767. Монастырлы X. К истории Петровского фонтана в Симферополе // ИТУАК. - 1890. -№9.-С. 112- 114.
 768. Монумент Славы в Полтаве / Сост. Л. С. Вайнгорт. - М.: Госстройиздат УССР, 1956. - 18 с.
 769. Моргун Е. Л. Архитектура еклектики в Одессе (архитектурные направления, 1830 - 1890-е годы) // Реставрація, реконструкція, урбоекологія: Матеріали до щорічного міжнародного симпозіуму RUR'98. Одеса, Б.-Дністровський 4 - 6 вересня 1998. - Одеса, 1998. - С 34 - 35.
 770. Москвич Г. Иллюстрированный практический путеводитель по Крыму с приложением планов Севастополя, Симферополя и Ялты. - 9-е изд. - СПб, 1900. - 456 с, 7 вкл. л. ил.
 771. Москвич Г. Иллюстрированный практический путеводитель по Одессе. - Одесса, 1904. - 303 с, ил.
 772. Москвич Г. Практический иллюстрированный пугеводитель по Севастополю и окрестностям. - Одесса, 1897. vМосквич Г. Путеводитель по Крыму. - СПб, 1914. - 446 с.
 773. Муравьев-Апостол И. М. Путешествие по Тавриде в 1820 году. - СПб, 1823.
 774. [Мурзакевич Н Н] Материалы для истории губернского города Херсона: Ордера светя, кн. Г. А. Потемкина-Таврического, Новороссийского генерал-губернатора // ЗОО ИД. - 1879. - Т. 11. - С. 324 - 377.
 775. Мурзакевич Н Н. Одесская старина. - Одесса, 1869. - 86 с.
 776. Мурзакевич Н. Н. О надгробных памятниках Херсонской крепостной церкви // ЗООИД. - 1875. - Т. 9, отд. 3. - С. 390 - 396.
 777. Мурзакевич Н Н. Очерк успехов Новороссийского края и Бессарабии в истекшее 25-летие, т. е. с 1820 по 1846 г. - Одесса, 1846. - 88 с.
 778. Мусієнко П. Н. Подих давнини глибокої: Іст.-архіт. нарис про міста УРСР. - К.: Будівельник, 1972. - 79 с
 779. Н. С. История Николаевской круглой церкви на Аскольдовой могиле в Киеве (К столетию ее существования). - К, 1911.
 780. Н. С. К истории военных поселений в Новороссии // КС. - 1897. - № 12. - С. 69 -70.
 781. Нагрескул В. Исторические заметки: Остатки Екатерининской старины в Херсоне // Хере. губ. ведомости. - 1852. - № 46.
 782. Надинский П. Н. Очерки по истории Крыма: В 2 ч. - Симферополь: Крымиздат, 1951. - Ч. 1. - 232 с.
 783. Надинский П. Л. Суворов в Крыму: Ист. Очерки. - 2-е изд. - Симферополь: Крымиздат, 1949. - 80 с.
 784. Надлер В. К. К изучению истории города Одессы. - Одесса, 1893. - 11 с.
 785. Надлер В. К. Одесса в первые эпохи ее существования. - Одесса, 1893. - 100 с.
 786. Наймарк Й. І. Архітектура малих форм в Уманському парку-заповіднику // АРУ. - 1939. - № 9. - С. 22 - 25.
 787. Нариси з історії українського мистецтва / За заг. ред. В. Заболотного. - К: Мистецтво, 1966. - 670 с, 515 іл.
 788. Наседкин Ю. К. Начальные этапы формирования плана города Херсона // Вопросы архитектуры: Тезисы докл. VII научной конф. кафедр архитектуры. - М.: Стройиздат, 1972. - С. 12 - 13.
 789. Наседкин Ю., Галькевич Э. Херсон. Из истории образования города // СА. - 1974. - № 9. - С. 30 -33.
 790. Невелик К. А. Исследования о городах русских: Города происхождения греко-римского // Журнал Министерства внутренних дел. - 1844. - Ч. 6, № 4. - С. 4 - 52; Ч. 7, № 8. - С. 207 - 257; Ч. 8, № 9. - С. 322 - 364.
 791. Невелик К. А. Исследования о городах русских: Общий список русских городов. - СПб, 1844. - 85 с.
 792. Неделин А. И. Севастополь: Ист. очерк от основания города до начала Крымской войны 1853 - 1856 гг. - Симферополь: Крымиздат, 1954. -100 с.
 793. Неизвестные и предполагаемые постройки В. И. Баженова. - М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1951. - 291 с.
 794. Некрасов А. И. Заметки о великих зодчих. Архитектор А Д. Захаров // АА. - 1937. - № 1. - С. 65 - 66.
 795. Некрасов А. И. Монументы Тома де Томона // АА. - 1936. - № 5. - С. 50 - 51.
 796. Некрасов А. И. Пространство у Баженова и московская архитектурная традиция //АА - 1937. - № 2. - С. 55 - 57.
 797. Некрасов А. И. Русский ампир. - М.: Опта - Изогиз, 1935. - 128 с.
 798. Некрасов А. И. Русское зодчество эпохи классицизма и ампира // АА. - 1936. - № 1. - С. 28 - 39.
 799. Некрасов А. И. Теория архитектуры. - М: Стройиздат, 1994. - 477 с.
 800. Нельговский Ю. А. Творчество выдающихся мастеров советской архитектуры А. В. Щусева, И. А. Фомина и В. А.. Щуко на Украине // Зодчество Украины. - К.: Изд-во Акад. архитектуры УССР, 1954. - С. 133 - 158.
 801. Нельговський Ю. П., Степовик Д. В., Членова Л. Г. Українське мистецтво: (Від найдавніших часів до початку XX ст.). - К.: Радянська школа, 1976, - 135 с, 48 с іл.
 802. Нельговський Ю. П., Шуляр А. М. Львів: 1ст.- архіт. нарис. - К.: Будівельник, 1969. - 128 с
 803. Нельговский Ю. Ю. Маловідомі парки Київщини // АУ. - 1992. - № 1. - С 38 - 41.
 804. Немкова В. И. К истории строительства Дзержинского (б. Днепровского) металлургического завода в конце ХГХ в. // Материалы по истории строительства и техники. - М.: Стройиздат, 1971. - Вып. 3. - С. 174 - 185.
 805. Несвіт Н. В., Степура О. Я. Літопис у камені: Історико-архітектуриний нарис. - К.: Будівельник, 1972. - 60 с.
 806. Нестеренко О. О. Розвиток промисловості на Україні: Ч. 1 - Ремесло і мануфактура. - К.: Вид-во Акад. наук УРСР, 1959. - 496 с.
 807. Неяченко И. И. Симеиз: Путеводитель. - Симферополь: Таврия, 1982. - 72 с, 8 л. ил.
 808. Нижний Днепр и Южный Буг: Справочник-путеводитель на 1925 год / Под ред. И. К. Жавжадова. - Херсон, 1925.
 809. Hи-к Ф. Как готовили Кременчуг к встрече императрицы Екатерины II // КС. - 1883. - № 2. - С. 460 - 464.
 810. Никифоров В. Материалы для истории возникновения церквей в Александрийском уезде Херсонской губернии // ЗООИД. - 1901. - Т. 21, ч. 2. - С. 49 - 69.
 811. Николаеву 200 лет. 1789 - 1989: Сб. документов и материалов. - К.: Наукова думка, 1989. - 399 с.
 812. Николайчик Ф. Д. Город Кременчуг: Ист. очерк. - СПб, 1891. - 224 с.
 813. [Никольский П. В.] Описание сенатских дел исторического архива Таврической ученой архивной комиссии. - Симферополь, 1917. - 560 с. Никольский П. В. Or Крымского ханства до нашихдней: Ист.-эконом. очерк. - Симферополь, 1929. - 40 с.
 814. Никополю 200 / Г. И. Меньшков, К. И. Позняков, А. И. Пятигорец. - Днепропетровск: Промінь, 1980. - 143 с.
 815. Никулина Н. И. Неизвестный проект И. Е. Старова // Памятники культуры. Новые открытия. - М.: Наука, 1976. - С. 285 - 301.
 816. Німенко А. В., Богданович А. Я. Скульптура східної України // Історія українського мистецтва (ротапринтне видання). - К., 1967. - Т. 4, ч. 2. -С 405 - 438.
 817. Новаківський Я. О. Львівський колорит // Жовтень. - 1969. - № 1. - С 85 - 89.
 818. Новаковская Н. П. Архитектурный памятник в Деснянском природном парке // Исследования и охрана архитектурного наследия Украины. - К, 1980. - С. 97 - 99.
 819. Новаковська Н П. Архітектор П. А. Дубров-ський на Україні // Питання історії архітектури та будівельної техніки України. - К.: Держбуд-видав, 1959 - С 231 - 263.
 820. Новгородов В. Е., Нельговский Ю. Ю., Подгора 8. П. О реставрации Качановского дворца // СА. - 1976. - № 4. - С 31 - 34.
 821. Новиков И. Традиции националього зодчества в творчестве А В. Щусева // Архитектура СССР. - 1953. - № 5. - С. 15 - 21.
 822. Новицкий А. П. Еще о возрождении украинского архитектурного стиля // УЖ. - 1913. - № 9. - С. 40 - 45.
 823. Новицкий А. П. По поводу статьи "Украинский архитектурный стиль" // УЖ. - 1912. - №11.- С. 71.
 824. Новицкий А. П. Черты самобытности в украинском зодчестве // Труды XTV археол. съезда в Чернигове. - 1911. - Т. 2.
 825. Новицкий А. П. Что нужно требовать от современных зданий в русском стиле // Строитель. - 1905. - № 9. - С. 343 - 344.
 826. Новицкий Я. П. Город Александровск в 1837 году: Стат. описание по архивным данным. - Екатеринослав, 1890. - 7 с.
 827. Новицкий Я. П. История города Александ-ровска (Екатеринославской губернии) в связи с историей возникновения крепостей Днепровской линии: 1770 - 1806. - Екатеринослав, 1905. - XV, 176 с.
 828. [Новицкий Я. П. J Описание границ и городов бывшей Азовской губернии (левобережная часть нынешней Екатеринославской). 1775 - 1783: Архивные источники. - Александровск, 1910.
 829. Новицкий Я. П. Старожитные уезды Екатеринославской губернии - Новомосковский и Павлоградский // Сборник статей Екатери-нославского научного общества изучения края. - Екатеринослав, 1905. - С. 206 - 226.
 830. Нога О. Іван Левинський: художник, архітектор, промисловець, педагог, громадський діяч. - Львів: Основа, 1993. - 77 с.
 831. Нога О. Проект пам'ятника Івану Левин-ському. - Львів: Вид-во "Українські технології", благочинна галерея мистецького центру "Яровит", 1997. - 327 с
 832. О закопанском етиле // Зодчий. - 1902. - № 24.
 833. Об ордерах князя Потемкина и графа Зубова, хранящихся в архиве Таврического губернского правления (1784 - 1796) // ИТУАК. - 1888. - № 3. - С. 1 - 45.
 834. Обзор г. Киева и план его с описанием. - К., 1860.
 835. Обзор зданий, сооруженных в царствование императора Александра II // НС. - 1894. - № 52.
 836. Обзор развития техники в Одессе за двадцатипятилетие 1870 - 1895 г. // ЗООРТО. - 1897. - Вып. 2, 3.
 837. Обзор строительного дела в России // Зодчий. - 1876. - № 2, 3. - С. 35.
 838. Обзор строительного дела в России // Зодчий. - 1876. - № 4. - С. 44 - 45.
 839. Обзор строительного дела в России // Зодчий. - 1876. - № 5. - С. 59.
 840. Обзор строительного дела в России // Зодчий. - 1876. - № 6. - С. 72 - 73.
 841. Обзор строительного дела в России // Зодчий. - 1877. - № 5, 6. - С. 57.
 842. Обозрение состояния городов Российской империи в 1833 году. - СПб, 1834.
 843. Образцовые фасады, высочайше утвержденные для обывательских домов в городах. - СПб, 1840 - 1841. - Тетр. 1 - 6.
 844. Об учреждении ратуши в г. Умани (Киевской губернии) // Журнал М-ва внутренних дел. -1840. - Ч. 35. - № 1. - Янв. - С. 73 - 75.
 845. Овсійчук В. А. Ансамбль Руської вулиці. - Львів: Каменяр, 1972. - 28 с, ил.
 846. Овсійчук В. А. Архітектурні пам'ятники Львова. - Львів: Каменяр, 1969. - 172 с, ил.
 847. Одеса: Архітектура. Пам'ятники / Авт. тексту В. Тимофієнко. - 3-е вид. - К.: Мистецтво, 1990. - 191 с
 848. Одесская земская управа // Зодчий. - 1898. -№2.-Л. 10; №3. -Л. 11.
 849. Одесса. Градоначальство: (Памятные книжки на 1870 - 1900 годы) - Одесса..
 850. Одесса, ее окрестности и курорты: Иллюстрированный путеводитель Г. Н. Каранта. - Одесса, 1899. - 108, 120 с, ил.
 851. Одесса: Очерк истории города-героя. - Одесса: Обл. изд-во, 1957. - 318 с.
 852. Одесса. 1794 - 1894: К столетию города. -Одесса, 1895. - 836 с.
 853. Ожегов С. С. Типовое и повторное строительство в России в XVIII - XIX веках. - М.: Стройиздат, 1984. - 166 с.
 854. Оленин К. Л. Век. Одесский исторический альбом. 1794 - 1894 г. - Одесса, 1894.
 855. Оль Г. А. Архитектор Брюллов. - Л. - М: Госстройиздат, 1955. - 130 с.
 856. Онищенко М. Ю. Будівництво казенних будівель у Росії і на Україні за типовими проектами Андреяна Захарова // Питання історії архітектури та будівельної техніки України. - К.: Держбудвидав УРСР, 1959. - С 188 - 209.
 857. Онищенко Н. Е. Архитектура Круглой площади в Полтаве. История строительства и анализ архитектурных сооружений начала XIX века: Автореф. дис ... канд. архитектуры. - К., 1954.
 858. Онищенко К Е. Творчество мастеров русского монументального искусства в Полтаве // Зодчество Украины. - К.: Изд-во Акад. архитектуры УССР, 1954. - С. 213 - 238.
 859. Описание городов Азовской губернии // ЛЕУАК. - 1904. - Вып. 1. - С. 72 - 93.
 860. Описание Днепровского завода Южно-Русского Днепровского металлургического общества. - Варшава, 1908. - 954 с.
 861. Опочинская А. Невзгоды старой Ялты // Архитектура СССР. - 1989. - Янв.-февр. - С. 102 - 107.
 862. Ордера князя Потемкина // ИТУАК. - 1883. - № 4. - С. 1 - 41.
 863. Ордера кн. Потемкина-Таврического: 1) распоряжения по устройству флота и города Николаева, 2) по Новороссийскому краю // ЗООИД- I860- Т. 4- С. 363 - 377.
 864. Ордера князя Потемкина правителю Таврической области // ИТУАК. - 1890. - № 11. - С. 57 - 75.
 865. Орлов А. А. Исторический очерк Одессы с 1794 по 1803 год. - Одесса, 1885. - XVI, 144 с.
 866. Осадчий А. Серце старовинного Львова // Наука і суспільство. - 1983. - № 7. - С. 29 - 30.
 867. Осипов А. /I. Очерк истории древесных насаждений г. Киева и деятельность городской садовой комиссии за 1887 - 1897 г. - К., 1897. - 43 с.
 868. Островский Г. С. Львов: Архит.-худ. памятники. - 3-е изд. - Л.: Искусство, 1982. - 239 с.
 869. Отвод земли грекам, переселившимся из Крыма к Азовскому морю // ЗООИД. - 1860. - Т. 4. - С. 359 - 362.
 870. Открытие памятника А. С. Пушкину в Чернигове // Черниговские губ. ведомости. - 1900. - № 2300.
 871. Отчет-альбом Южно-русской областной сельскохозяйственной и кустарной выставки в г. Екатеринославе с 1 июля по 16 октября 1911 г. - Екатеринослав, 1912. - 149 с.
 872. Очерк истории города Чернигова (907 - 1907): Юбил. изда-ние. - Чернигов, 1908. - 72 с.
 873. Очерки истории строительной техники России XIX - начала XX веков. - М.: Стройиздат, 1964. - 372 с.
 874. Ощепков Г. Д. Архитектор Томон. 1754 - 1813: Материалы к изуч. творчества. - М.: Изд-во Акад. архитектуры СССР, 1950. - 168 с.
 875. Павлович В. Материалы для военной географии и военной статистики России, собранные офицерами Генерального штаба: Екатеринославская губерния. - СПб, 1863. - 210 с.
 876. Павлович В. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба: Екатеринославская губерния. - СПб, 1862. - 352 с.
 877. Павловский И. Ф. Битва под Полтавой 27 июня 1709 года и ее памятники. - 2-е изд. - Полтава, 1909. - 291 с.
 878. Павловский И. Ф. К истории Малоросии во время генерал-губернаторства кн. Н. Г. Репнина // ТПУАК. - 1905. - Вып. 1. - С. 154.
 879. Павловский И. Ф. Кременчуг 100 лет назад // КС. - 1902. - № 6. - С. 165 - 167.
 880. Павловский И. Ф. Описание городов Полтавской губернии и их окрестностей в 1810 г. // ТПУАК. - 1917. - Вып. 15. -С. 21 -103
 881. Павловский И. Ф. Полтава в начале XIX века. - К, 1902. - Вып. 1. - 80 с.
 882. Павловский И. Ф. Полтава. Исторический очерк ее, как губернского города в эпоху управления генерал-губернаторами (1802 - 1856). - Полтава, 1910. - 446 с.
 883. Павловский И. Ф. Статистические сведения о Полтавской губернии 100 лет назад // ТПУАК. - 1906. - Вып. 2. - С. 59 -163
 884. Павлуцкий Г. Г. Деревянное церковное зодчество на Украине // Грабарь Игорь. История русского искусства. - М.: Изд. Кнебель, 1910. - С. 337 - 360.
 885. Павлуцкий Г. Г. О церковных постройках в стиле "empire" в Полтавской губернии // Труды XIV археол. съезда в Чернигове. - М., 1911. - Т. 2. - С. 37 - 46.
 886. [Паллас П. С] Поездка во внутренность Крыма, вдоль Керченского полуострова и на остров Тамань (продолж.) // ЗООИД. - 1883. - Т. 13. - С. 35 - 92.
 887. [Паллас П. С] Путешествие по Крыму академика Палласа в 1793 и 1794 годах // ЗООИД. - 1881. - Т. 12. - С. 62 - 208.
 888. Паллас П. С. Путешествия по разным провинциям Российской империи. - СПб, 1773 - 1788. - Ч. 1 - 3.
 889. Пальчикова А. П. Алупка: Очерк - путеводитель. - 4-е изд. - Симферополь: Таврия, 1975. - 104 с, ил.
 890. Пам'ятки Киева: Путівник. - К., 1998. -175 с: іл.
 891. Пам'ятники архітектури Української РСР, що перебувають під державною охороною. - К: Держбудвидав, 1956. - 109 с
 892. Пам'ятники Закарпатья: Довідник-путівник / Підгот. М. І. Бабидорич, Я. М. Байрак, Ю. Ю. Качій та інші. - Ужгород: Карпати, 1972. - 111 с.
 893. Памятная книжка Екатеринославской губернии на 1864 г. - Екатеринослав, 1864. -326, 29, 26 с
 894. Памятная книжка Киевской епархии на 1910 год / Под ред. С. Трегубова. - К.- Одесса, 1910. - 550 с.
 895. Памятная книжка Одесского градоначальства на 1898 г. - Одесса, 1898.
 896. Памятная книжка Таврической губернии на 1889 год. - Симферополь, 1888.
 897. Памятная книжка Херсонской губернии на 1910 год. - Херсон, 1910. - 262 с.
 898. Памятник Б. Хмельницкому. (Ист. очерк). - К, 1888.
 899. Памятники архитектуры в структуре городов СССР / Под ред. А. В. Иконникова, Н. Ф. Гуляницкого. - М.: Стройиздат, 1978. - 208 с.
 900. Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР: В 4 т. - К.: Будівельник, 1983 - 1986. - Т. 1 - 4.
 901. Памятники истории и культуры Украинской ССР / Ред. коллегия П. Т. Тронько и др. - К.: Наукова думка, 1987. - 736 с.
 902. Панов В. А. Архитектор А. Н. Воронихин: Очерк жизни и творчества. - М.: Изд-во Всесоюзной Акад. архитектуры, 1937. - 120 с.
 903. Парский Д. Севастополь и памятники его обороны. - 2-е изд. - Одесса, 1903. - 211, XXI с, 15 ил.
 904. Пархоменко І. В. Архітектурні краєвиди України як етап формування українського реалістичного пейзажу // Мистецтво та сучасність. - К: Наукова думка, 1980. - С 128 - 137.
 905. Пастернак С. Описание некоторых психиатрических учреждений в России // Зодчий. - 1913. - № 41.
 906. Пашутин А. Н. Исторический очерк г. Елизаветграда. - Елизаветград, 1897.
 907. Первая выставка украинского зодчества в Харькове // Друг искусства. - 1913. - № 1. - С. 157 - 159.
 908. Переговский В. Город Заславль: История его в теперешнем его состоянии. - Житомир, 1868. - 28 с.
 909. Переговский В. Город Староконстантинов: История его в настоящем состоянии. - Житомир, 1868. - 160 с.
 910. Переговский В. Местечка Заславского уезда: Славута, Шепетовка, Судилков, Грицов, Белгородка, Корница, Лабунь и селения: Городища, Поляхова и Зелицы. - 1868. - 32 с.
 911. Переписка Екатерины II с разными лицами // Русский архив. - 1864. - С. 966 - 968.
 912. Перетяткович А. І. "Хотень" на Сумщині // Зодчество. - 1928. - № 3 - 4. - С. 62 - 64.
 913. Петренко В. Ф. Основные этапы и особенности развития промышленного зодчества Украины в период 1780 - 1860 гг. // Памятники архитектуры Украины (новые исследования). - К, 1986. - С. 167 - 185.
 914. Петришин Г. До питання формування мережі міст Украши XTV - XIX ст. ( у європейському контексті) // АСУ. - 1996. - № 3, ч. 2. - С 56 -88.
 915. Петришин Г., Олешко О. Містобудівна і архітектурна специфіка німецьких колоній в Галичині // АСУ. - 1995. - № 2 - С 124 - 132.
 916. Петришин Г., Олешко О. Реалізація класицистичних ідей у розплануванні поселень німецьких колоністів у Галичині (кінець XVIII - початок ХГХ ст.) // АСУ. - 1997. - № 4. - С 101 -116.
 917. Петров Г. Т. В путешествие по Сумщине: Сумы, Ахтырка, Глухов, Конотоп, Кролевец, Лебедин, Путивль, Ромны, Шостка. Путеводитель. - Харьков: Прапор, 1979. ~ 160 с
 918. Петров Н. И. Из истории киевского Владимирского собора. - К., 1898. - 40 с.
 919. Петров Н. И. Киев, его святыни и памятники. - СПб, 1896. - 186 с.
 920. Петрова Т. А. Андрей Штакеншнейдер. - Л.: Стройиздат, 1978.
 921. Петровский И. Е. Черниговская губерния в этнограф., админ., экон, пром., ученом и др. отношениях, 1915 год. - Чернигов, 1915.
 922. Петровский С. Одесский Преображенский кафедральный собор. - Одесса, 1908.
 923. Петухов Е. Гимназия высших наук в Нежине. 1820 - 1832. (К 75-летию со дня основания): Истор. очерк. - СПб, 1895. - 67 с.
 924. Пилявский В. И. Градостроительные мероприятия и образцовые проекты в России в начале ХГХ в. // Сборник научн. трудов ЛИСИ. - Л. -М., 1958. - Вып. 21.
 925. Пилявский В. И. Джакомо Кваренги: Архитектор, Художник. - Л.: Стройиздат, 1981. - 212 с, ил.
 926. Пилявский В. И. Из истории планировки и застройки Киева в начале XIX в. // Зодчество Украины. - К: Изд-во Акад. архитектуры УССР, 1954. - С. 213 - 238.
 927. Пилявский В. И. Проекты жилых домов архитектора Росси // Вопросы архитектуры и градостроительства: Сб. научных трудов ЛИСИ. - Л., 1953. - Вып. 14.
 928. Пилявский В. И. Стасов - архитектор. - Л.: Госстройиздат, 1963. - 251 с, ил.
 929. Пилявский В. И., Славина Т. А., Тиц А. А. и др. История русской архитектуры. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - СПб, Стройиздат, 1994. - 600 с: ил.
 930. Пилявский В. И., Тиц А. А., Ушаков Ю. С. История русской архитектуры. - М.: Стройиздат, 1984. - 511 с.
 931. Письма адмирала Иосифа Михайловича де Рибаса правителю канцелярии фельдмаршала князя Потемкина для доклада его светлости // ЗООИД. - 1879. - Т. 11. - С. 378 - 434.
 932. Письма Екатеринославского губернатора Василия Васильевича Коховского состоящему при делах ея величества Екатерины II, тайному советнику В. С. Попову для доклада князю Платону Александровичу Зубову // ЗООИД. - 1881. - Т. 12 - С. 330 - 426.
 933. Письма князю Потемкину-Таврическому // ЗООИД. - 1875- Т. 9. - С. 227 - 259.
 934. Письма правителя Екатеринославского наместничества Ивана Максимовича Синельникова для доклада светлейшему князю Г. А. Потемкину-Таврическому // ЗООИД. - 1875. - Т. 9. - С. 260 - 282.
 935. Пишкевич А С. Южно-русский город в начале текущего столетия (из дневных записок // КС. - 1886. - № 1. - С. 173 - 183.
 936. Підлісна Г. Н. Нові дані про пам'ятники української архітектури і майстрів, які працювали на Україні у XVTII в. // Питання історії архітектури та будівельної техніки України. - К: Держбуд-видав, 1959. - С 188 - 209.
 937. Пламеницька Є. М., Винокур І. С, Хотюк Г. М., Медведовський 1.1. Кам'янець-Подільський: Іст.-архіт. нарис. - К: Будівельник, 1968. - 120 с.
 938. Пламеницька О. Деякі риси подільських міст і містечок: За матеріалами колекції Миколи Топоркова // АСУ. - 1996. - № 3, ч. 2. - С. 189 - 198.
 939. Плещеев С. И. Обозрение Российской губернии в нынешнем ее новоустроенном состоянии с показанием новоприобретенных к России от Порты Оттоманской и от Речи Поспо-литой польских областей. - СПб, 1793. - 184 с.
 940. Плужников В. И. Типология объемных композиций в культовом зодчестве конца XVII - начала XX в. на территории Брянской области // Памятники русской архитектуры и монументального искусства: Стиль, атрибуции, датировки. - М.: Наука, 1983. - С. 157 - 198.
 941. Пляшко Л. А. Подорож до міста XVIII століття. - К.: Наукова думка, 1980. - 152 с.
 942. По Екатерининской железной дороге: Путеводитель. - Екатеринослав, 1903. - Вып. 1. - 192 с.
 943. Поваров П. М. Верхнеднепровску - 200. - Днепропетровск: Промінь, 1979. - 119 с, 8 л. ил.
 944. Повстаненко О. І. Чернівці // АРУ. - 1940. - № 12.
 945. Подолия: Историчекое описание. - СПб, 1891.-404 с.
 946. Подпруженко М. Г. Одесская городская Публичная библиотека. 1830 - 1910. (Исторический очерк). - Одесса, 1911.
 947. Позднухов А. В. Об авторстве ранних псевдоготических сооружений // История и теория архитектуры и градостроительства: Межвузовский тем. сб. трудов ЛИСИ. - Л., 1980. - С. 160 - 168.
 948. Познанский В. А., Пушкарев Л. Н. Из истории сооружения памятника Богдану Хмельницкому в Киеве (1870 - 1888 гг.). // Докл. и сообщения Института истории Акад. наук СССР. - 1954. - Вып. 2. - С. 98 - 108.
 949. Поленов В. Д. Описание Бороздинского собрания рисунков к его археологическому путешествию по России с г. г. Ермолаевым и Ивановым в 1809 - 1810 годах// Труды Первого Археол. съезда в Москве: 1869. - М., 1871. - Т. 1. - С. 62 - 74.
 950. Полканов А. И. По Крыму: Спутник туриста. - 2-е изд. - Симферополь: Крымгосиздат, 1933. - 258 с.
 951. Полканов А. И. Ялта и ее окрестности: Экскурсионные очер-ки. - 3-е изд. - Симферополь: Крымгосиздат, 1931. - 123 с.
 952. Полонская Н. Д. Первые десять лет Симферополя // ИТУАК. - 1918. - № 55. - С. 135 -144.
 953. Полонська-Василенкова Н. Нездійснений архітектурний проект (до історії Катеринослава) // Записки історико-філологічного відділу Всеукраїнської Акад. наук. - 1929. - Кн. 25.
 954. Полтаві 800 років. 1174 - 1974: 36. докум. і матеріалів. - К.: Наукова думка, 1974. - 420 с
 955. Полтавщина: Енциклопедичний довідник / За ред. А. Кудрицького. - К.: УРЕ, 1992. -1024 с
 956. Поп И. И., Поп Д. И. В горах и долинах Закарпатья. - М.: Искусство, 1971. - 135 с.
 957. Попов А. И. Вторая учебная экскурсия мужской гимназии в Бахчисарае. - Симферополь. 1888. - 131 с.
 958. Попова Л. П., Игнаткин И. А. Искусство Украины // История искусства народов СССР. - М.: Изобразительное, искусство, 1979. - Т. 5. - С. 169 - 216.
 959. Постройка зданий Политехнического института в Киеве // НС. - 1899. - С. 253 - 55.
 960. Постройка здания Музея древностей и искусств в Киеве // КС. - 1899. - № 7.
 961. Постройка Одесского театра // НС. - 1885. - № 35.
 962. Похилевт Л. Монастыри и церкви г. Киева. - К., 1865. - 134 с.
 963. Пояснительная записка к проектному плану города Харькова съемки 1895 - 1896 года. - Харьков, 1896.
 964. Пояснительная записка к проекту под девизом "2 концентрических круга" // Зодчий. - 1890. - № 3 - 4. - С. 25 - 29 (проект больницы в Одессе, архит. Вейтман).
 965. Пояснительная записка к проекту под деви:юм "Красный крест" // Зодчий. - 1890. - № 7 - 9. - С. 59 - 60 (проект больницы в Одессе, архит. Н, Толвинский).
 966. Практический иллюстрированный путеводитель по Киеву / Изд. Ч. А. Ящевского. - К., 1913.
 967. Практический иллюстрированный путеводитель по Киеву / Сост. Свирский. - К., 1901.
 968. Присоединение Крыма к России: Рескрипты, письма, реляции и донесения / Собраны и изданы под руководством Н. Дубровина: В 4 т. - СПб, 1885 - 1889.
 969. Пронина И. А. Воспитание ансамблевого мышления в академической школе XVIII - первой половине XIX века // Труды Академии художеств СССР. - М.: Изобр. Искусство, 1983. - Вып. 1. - С. 211 - 221.
 970. Протоколы первого Всеросийского съезда деятелей и специалистов по городскому благоустройству в Одессе 1910 г. - Одесса, 1910. - 88 с.
 971. Прошлое и настоящее Одессы / Сост. А. Кирпичников и А Маркевич. - Одесса, 1894.
 972. Пунин А. Л. Архитектура отечественных мостов. - Л.: Стройиздат, 1982. - 152 с.
 973. Пунин А- Л. Архитектура Петербурга середины XIX века. - Л o Лениздат, 1990. - 321 с.
 974. Пунин А. Л. Архитектурные памятники Петербурга второй половины XIX века. - Л.: Стройиздат, 1981.
 975. Пунин А. Л. Стилистические особенности архитектуры мостов классицизма // Проблемы развития русского искусства XVIII - первой половины XIX века: Тем. сб. научных трудов. - Л., 1986. - С. 49 - 62.
 976. Путеводитель г. Одессы и ее окрестностей. "Одесса в кармане" на 1897 г. - Одесса, 1896.
 977. Путеводитель по г. Киеву с каталогом сельскохозяйственной и промышленной выставки 1897 г. с планами г. Киева и выставки. - К., 1897. - 131 сг
 978. Путеводитель по Киеву - К., 1914. - 500 с. Путеводитель по Киеву и его окрестностям. - Изд. 2-е (В. Д. Бублика). - К., 1902.
 979. Путеводитель по Одессе и ее окрестностям. - Одесса, 1907. - 288 с.
 980. Путешествия в Малороссию академика Гильденштедта и кн. И. М. Долгорукого // КС. - 1893. - Т. 61, апр. - С. 29 - 49.
 981. Пучков А. Металопластика в архітектурі Киева на зламі XIX - XX століть // АУ. - 1992. - № 1. - С. 34 - 36.
 982. 50-летний юбилей А. О. Бернардацци // ? Строитель. - 1899. - № 21 - 22.
 983. Разбор конкурсных проектов Римско-католической церкви для г. Киева // Зодчий. - 1898.-№11.
 984. Развитие строительной науки и техники в Украинской ССР. - К.: Наукова думка, 1989. -Т. 1. - 328 с.
 985. Раллєв О., Сющук Ю. Пам'ятки східної архітектури Криму кінця XVIII - початку XX ст. // АСУ. - 1996. - № 3, ч. 1. - С 169 - 178.
 986. Ратушин А. Полное собрание исторических сведений о всех бьшших в древности и ньше существующих монастырях и примечательных церквях в России. - М., 1852. - 564 с.
 987. Рашковский К. У., Юхим Л. П.. Жизнь и творчество архитектора Ф. П. Нестурха // СА. - 1982. - № 2. - С. 28 - 29.
 988. Ревский С. Б. Екатеринослав Кильченский: Ист.-архит. очерк. - Днепропетровск, 1974. -95 с.
 989. Ревский С. Б. Зодчие, инженеры, художники, участвовавшие в формировании Екатеринослава. - Днепропетровск, 1981. - 52 с.
 990. Ревский С. Б. Историко-архитектурное развитие г. Днепропетровска и основные принципы выделения зон охраны: Автореф. дис. ... канд. архитектуры. - М., 1983. - 25 с.
 991. Ревский С. Б. Формирование и развитие исторического центра г. Днепропетровска // Памятники русской архитектуры и монументального искусства: Стиль, атрибуции, датировки. - М.: Наука, 1983. - С. 262 - 279: o
 992. Реставрація, реконструкція, урбоекологія: Матеріали до щорічного міжнародного симпозіуму RUR'98. Одеса, Б.-Дністровський 4 - 6 вересня 1998. - Одеса, 1998. - 303 с
 993. Реутов А. Споруда раннього класицизму // ПУ. - 1987. - Ш 4. - С 27 - 28.
 994. Рзянин М. И. Архитектура 1810-х - 1830-х гг. [Россия] // ВИА. - Т. 6. - С 272 - 312.
 995. Ригелтан А. И. Ведомость и географическое описание крепости святого Димитрия Растовского с принадлежащими и прикосновенными к ней местами. - Ростов н/Д, 1918. - 67 с.
 996. Ригельман А. И. Летописное повествование о Малой России- М., 1847.- Ч. 1 - 4.
 997. Ричков П. Першоджерела до історії архітектури та містобудування України у збірках Відня // АСУ. - 1996. - № 3, ч. 2. - С. 31 - 47.
 998. Рклицкий М. Город Новгород-Северский, его прошлое и настоящее. - Чернигов, 1900. - 32 с.
 999. [Рогалев, фон-Витте, Пестов.] Военно-статистическое обозрение Российской империи: Херсонская губерния. - СПб, 1848. -Т. 11.
 1000. Роготченко А. П. Уманское чудо. - 2-е изд. - К.: Будівельник, 1980. - 95 с.
 1001. Родионов М. История о построении в г. Симферополе первого православного храма и после Александро-Невского собора (1783 - 1829). - Симферополь, 1871.
 1002. Родичкіна О., Родичкін І. Майстер садово-паркового мистецтва: Життя і творчість Діонісія Міклера в Україні // АУ. - 1992. - № 3. - С. 33 ... чо
 1003. Роднин К. Д., Понятовский И. И. Памятники молдавской архитектуры. - Кишинев: Картя Молдовеняска, 1960.
 1004. Розанов (Гавриил). Отрывок повествования о Новороссийском крае: Период от основания в Новороссийском крае Новой Сербии до учреждения наместничества Екатеринославского, за которой последовало упразднение Славянской епархии с 1751 по 1786 год// ЗООИД. - 1853. -Т. 3. - С. 77 - 129.
 1005. Розанов (Гавриил). Очерк повествования о Новороссийском крае, из оригинальных источников почерпнутый. - Тверь, 1857. - 111 с.
 1006. мРозанов (Гавриил). Переселение греков из Крыма в Азовскую губернию и основание Готфийской и Кафийской епархий // ЗООИД. - 1844. - Т. 1. - С. 197 - 204.
 1007. Розанов (Гавриил). Продолжение очерка Новороссийского края с 1787 по 1837 год // ЗООИД. - 1863. - Т. 5 - С. 420 - 490.
 1008. Розанов (Гавриил). Хронологико-историческое описание церквей епархий Херсонской и Таврической // ЗООИД. - 1848. - Т. 2, кн. 1. -С. 140-210.
 1009. Розвадовский Л. С. Архитектор Владимир Николаевич Покровский // Ватерпас. - 1995. - 1. - С. іл. 42 - 45.
 1010. Розен Л., Шумакова Л. Одесский театр оперы и балета. - Одесса: Кн. изд-во, 1964. - 77 с.
 1011. Ромишовский С. В. Общественные сады г. Киева за период с 1897 по 1902 год. (Резюмированный отчет о деятельности садовой комиссии Киевской городской управы). - К., 1902. - 76 с.
 1012. Ромм Ж. Путешествие в Крым в 1786 г. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1941. - 80 с.
 1013. Россия. Полное географическое описание нашего отечества / Под ред. В. П. Семенова-Тяныианского. - СПб, 1910. - Т. 14. Новороссия и Крым. - 983 с.
 1014. Рудинський М. Архітектурне обличчя Полтави. - Полтава, 1919. - 36 с.
 1015. Ружже В. Генеральный план курорта Ласпи // Советская архитектура. - М., 1963. - № 15. - С. 152 - 157.
 1016. Румянцев П. А: Сб. документов. - М., 1953. - Т. 1 - 2.
 1017. Русое А А. Описание Черниговской губернии: В 2 т. - Чернигов, 1898, 1899. - Т. 2. - 716 с. Рыбицкий В. А. Пятидесятилетие Ялты. 1837 - 1887. - Ялта, 1887.
 1018. Рындзюнский П. Г. Новые города России конца * XVIII в. // Проблемы общественно-политической истории России и славянских стран. - М.: Наука, 1963.
 1019. Рындзюнский П. Г. Основные факторы городообразования в России второй половины XVIII п. II Русский город. - М.: Изд-во МГУ, 1976,- Вып. І.-С. 105- 127.
 1020. Рынков П. А. Дорогами Южной Ровенщины (от Корца до Пляшевой). - М: Искусство, 1989. - 175 с.
 1021. Рябий М. В. В. А. Тропінін як архітектор і будівник Кукавської сільської церкви // Питання історії архітектури та будівельної техніки України. - К.: Держбудвидав, 1959. - С 283 - 284.
 1022. Рябушкин А. В. Шедевр классицизма на Харьковщине (Архитектурный памятник XVIII ст.) // СА. - 1969. - № 8. - С. 34 - 39.
 1023. С. Ш. "Вишня" - усадьба Н. И. Пирогова // СУ. - 1916. - № 64 - 65. - С. 6 - 8.
 1024. Саваренская Т. Ф., Швидковский Д. О., Петров Ф. А. История градостроительного искусства: Поздний феодализм и капитализм. - М.: Сгройиздат, 1987. - 391 с.
 1025. Сады, парки и заповедники Украинской ССР: Заповедная природа. Преобразованный ландшафт. Садово-парковое искусство / И. Д. Родичкин, О. И. Родичкина, И. Л. Гринчак и др. - К.: Будівельник, 1985. - 160 с.
 1026. Сазонова Е. І., Гладиш К. В., Турчина Н. С. Пам'ятники і архітектура Полтавщини. - К.: Мистецтво, 1974. - 145 с.
 1027. Сакович Л. Т. Жилая застройка Киева в первой половине XIX века: Автореф. дис. ... канд. архитектуры. - К., 1955.
 1028. Сакович Л. Т. Регулярні містобудівельні заходи початку XIX в. у Росії і на Україні // Питання історії архітектури та будівельної техніки України. - К.: Держбудвидав, 1959. - С 283 - 284.
 1029. Сакун-Щурівський А. У пошуках земного Ельдорадо [Про О.-Е. Ягна] // ПУ. - 1983. - № 1. - С 43 - 45.
 1030. Салатич А. К. Парк Олександрія в Білій Церкві. - К., 1949.
 1031. Самарский Екатеринославской епархии, Пустынно-Николаевский монастырь. - Ёкатери-нослав, 1875.
 1032. Сарабьнов Д. В. Стиль модерн: Истоки. История. Проблемы. - М., 1989.
 1033. Сарынев. Город Херсон и при нем военный порт с адмиралтейством // Записки, издаваемые гос. Адмиралт. департаментом, относящимся к мореплаванию, наукам и словесности. - СПб, 1826. - Ч. 2. - С. 230 - 253.
 1034. Сафонов С. Остатки греческих легионов в России или нынешнее население Балаклавы // ЗООИД. - 1844. - Т. 1. - С. 205 - 238.
 1035. Сборник военно-исторических материалов: Вып. 6 (1774 - 1788). - СПб, 1893; Вып. 7 (1789 - 1793). - СПб, 1894.
 1036. Сборник действующих по Одесскому градоначальству обязательных постановлений. - Одесса, 1908.
 1037. Сборник статей Екатеринославского научного общества по изучению истории края / Под ред. проф. В. В. Кириллова. - Екатеринослав, 1905.
 1038. Сведения о второклассном Успенском монастыре в окрестностях Одессы // НК на 1843 г. - Одесса, 1842. - С. 341 - 344.
 1039. Сведения о некоторых православных монастырях// ЗООИД. - 1848. - Т. 2, кн. 1. - С. 302 - 329.
 1040. Сведения о построении и освящении единоверческой Успенской церкви в г. Одессе // Херсонские епарх. ведомости. - 1875. - № 3.
 1041. [Свиньин П. П.] Картины России и быт разноплеменных ее народов: Из путешествий П. П. Свиньина. - СПб, 1839. - 388 с.
 1042. Свиньин П. П. Керчь // Отечественные записки. - 1828. - № 96.
 1043. Свод памятников архитектуры и монументального искусства России: Брянская область. - М.: Наука, 1997.
 1044. Севастополю 200 лет. 1783 - 1983: Сб. документов и материалов. - К.: Наукова думка, 1983. - 415 с.
 1045. [Сегюр.] Записки графа Сегюра о пребывании его в России в царствование Екатерины II (1785 - 1789). - СПб, 1865. - 377 с.
 1046. Селите В. И. Воронцовский дворец как культурно-исторический памятник г. Одессы. - Одесса, 1929. - 74 с, ил.
 1047. Селинов В. И. Что хранят в себе строительные архивы провинции // Краеведение. - 1927. - № 3. - С. 347 - 358.
 1048. Селінов В. І. Архітектурні пам'ятники м. Одеси. - Одеса, 1930. - 26 с, 19 л. ил.
 1049. Семеняка И. Градостроительные тревоги Большой Ялты // Архитектура СССР. - 1989. -Январь-февраль - С. 13 - 16.
 1050. Сенявер М. М. Архитектура Старой Одессы. - Л.: Изд-во Ленингр. обл. Союза художников, 1935. - 80 с, ил.
 1051. Сецинский Е. Город Каменец-Подольский. Историческое описание. - К., 1895. - 247 с.
 1052. Сецинский Е. Исторические местности Подолии и их достопримечательности. -Каменец-Подольский, 1911. - 19 с.
 1053. Сидоренко О. Ф. Гостинні двори за джерелами XVI - XVIII ст. (Волинь, Наддніпрянщина) // VIII Всеукраїнська наукова конференція "Історичне краєзнавство і культура". - Харків: Рідний край, 1997. - Ч. І. - С 209 - 213.
 1054. Сикар К. Письма об Одессе (1811 г.). - СПб, 1818. - 156 с.
 1055. Сильванский С. А. Старый Херсон: Греческое предместье. - Херсон, 1928. - 46 с.
 1056. Симферополю 200 лет. 1784 - 1984: Сб. документов и материалов. - К.: Наукова думка, 1984. - 319 с.
 1057. Синяков Г. Г. Житомир: Іст.-архіт. нарис. - К: Будівельник, 1968. - 63 с.
 1058. Сімзен-Сичевський О. М. Історія забудови і планування Києва в дореволюційний період // АРУ. - 1938. - № 4 - 5. - С. 11 - 23.
 1059. Сімзен-Сичевський О. М. Історія Хрещатика // Соціаліст. Київ. - 1937. - № 9. - С 37 - 39.
 1060. Сімікін М. І. Архітектурні пам'ятки Полтавської перемога // АРУ. - 1939. - № 7. - С 22 - 25.
 1061. Сімікін М. І. Забудова і планування Полтави (іст. нарис) // АРУ. - 1939. - № 1. - С 18 - 28.
 1062. Сімікін М. І. Український ампір // АРУ. - 1940. - № 3. - С 41 - 45.
 1063. Січинськш В. Ю. Бойківський тип дерев'яних церков на Карпатах. - Львів, 1927.
 1064. Січинськш В. Ю. Дерев'яні дзвіниці і церкви Галицької України. - 1925.
 1065. Скальковский А. А. Адмирал де-Рибас и завоевание Хаджибея. - Одесса, 1889. - 36 с, 3 л. ил.
 1066. Скальковский А. А. Измаильское градоначальство в 1847 г. - СПб, 1849. - 14 с.
 1067. Скальковский А. А. Опыт статистического описания Новороссийского края: В 2 ч. - Одесса, 1850 - 1853. - Ч. 1. - 366 с; Ч. 2. - 556 с.
 1068. Скальковский А. А. Первое тридцатилетие истории города Одессы. 1793 - 1823. - Одесса, 1837. - 296 с.
 1069. Скальковский А. А. Сравнительный взгляд на Очаковскую область в 1790 и 1840 годах // ЗООИД. - 1844. - Т. 1. - С. 257 - 273.
 1070. Скальковский А. А. Херсон с 1774 по 1794 год. - СПб, 1836. -г 32 с.
 1071. Скальковский А. А. Хронологическое обозрение истории Новороссийского края. 1730 - 1823: В 2 ч. - Одесса, 1836, 1838. - Ч. 1. - 289 с; Ч. 2. - 350 с.
 1072. Скібіцька Т. Прибутковий будинок як провідний архітектурний тип у забудові міст України кінця ХГХ - початку XX ст.// Теорія та історія архітектури. - К., 1995. - С 105 - 117.
 1073. Скібіцька Т. Проектна лінія прибуткового будинку // АСС. - 1997. - № 3. - С 101.
 1074. Скібіцька Т. Стильова поліфонія в розвитку архітектури України середини ХIХ - початку XX ст. // АСУ. - 1997. - № 4. - С 178 - 185.
 1075. Скібіцька Т. , Кальницький М. Полемічні нотатки про "стиль київських підрядчиків" // АУ. - 1992. - № 2. - С 55 - 56.
 1076. Скопюк А. Сакральна архітектура і мистецтво в світлі літургійних змін, введених Другим Ватіканським Собором // Проблеми містобудування Західної України. - Львів, 1994. - С 167 - 169.
 1077. Скорик Л. Архітектура, що вчить душу відгадувати істину // Людина і світ. - 1996. - № 4. - С 28 - 32.
 1078. Скуревич К. Б. Зодчество западных славян и влияние на него романской архитектуры. - СПб, 1906. - 32 с.
 1079. Славина Т. А. Исследователи русского зодчества: Русская историко-архитектурная наука XVIII - начала XX века. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1983. - 192 с.
 1080. Славина Т. А. Константин Тон. - Л.: Стройиздат, 1989. - 224 с, ил.
 1081. Словник художників України. - К.: Гол. ред. УРЕ, 1973. - 272 с.
 1082. Слободян В. Авторські церкви Бойківщини кінця XIX - першої половини XX ст. // Укрзахідпроектреставрація: Вісник. - 1996. - № 5. - С. 60 - 67.
 1083. Слободян В. Каталог існуючих дерев'яних церков України і українських етнічних земель // Укрзахідпроектреставрація: Вісник. - 1994. - № 4. - С 74 - 159.
 1084. Слободян В. Церкви Василя Нагірного // Укрзахідпроектреставрація: Вісник. - 1994. - № 2. - С 24 - 33.
 1085. Слободян В., Бойко О., Лонкевич Д. Синагоги України: Каталог // Укрзахідпроектреставрація: Вісник. - 1998. - № 9. - С 34 - 169.
 1086. Слюсарек К., Ягнищак В. Міщани і шляхта в містечках Галичини на переломі XVIII - XIX століть // Проблеми містобудування Західної України. - Львів, 1994. - С 88 - 89.
 1087. Смик О. Батуринський палац // АРУ. - 1938. - № 1. - С 43 - 47.
 1088. Смокший Г. Город Умань и Софиевка // КС. - 1882. - № 12. - С. 421 - 437.
 1089. Смоленский А. Статистическое описание Керчь-Еникольского градоначальства // НК. - 1840. - С. 278 - 302.
 1090. Смолина Н. И. Традиции симметрии в архитектуре. - М.: Стройиздат, 1990. - 344 с.
 1091. Смольянинов К. История Одессы. - Одесса, 1853. - 284, XIV с.
 1092. Смольянинов К. Одесский приморский бульвар и бывшая возле него церковь Св. Екатерины // Одесский вестник. - 1853. - № 103. - С. 1 - 2.
 1093. Собко Н. П. Словарь русских художников, ваятелей, живописцев, зодчих... и пр.: С древних времен до наших дней (XI - ХГХ вв.). - СПб, 1893 - 1899. - Т. 1 - 3.
 1094. Собор святого князя Владимира в Киеве. -К, 1905. - 137 с.
 1095. Собрание планов, фасадов и профилей для строения каменных церквей с кратким наставлением как о самом производств строения, так и о вычислении потребных к тому материалов. -СПб: Тип. мед. департ. Министерства внутренних* дел, 1824. - 40 с, 31 табл. на 90 л.
 1096. Собственноручные бумаги князя Потемкина-Таврического: Начертание города Екатеринослава // Русский архив. - 1865. - № 2. - С. 723.
 1097. Сова П. П. Архитектурные памятники Закарпатья. - Ужгород, Кн. -газ. изд-во, 1961. -46 с.
 1098. Современной хозяйство г. Харькова: 1910 - 1913. - Харков, 1914. - Вып. 2. - 199 с.
 1099. Соколов Г. Историческая и статистическая записка о военном городе Елизаветграде // ЗООИД. - 1848. - Т. 2, кн. 1. - С. 384 - 401.
 1100. Соколов Д. Прогулка по Крыму. - Одесса, 1869.
 1101. Соколов Н. Б. А. В. Щусев. - М.: Госстрой-издат, 1952. - 387 с.
 1102. Соколов Н. Слово о Щусеве // Архитектура СССР. - № 9. - 1973. - С. 4 - 19.
 1103. Соколова Н. Из истории архитектурных съездов. Проблема стиля и художественного наследия русских зодчих // Архитектура СССР. - 1935. - № 6.
 1104. Соколова Т. М., Орлова К. А. Глазами современников. Русский жилой интерьер первой трети XIX в. - Л., 1982.
 1105. Соколовський 3. Коломийська німецька кірха // Укрзахіддроектреставрація: Вісник. - 1996. -№ 5. - С 132 - 133.
 1106. Соколюк Л. Д. Харьковская художественная школа и ее роль в формировании системы художественного образования на Украине в XVIII в. // Русское искусство второй половины XVIII - первой половины XIX в.: Материалы и исследования. - М.: Наука, 1979. - С. 169 - 185.
 1107. Сольський Б. П. Видатний майстер архітектури [про Голландського] // АРУ. - 1940. - № 11. -С. 21 - 25.
 1108. Сопилка В. В. Симеиз: Утраченные традиции и приобретенные ошибки // СА - 1989. - № 3. - С. 4 - 7.
 1109. Соснова Н. Внесок австрійських колоністів у розвиток садибно-паркової архітектури Львівської землі // Німецькі колонії в Галичині: Історія - архітектура - культура. - Львів: Манускрипт, 1996. - С 368 - 372.
 1110. Спасский Г. Д. Геническ и Арабатская стрелка // ЗООИД. - 1848. - Т. 2, кн. 1. - С. 272 - 284.
 1111. Спасский Г. Д. Старый Крым // ЗООИД. -1860. - Т. 4. - С. 85 - 102.
 1112. Список членов Общества гражданских инженеров // Известия общества гражданских инженеров. - 1906. - № 1-10. - 123 с.
 1113. Справочная книга по г. Симферополю на 1911 г. - Симферополь, 1911. - 116 с, ил.
 1114. Срібняк М. Д., Федотов В. М. Біла Церква. - К.: Будівельник, 1966. - 64 с.
 1115. Стакян М, Особливості формування модерну в архітектурі Одеси // АСУ. - 1997. - № 4. - С. 185 - 190.
 1116. Станиславский А. И. Планировка и застройка городов Украины. - К.: Будівельник, 1971. - 266 с.
 1117. Стара Одеса: Архітектура Причорномор'я. - Одеса, 1927. - 56 с, 51 л. ил.
 1118. Старые усадьбы: Очерк русского искусства и быта. - СПб, 1910.
 1119. Статистический список городов Новороссийских губерний и Бессарабской области // НК на 1837 г. - 1836. - С. 82 - 86.
 1120. Статистическое описание Бессарабии, собственно так называемой, или Буджака с приложением генерального плана сего края, составленного при гражданской съемке Бессарабии с 1822 по 1828 год. - Аккерман, 1899. -530 с.
 1121. Степанов В. Б. А. Е. Белогруд. - Л.: Лен. отд. Союза сов. архитекторов, 1939. - 22 с.
 1122. Степанович А Лебединский "будынок" // КС. - 1895. - Т. 1.
 1123. Степовик Д. В. Українське мистецтво першої половини XIX століття. - К.: Мистецтво, 1982. - 191 с, ил.
 1124. Стефанишин Р. М. Львов: Три дня знакомства с городом. Путеводитель. - Львов: Каменяр, 1984. - 175 с.
 1125. Строительное дело в России при Екатерине II // Зодчий. - 1880. - № 10 - 11. - С. 89 - 91.
 1126. Строковский Д. Н. Шаровский парк: -Путеводитель. - Харьков: Прапор, 1978. - 47 с.
 1127. Стурдза А. Записная книжка путешественника против воли // Москвитятин. - 1847. - Ч. 1.
 1128. Субботина И. А. Историко-архитектурные особенности становления неориентального зодчества Юга Украины // Реставрація, реконструкція, урбоекологія: Матеріали до щорічного міжнародного симпозіуму RUR'98. Одеса, Б.-Дністровський 4 - 6 вересня 1998. - Одеса, 1998. - С 125 - 126.
 1129. Субботіна І. О. Регіональні особливості розвитку неоорієнтального зодчества півдня України кінця XVIII - початку XX ст. // Сучасні проблеми архітектури і містобудування. - К: КНУБА, 1999. - Вил. 5. - С 29 - 32.
 1130. Субтельний О. Україна: Історія. - 2-е вид. - К.:Либідь, 1992.- 512 с.
 1131. Суворов А. В. Документы: В 3 т. - М.: Воениздат, 1949 - 1952. Т. 2. - XXIV, 668 с; Т. 3. - XVII, 678 с
 1132. Сумароков П. И. Досуги Крымского судьи или второе путешествие в Тавриду: В 2 ч. - СПб, 1803 - 1805. - Ч. 1. - 226 с; Ч. 2. - 244 с.
 1133. Сумароков П. И. Прогулка по 12 губерниям с историческими и статистическими описаниями. - СПб, 1839.
 1134. Сумароков П. И. Путешествие по всему Крыму o и Бессарабии в 1799 г. с историческим и топографическим упоминанием тех мест. - М., 1800. - 238 с.
 1135. Суслова А. В., Славина Т. А. Владимир Суслов. - Л.: Стройиздат, 1978. - 88 с, ил.
 1136. Сьомочкін І. Будинок художньо-промислового музею у Львові (до питання про авторство) // Укрзахідпроектреставрація: Вісник. - 1995. - № 3. - С. ЗО - 33.
 1137. Сьомочкін І. Леонард Марконі // Маестро. - 1996. - № 1. - С 24 - 29.
 1138. Сьомочкін І. Невідомі твори Петра Війтовича на одній з львівських кам'яниць // Укрзахідпроектреставрація: Вісник. - 1997. - № 8. - С. 114-117.
 1139. Сьомочкін І. Питання архітектури в "Czaso pismo techniczne" (до 1883 p. "Dzwignie")) // Укрзахідпроектреставрація: Вісник. - 1997. - № 6. - С. 119 - 121.
 1140. Сьомочкін І. Питання архітектури у львівському часописі "Czasopismo techniczne" (1877 - 1939 pp.) // Укрзахідпроектреставрація: Вісник. - 1996. - № 5. - С. 83 - 91.
 1141. Сьомочкін І. Пластичне оздоблення будинку колишнього Галицького Сейму // Укрзахідпроектреставрація: Вісник. - 1993. - № 1. - С 38 - 43.
 1142. Талепоровскш В. Н. Кваренги: Материалы к изучению творчества. - Л. - М.: Госстройиздат, 1954. - 114 с, 198 ил.
 1143. Талепоровскш В. К Чарльз Камерон. - М.: Изд-во Всесоюзной Акад. архитектуры, 1939. - 240 с.
 1144. Талышев В. П. Алушта: Путеводитель. -Симферополь, 1984. - 96 с, 8 л. ил.
 1145. Таранушенко С. А. В. Г. Кричевський // Шляхи революції. - 1929. - № 1. - С. 168 - 184.
 1146. Таранушенко С. А. Монументальна дерев'яна архітектура Лівобережної України / За ред. М. Бажана, Г. Логвина. - К.: Будівельник, 1976. - 336 с.
 1147. Тарновский М. В. Качановка // СУ. - 1915. -№ 40 - 41. - С 4 - 12.
 1148. Татаринов П. Очерк Таврической губернии в историко-географическом отношении, - Симферополь, 1894.
 1149. Теляковский А. Фортификация: В 2 ч. - СПб, 1839.
 1150. Теодорович Н. И. Город Владимир Волынской губернии в связи с историей Волынской епархии: Исторический очерк. - Почаев, 1893. - 269 с.
 1151. Теодорович Н. И. Историко-статистическое описание церквей и приходов Волынской епархии. - Почаев, 1889 - 1899. - Т. 1 - 9.
 1152. Теодорович Н. И. История города Кременца Волынской губернии. - 2-е изд. - 1904. - 147 с.
 1153. Теохаріді Т. Ю. Грецька військова колонізація на півдні України наприкінці XVIII та початку XIX ст. (поселення під Одесою) // Вісник Одеської комісії краєзнавства. - 1930. - Ч. 4 - 5. - С 9 - 47.
 1154. "Тепловка": (Страница из истории старого Батурина) // КС. - 1890. - Т. 31, нояб. - С. 335 - 339.
 1155. Терехин А. С. Архитектор Андрей Воронихин. - Пермь: Кн. изд-во, 1968. - 66 с.
 1156. Тиманович Є. В. Архітектурний ансамбль у с. Чорномин Вінницької області // Друга респ. наук, конференції з історичного краєзнавства. - К., 1982. - С. 262 - 263.
 1157. Тиманович Є. В. Деякі риси еволюції художніх форм архітектури на Україні початку XX ст. // Українське мистецтвознавство. - К.: Наукова думка, 1974. - Вип. 6. - С 137 - 145.
 1158. Тимофеев Л. Н. К вопросу о генезисе композиции Воронцовского дворца в Алупке // История и теория архитектуры и градостроительства: Межвузовский тематический сб. трудов ЛИСИ. - Л., 1980. - С. 150 - 154.
 1159. Тимофеев Л., Царин А. Алупкинский дворец-музей: Путеводитель. - Симферополь: Таврия, 1981. - 54 с.
 1160. Тимофеенко В. И. Ансамблевые решения в застройке Харькова на рубеже XIX - XX вв. // Материалы к Своду памятников истории и культуры Украинской ССР. Харьковская область. - К., 1984. - С. 54 - 89.
 1161. Тимофеенко В. И. Ансамбль Приморского бульвара в г. Одессе // Типовые статьи о памятниках истории, археологии, градостроительства и архитектуры, монументального искусства. - К.: Гл. ред. УСЭ, 1985. - С. 42 - 74.
 1162. Тимофеенко В. И. Архитектор В. И. Беретги // СА. - 1981. - № 8. - С. 28 - 29.
 1163. Тимофеенко В. И. Архитектура зданий общественного назначения в г. Одессе периода капитализма // Архитектура. - Л.: ЛИСИ, 1968. - С. 26 - 28.
 1164. Тимофеенко В. И. Архитектура Киева в конце XVIII - первой половины ХГХ века // Архитектура Киева. - К., 1982. - С. 30 - 34.
 1165. Тимофеенко В. И. Банк Земельный в Харькове // Типовые статьи о памятниках истории, археологии, градостроительства и архитектуры, монументального искусства. - К.: Гл. ред. УСЭ, 1985. - С. 76 - 78.
 1166. Тимофеенко В. И. Генезис, сущность и этапы развития стиля классицизма на Украине // Памятники архитектуры Украины. - К., 1986. - С. 41 - 66.
 1167. Тимофеенко В. И. Города Северного Причерноморья во второй половине XVIII века. - К.: Наукова думка, 1984. - 220 с.
 1168. Тимофеенко В. И. Жилая застройка городов Украины в период капитализма // Известия высших учебных заведений: Стр-во и арх-ра. -1972. - № 8. - С. 52 - 57.
 1169. Тимофеенко В. И. Застройка Харькова во второй половине XIX - начале XX вв. // Материалы к Своду памятников истории и культуры Украинской ССР. Харьковская область. - К., 1984. - С. 6 - 53.
 1170. Тимофеенко В. И. Общественные центры южноукраинских городов в конце XVIII в. // Историческое краеведение в СССР: Вопросы теории и практики. - К.: Наукова думка, 1991. - С. 196 - 200.
 1171. Тимофеенко В. И. Одесса: Архит.-ист. очерк - 2-е изд.- - К.: Будівельник, 1984. - 160 с, 16 с. ил.
 1172. Тимофеенко В. И. Особенности архитектурного развития г. Одессы в 20 - 50-е годы XIX в. // Архитектура. - Л.: ЛИСИ, 1967. - С. 5 - 17.
 1173. Тимофеенко В. И. Первые административные здания в городах Южной Украины - памятники архитектуры // Первая всесоюз. научн. конф. по ист. краеведению. - К., 1987. - С. 221 - 222.
 1174. Тимофеенко В. И. Первые строители городов на Юге Украины // СА. - 1988. - № 8. - С. 27 -28.
 1175. Тимофеенко В. И. Планировочное развитие г. Одессы в период капитализма // Известия высших учебных заведений: Стр-во и арх-ра. - 1968. - № 11. - С. 68 - 73.
 1176. Тимофеенко В. И. Строительство зданий банков на Украине в дооктябрьский период // Вопросы архитектуры. - М.: Стройиздат, 1972. -С. 17-18.
 1177. Тимофеенко В. И. Формирование градостроительной культуры Юга Украины. - К.: КиевНИИТИ, 1986. - 284 с.
 1178. Тимофеенко В: И. Формирование планировочной структуры г. Одессы в конце XVIII и начале XIX в. // Архитектура. - Л.: ЛИСИ, 1968. - С. 5 - 14.
 1179. Тимофієнко В. І. Брами, огорожі й ворота у забудові південних міст. - К., 1994. - 68 с.
 1180. Тимофієнко В. І. Будівлі першої в Україні публічної бібліотеки // Бібліотечний вісник. - 1995. - № 3. - С 12 - 15.
 1181. Тимофієнко В. Визначення національних рис містобудування України доби класицизму // АСУ. - 1997. - № 4. - С 86 - 101.
 1182. Тимофієнко В. І. Деякі риси сакральної архітектури Слобожанщини доби класицизму і ампіру // VIII Всеукраїнська наукова конференція "Історичне краєзнавство і культура". - Харків: Рідний край, 1997. - Ч. II. - С 219 - 223.
 1183. Тимофієнко В. І. Енциклопедія архітектурної спадщини України: Тематичний словник. - К., 1995. - 365 с
 1184. Тимофієнко В. І. З історії заснування міст на Півдні України // УІЖ. - 1982. - № 10. - С 102 - 105.
 1185. Тимофієнко В. І. Італієць Ф. Фраполлі та проблеми українського ампіру // АСУ. - 1995. - № 2. - С 99 - 124.
 1186. Тимофієнко В. І. "Місто користі" // Наука і суспільство. - 1988. - № 10. - С 64 - 65.
 1187. Тимофієнко В. І. Нотатки військового інженера Ф. Деволана про діяльність на Півдні України // АСУ. - 1996. - № 3, ч. 2. - С 150 -181.
 1188. Тимофієнко В. І. Про взаємодію національних традицій в процесі формування архітектури Південної України в кінці XVIII ст. // Українське мистецтво у міжнародних зв'язках. - К.: Наукова думка, 1983. - С 115 - 127.
 1189. Тимофієнко В. І. Розпланувальні системи південних міст за архівними альбомами кінця XVIII ст. // АСУ. - 1996. - № 3, ч. 1. - С 130 -155.
 1190. Тимофієнко В. І. Рядки з передісторії Української Академії архітектури // 3 історії Української Академії архітектури. - К., 1995. - С 110-119.
 1191. Тимофієнко В. І. Традиції ренесансу та класицизму в забудові Південної України XIX - початку XX ст. // Мистецтво і сучасність. - К.: Наукова думка, 1980. - С 137 - 146.
 1192. Тимофієнко В. І. Учбові споруди в Україні: Формування типів і стильові особливості // Теорія та історія архітектури. - К., 1995. - С 84 - 104.
 1193. Тимофієнко В. І. Хрестово-купольні собори в південних містах України // Праці Центру пам'яткознавства. - К., 1992. - Вип. 1. - С 90 -103.
 1194. Тимофієнко В. І. Церкви німецьких колоністів у Південній Україні // Німецькі колонії в Галичині: Історія - архітектура - культура. - Львів: Манускрипт, 1996. - С 343 - 353.
 1195. Тимофієнко В. І. Черкаси: Центр міста - пам'ятка містобудівного мистецтва // Історико-культурна спадщина Середнього Подніпров'я: Виявлення і вивчення пам'яток засобами туризму. - Київ - Черкаси, 1994. - С 127 - 130.
 1196. Тимофієнко В. І. Шляхи формування типів складських споруд на Півдні України // АСУ. - 1994. - № 1. - С 135 - 156.
 1197. Тимофієнко В. І., Дяченко С А Формування ансамблів історичного центру Херсона за архівними джерелами // АСУ. - 1996. - № 3, ч. 1. - С 179 - 192.
 1198. Тимофієнко В. І., Єрошев В. Ю. Українська садибна архітектура другої половини XVIII - першої третини XIX століття. - К., 1993. - 43 с
 1199. Тимошевский Г. И. Мариуполь и его окрестности. - Мариуполь, 1892.
 1200. Тимченко-Рубан Г. Суворов и инженерное дело. - СПб, 1913.
 1201. Титов Г. А. Письма из Екатеринослава. - Одесса, 1844.
 1202. Титов Ф. И. Киевская Академия в епоху реформ (1796 - 1819 гг.). - К, 1913. - Bin. 3. -174 с.
 1203. Тиц А. А. Неизвестное произведение Петра Ярославского (колокольня Покровской церкви в Ахтырке) // Труды Харьковского инженерно-строительного института. - Харьков, 1996. - Вып. 14. - С. 47 - 52.
 1204. Тиц А. А., Шпара П. Е. Харьков: Архит.-ист. очерк. - К.: Будівельник, 1983. - 232 с.
 1205. Тищенко О. Про роботи для України архітекторів А. І. Мельникова та І. Д. Черника // АСУ. - 1994. - № 1. - С. 226 - 230.
 1206. Токарева І., Тищенко О. Нові матеріали з історії Лазаревських доків у Севастополі // АСУ. - 1994. - № 1. - С 156 - 162.
 1207. Толочко Л. К, Лосицкий Ю. Г. Памятник каменного зодчества // СА. - 1982. - № 1. - С 24 - 25.
 1208. Топографическое описание Корсунского монастыря, находящегося в Днепровском уезде Таврической губернии на левом берегу Днепра // ЗООИД. - 1881. - Т. 12. - С. 466 - 472.
 1209. Топографическое описание Самарского Николаевского монастыря, находящегося в Екатеринославской губернии в 2-х верстах к востоку от города Новомосковска // ЗООИД. - 1881. - Т. 12. - С. 472 - 477.
 1210. Трегубова Т. А. Арсенал в Киеве // Типовые статьи о памятниках истории, археологии, фадостроительства и архитектуры, монументального искусства. - К.: Гл. ред. УСЭ, 1985. - С. 75 -76.
 1211. Трегубова Т. А. К истории развития Печерска в Киеве // СА. - 1979. - № 6. - С. 25 - 27.
 1212. Трегубова Т. О. Межигірський монастир: Сумна доля видатної пам'ятки // Теорія та історія архітектури і містобудування. - К: НДҐГЇАМ, 1998. - Вил. 3. - С 131 - 141.
 1213. Трегубова Т О., Mиx P. М. Львів: Архіт.-іст. нарис. - К.: Будівельник, 1989. - 270 с, ил.
 1214. Трепке В., Зуев П. Вентиляция и отопление Одесского городского театра и других театров. - Одесса, 1909.
 1215. Тростянец (Ахтырский уезд, Харьковская губ.) // СУ. - 1916. - № 54. - С. 3 - 6.
 1216. Труды I съезда русских зодчих в С.-Петербурге в 1892 г. - СПб, 1894. - 771 с.
 1217. Труды II съезда русских зодчих в Москве / Под ред. И. Машкова- СПб, 1894.
 1218. Труды III съезда русских зодчих в С.Петербурге. - СПб, 1905. - 503 с.
 1219. Труды IV съезда русских зодчих, состоявшегося в С.-Петербурге в 1892 г. - СПб, 1911. -651с.
 1220. Труш 1.1. Два проекти національного театру у Львові //Діло. - 1910. - № 150. - С. 1; № 154. - С. 1 - 2.
 1221. Труш I. I. Модель на проектування українського театру в Львові // Діло. - 1910. - № 130. -С. 5.
 1222. Труш І. І. Загальна виставка польської штуки v Львові // Діло. - 1910. - № 208. - С. 6.
 1223. Труш І. І. Українська артистична виставка у Києві //Діло. - 1912. - № 6. - С 3; № 10. - С. 3; № 20. - С. 4 - 5; № 27. - С. З - 4; № 34. - С. 3-4.
 1224. Тубли М. П. Авраам Мельников. - Л.: Стройиздат, 1980. - 144 с.
 1225. Тубли М. П. Краткий очерк творческого пути Авраама Ивановича Мельникова // Охрана памятников и вопросы истории русской архитектуры. - Л.: Стройиздат, 1977. - С. 83 - 97.
 1226. Турчин В. С. Надгробные памятники эпохи классицизма в России: Типология, стиль и иконография // От Средневековья к Новому времени: Мат. и исслед. по русскому искусству XVIII - первой половины XIX века. - М.: Наука, 1984.-С. 211 -228.
 1227. Тхоржевская Н. Молдовка (Родовое имение кн. П. И. Кантакузена в Херсонской губ.) // СУ. - 1914. - № 6. - С. 6 - 10.
 1228. Тыманович Е. В. Дворцово-замковый комплекс в с. Иванив Винницкой обл. (к. XVI - поел. четв. XVIII в.) // Проблемы современной архитектуры и историческое наследие Украины. -К, 1979.-С. 105- ПО.
 1229. Тыманович Е. В. Дворцовый ансамбль в Малиевцах // СА - 1981. - № 10. - С. 28 - 29.
 1230. Тыманович Е. В. Первые мосты через Днепр в Киеве // Архитектура Киева. - К, 1982. - С. 97 - 102.
 1231. Указатель достопримечательнейших предметов в городах и местечках Новороссийского края и Бессарабии // НК на 1844 г. - 1843. - С. 109 -128.
 1232. Украина и Молдавия: Справ.-путеводитель / Авт. текста и сост. Г. Н. Логвин. - М.: Искусство; Лейпциг: Эдицион, 1982. - 454 с.
 1233. Украинское зодчество на V Всероссийском съезде зодчих // УЖ. - 1913. - № 2.
 1234. Ульянов Н. Г. Описание города Николаева Херсонской губернии. - Николаев, 1892.
 1235. Усадьба "Мурованные Куриловцы" в Подольской губернии // СУ. - 1914. - № 5. -С. 8.
 1236. Условия конкурса на проект в г. Одессе рисовальной школы и при ней общеобразовательных классов Одесского общества изящных искусств. - Одесса, 1895.
 1237. Условия конкурса, объявленного Одесской городской управой, на проект Здания Одесской городской Мариинской женской гимназии. - * Одесса, 1913.
 1238. Успенский Ю. И. Железобетонные мосты и путепроводы в России. - СПб, 1908. - 314 с.
 1239. Устав строительный (Свод законов, изд. в 1857 г.). - Киев - Харьков, 1893.
 1240. Устав строительный, составленный по соображениям со всеми последовавшими документальными изменениями и разъяснениями и приложением устава института Гражданских инженеров, свода статей и др. - СПб: Типолитография С. Муллер и И. Богельман, 1887. - 154 с.
 1241. Устное повествование бывшего запорожца, жителя Екатеринославской губернии и уезда, селения Михайловки - Никиты Леонтьевича Коржа (зап. Г. Розанов и Я. Вечерков). - Одесса, 1843. - 95 с.
 1242. Учреждение Екатеринославского наместничества. Высочайшие рескрипты // ЗООИД. - 1875. - Т. 9. - С. 217 - 218.
 1243. Федоров-Давыдов А. А. Русский пейзаж XVIII - начала XIX века. - М.: Искусство, 1953. - 583 с.
 1244. Федоров-Давыдов А. А. Русское искусство промышленного капитализма. - М.: Гос. акад. художественных наук, 1929. - Вып. 2. - 247 с, ил.
 1245. Федоров-Давыдов А. А. Федор Яковлевич Алексеев. - М.: Искусство, 1955. - 167 с.
 1246. Фельгер М. О постройке в Одессе больницы Тома де Томоном // АХЕ. - 1916. - С. 405 - 407.
 1247. Феодосия / Под ред. В. Немчика и др. - Феодосия, 1925.
 1248. Феодосия: Историко-географичекий, курортный и торгово-промышленный справочник и адрес-календарь. - Феодосия, 1925.
 1249. Фесенко В. А. К истории возникновения города Луганска // Радянська школа. - 1926. - № 1. - С. 85 - 10; 1927. - № 2 и 3.
 1250. Филарет (Гумилевский Д. Г.) Историко-статистическое описание Черниговской епархии. - Чернигов, 1873 - 1874. Кн. 1 - 7.
 1251. Филиппенко М. Е. Мошногородищенское имение Екатерины Андреевны Балашовой Киевской губернии, Черкасского уезда при местечках Мошны и Городище. - К., 1896. - 574 с.
 1252. Филянский Н. Г. Будущее украинской архитектуры // УЖ. - 1913. - № 2. - С. 60 - 69.
 1253. Фіпянський М. Короткий путівник (Херсон). - Харків: Держвидав, 1928. - 348 с.
 1254. Флиер А. Я. Эволюция планов каменных православных церквей Украины с середины XVII по середину XIX в. // АН. - 1990. - № 37. - С. 174 - 184.
 1255. Флоровский А. В. Из одесской старины. - Одесса, 1912. - 18 с.
 1256. Фомин И. А. О русской архитектуре начала ХГХ века // Мастера советской архитектуры об архитектуре: В 2 т. - М.: Искусство, 1975. - Т. 1. -С. 115- 118.
 1257. Халпахчъян О. X. Архитектура родников крымских армян // АН. - 1990. - № 37. - С. 234 - 248.
 1258. Халпахчьян О. X. Культовые постройки крымских армян // АН, - 1992. - № 39. - С. 32 -45.
 1259. Халпахчьян О. X. Этапы планировки и застройки Феодосии (от древнейших времен до конца XVIII в.) // АН. - 1976. - № 25. - С. 35 -49.
 1260. Ханенко А. И. Дмитрий Егорович Ефимов (1811 - 1864): Некролог // Черниговские епархиальные известия (прибавления). - 1864. - 1 нояб. - С. 642 - 654.
 1261. Ханенко А. И. Историческое описание некоторых местностей Черниговской губернии. - Чернигов, 1887. - 38 с.
 1262. Харків: Архітектура. Пам'ятники / Авт. тексту А. Горшков, В. Семенов, А. Тиц. - К.: Мистецтво, 1986. - 207 с.
 1263. Харьков: Архитектура. Памятники. Новостройки: Путеводитель / Сост. А. Лейбфрейд, В. Реусов, А. Тиц и др. - 2-е изд. - Харьков: Прапор, 1987. - 151 с, 8 Л; ил.
 1264. Харьков: Справочник по городскому общественному управлению. - Харьков, 1913. - 103 с.
 1265. Херсонская крепость / Э. П. Лабецкий, К. Ю. Паншин. - Симферополь: Таврия, 1984. - 15 с.
 1266. Херсонская старина // КС. - 1902. - Сент. - С. 139 - 140.
 1267. Херсону 200 лет. 1778 - 1978: Сб. документов и материалов. - К.: Наукова думка, J978. - 406 с.
 1268. Холостенко Є. В. Василь Григорович Кричевський // АРУ. - 1941. - № 5. - С. 13 -20.
 1269. Холостенко М. Андрій Меленський (до 180-річчя з дня народження) // Вісник Акад. архітектури УРСР. - 1947. - № 1. - С. 41 - 42.
 1270. Холостенко М. Кваренгі і архітектура XVIII ст. на Україні// АРУ. - 1939. - №4. - С. 31 - 37; № 6. - С. 31 - 36.
 1271. Холостенко Н. Основные этапы развития украинской архитектуры // Архитектура СССР. - № 8. - С. 45 - 57.
 1272. Хомутецкий Н. Ф. Архитектура России со средины ХГХ в. по 1913 г. // Известия высших учебных заведений: Стр-во и арх-ра. - 1960. - № 6. - С. 175 - 188.
 1273. Хомутецкий К Ф. Из переписки А. В. Щусева и И. А. Фомина // АН. - 1959. - № 9. - С. 146 - 159.
 1274. Хомутецкий К Ф. Русские зодчие и строители в развитии строительной техники. - Л.: Знание, 1956. - 56 с.
 1275. Хохол Ю. Ф., Ковальов Ю. С: Чернівці: Іст.-архіт. нарис. - К.: Будівельник, 1966. - 79 с.
 1276. Храповицкий А. Памятные записки статс-секретаря императрицы Екатерины Второй. - М., 1862. - 298 с.
 1277. Художественная культура XVTII века. - М.: Сов. художник, 1974.
 1278. Цапенко М. П. Батурин и его окрестности // Наука и жизнь. - 1966. - № 7. - С. 146 - 149.
 1279. Цапенко М. П. Земля Брянская. - М.: Искусство, 1972.
 1280. Цапенко М. П. З історії шукань національного стилю в архітектурі України // Питання історії архітектури та будівельної техніки України. - К.: Держбудвидав, 1959 - С 285 - 302.
 1281. Цапенко М. П. По равнинам Десны и Сейма. - М.: Искусство, 1967. - 132 с.
 1282. Царьова М. В. Кам'яний свідок. - К.: Будівельник, 1973. - 72 с.
 1283. Церковь святой великомученицы Екатерины в Херсонской крепости // Херсонские губ. ведомости. - 1843. - № 14.
 1284. Цимбалюк С. Реставрація "Гранд готелю" у Львові // Укрзахідпроектреставрація: Вісник. - 1993. - № 1. - С. 44 - 48.
 1285. Чарнецкий В. А. Торговые ряды старой Одессы // Реставрація, реконструкція, урбоекологія: Матеріали до" щорічного міжнародного симпозіуму RUR'98. Одеса, Б.-Дністровський 4 - 6 вересня 1998. - Одеса, 1998. - С 86 -91.
 1286. Чеглок А. Красавица Таврида. - М., 1910. - Вып. 1 - 2.
 1287. Чеканова О. А., РотачА. Л. Опост Монферран. - Л.: Стройиздат, 1990. - 224 с, ил.
 1288. Чепелик В. В. А. М. Вербицкий - мастер рационалистического модерна // СА. - 1975. - № 9. - С. 33 - 37.
 1289. Чепелик І. В. Архітектура українського необароко на першій стадії розвитку: Два центри формування // Теорія та історія архітектури і містобудування. - К: НДТІАМ, 1998. - С.141 -154.
 1290. Чепелик В. В. Архітектурна пам'ятка початку XX століття [Про будинок Полтавського губернського земства] // НТЕ. - 1985. - № 3. - С 48 - 53.
 1291. Чепелик В. В. Д. І. Яворницький та народно-стильова архітектура Придніпров'я // НТЕ. - 1985. - № 5. - С 39 - 46.
 1292. Чепелик В. В. Ентузіасти українського архітектурного стилю "Петербурзької громади" // АУ. - 1991. - № 1. - С 37 - 41, 62.
 1293. Чепелик В. В. І оселя, і храм, і фортеця: Житло в українському архітектурному модерні // Родослов. - 1992. - Грудень - № 23 - 24 (51 -52). - С 12.
 1294. Чепелик В. В. Київський осередок розвитку народних традицій в архітектурі початку XX століття // Етнографія Києва і Київщини: Традиції і сучасність. - К.: Наукова думка, 1986. - С 128 - 157.
 1295. Чепелик В. В. Львовский опыт утверждения региональной архитектуры // СА. - 1989. - № 12. - С. 17 - 22.
 1296. Чепелик В. В. Майстер корабля архітектурного відроджен-ня [Про В. Кричевського] // АУ. -1991. - № 5. - С. 33 - 39.
 1297. Чепелик В. В. Мастера архитектуры: Константин Жуков // СА. - 1971. - № 3. - С. 34 - 35.
 1298. Чепелик В. В. Монументальні розписи Миколи Самокиша в приватному будинку в Харкові // Мистецтво і сучасність. - К: Наукова думка, 1980. - С. 217 - 229.
 1299. Чепелик В. В. Морфологічні особливості українського архітектурного модерну початку XX століття //АСУ. - 1995. - Вип. 2. - С 132 - 160.
 1300. Чепелик В. В. Національна своєрідність в житловій архітектурі України початку XX ст. // АСУ. - 1997. - № 4. - С 122 - 135.
 1301. Чепелик В. В. О рационалистических тенденциях в архитектуре начала XX века // СА. - 1976. - № 7. - С. 27 - 31.
 1302. Чепелик В. В. Первісток народного архітектурного стилю // НТЕ. - 1989. - № 2. - С З - 10.
 1303. Чепелик В. В. Пошук народного стиля в архітектурній творчості О. Г. Сластіона // НТЕ. - 1979. - № 2. - С 55 - 61.
 1304. Чепелик В. В. Пошук національної своєрідності в архітектурі Прикарпаття початку XX століття // НЕТ. - 1990. - № 1.- С. 21 - 30.
 1305. Чепелик В. В. Разгадка противоречивого образа [О доме Хренникова в Екатеринославе] // СА. - 1986. -№ 11. - С 26-29.
 1306. Чепелик В. В. Раціоналістичний комплекс будинків // ПУ. - 1985. -№ 2. - С 47 - 49:
 1307. Чепелик В. В. Склепистий гай Генріха Гая // Родослов. - 1992. - Липень. - № 13 - 14. - С 6 -7.
 1308. Чепелик В. В. Та краса зцілювала (Архітектура первісних будинків Миргородського курорту) // Родослав. - 1993. - Лютий. - № З (55). - С 1 - 4.
 1309. Чепелик В. В. Творець київського необароко [Д. М. Дяченко] // Україна. - 1991. - № 1. - С 10 - 12.
 1310. Чепелик В. В. Теоретична спадщина українського архітек-турного модерну // АСУ. - 1994. - Вип. 1. - С 162 - 180.
 1311. Чепелик В. В. Український архітектурний модерн в дзеркалі епохи // АСУ. - 1996. - Вип. З, ч. 1. - С 198 - 221.
 1312. Чепелик В. В. Функція - ділова, форма - народна (Архітектура будинків кредитно-кооперативних товариств і банків // Родослав. - 1993. - Травень. - № 8 (60). - С 5.
 1313. Чепелик В. В. Харківський центр творців народного стилю в архітектурі // НЕТ. - 1988. - № 10. - С. 13 - 21.
 1314. Чепелик В. В. Харьковский центр поиска своеобразия архитектуры начала XX века // СА. - 1989. - № 10. - С. 18 - 22.
 1315. Чепелик В. В. Храми пам'яті народної // Родослав. - 1993. - Березень. - № 6 (58). -С. 1, 4.
 1316. Черкасова Е. Т. Загородные комплексы Харьковщины второй половины XVIII - начала XX вв.: Композиционные приемы и стилистические особенности // СА - 1982. - № 3. - С. 26.
 1317. Черкасова Е. Т. Загородные усадебные комплексы Харьковщины второй половины XVIII - начала XX вв.: Автореф. дис. ... канд. архитектуры. - М., 1985. - 17 с.
 1318. Черкасова Е. Т. Композиция усадьбы в Старом Мерчике // Совершенствование архитектурной среды при проектировании жилых и производственных сельскохозяйственных комплексов. - М., 1981. - С. 46 - 52.
 1319. Черкасова К. Образ довкілля в архітектурі позаміських садиб Слобідської України другої половини XVIII - початку XIX ст. // АСУ. -1997. - № 4. - С 72 - 86.
 1320. Черкес Б. С Вступ. Звідки і куди: Архітектура Галичини XIX - XX століть // Архітектура Галичини XIX - XX ст.: Вибрані матеріали міжнар. симпозіуму 24 - 27 травня, присвяченого 150-річчю заснування Держ. університету "Львівська політехніка" - Львів, 1996. - С. 19 - 40.
 1321. Черкес Б., Грицюк Л. Возвращение Евгения Нагарного // Архитектура СССР. - 1991. - Январь-февраль. - С. 90 - 101.
 1322. Черненко Д. С. (некролог) // Искусство и художественная промьшшенность. - 1899. - № 4 - 5. - С. 409.
 1323. Чернівці: Довідник-пугівник / Чернівецький краєзнавчий музей. - Чернівці, 1959. - 113 с
 1324. Чернігівщина: Енциклопедичний довідник / За ред. А. Кудрицького. - К.: УРЕ, 1990. -1008 с
 1325. Чернопятов В. И. Некрополь Крымского полуострова. - М., 1909.
 1326. Чехович П. С. Материалы для описания русских коммерческих портов и историй их сооружения: Одесский порт. - СПб, 1895. - Вып. 17.
 1327. Чечелшицький П. Г. Церковное строительство в Украине // Ватерпас: Укр. каталог по стр-ву и архитектуре. - 1998. - № 15. - С. 66 - 71.
 1328. Чижевич О. О. Город Одесса и одесское общество (воспомина-ния старожила). - Одесса, 1894.
 1329. Чижвський I. Церковное хозяйство или правила и постановления церковного имущества. - 2-е изд. испр. и доп. - Харьков, 1875. - 416 с.
 1330. Чижиков Л. A. Odessica: Библ. материалы для истории Одессы. - Одесса, 1914.
 1331. Чижов Ф. Михаил Павлович Миклашевский // Русская беседа. - М., 1856. - Кн. 1. Жизнеописания.
 1332. Чирков А. Краткий очерк г. Херсона // Памятная книжка Херсонской губернии на 1864 год. - Херсон, 1864.
 1333. Чирков А. Описание строений в бывших Херсонской крепости и адмиралтействе, при состоянии их с 1808-го по 1825-ый год, с топографическим планом оных // ЗООИД. - 1881. - Т. 12. - С. 477 - 481.
 1334. Чурилик Я. Палац у Мурованих Курилівцях // Укрзахідпроектреставрація: Вісник. - 1996. -№5.-С. 119-121.
 1335. Шаликов П. И. Другое путешествие в Малороссию. - М., 1804.
 1336. Шаликов П. И. Екатеринослав // Аглая. - 1808. - XIII, № 1. - С. 42 - 64.
 1337. Шаликов П. И. Елизаветград // Аглая. - 1812. - XIV, № 4. - С. 49 - 51.
 1338. Шаликов П. И. Кременчуг//Аглая. - 1812. - XTV, № 4. - С. 51 - 57.
 1339. Шаликов П. И. Николаев // Аглая. - 1812. - XTV, № 4. - С. 58 - 63.
 1340. Шаликов П. И. Новое путешествие в Малороссию // Московский Меркурий. - 1803. - Кн. 9. - С. 137 - 188; Кн. 10. - С. 4 - 43.
 1341. Шаликов П. И. Одесса // Аглая. - 1812. - XTV, № 5. - С. 3 - 17; № 6. - С. 3 - 17.
 1342. Шаликов П. И. Путешествие кн. Петра Шаликова в Малороссию. - М., 1803.
 1343. Шамраєва А. Про нову дату будівництва художнього музею в Одесі // АСУ. - 1997. - № 4. - С. 173 - 178.
 1344. Шамраева А., Юрченко С. Костел Св. Олександра у Києві // 3 історії української реставрації / За ред. В. Тимофієнка. - К.: Українознавство, 1996. - С. 40 - 44.
 1345. Шамрай С. До історії заполнения степової України в XVIII ст. (Крилівщина й Лизаветчина) // Записки іст.-філол. відділу Всеукр. Академії наук. - 1929. - Кн. XXIV. - С 208 - 214.
 1346. Шантырь С. П. Мисхор. Кореиз. Гаспра: Три южнобережных курорта. Путеводитель. - 6-е изд. - Симферополь: Таврия, 1978. - 80 с, 8 л. ил.
 1347. Шапошников Г. Як виникло місто Нікополь // Історико-географічний збірник. - 1931. - Т. 4. - С. 189 - 212.
 1348. Шаровка (Имение Ю. Л. и В. П. Кениг Ахтырского уезда Харьковской губ.) // СУ. - № 26. - С. 3 - 8.
 1349. Шапорез Ф. Ф. Симеиз - Ласпи: Краеведческий очерк-путеводитель. - Симферополь: Крым, 1965. - ПО с, ил.
 1350. Шафранский Е. И. Симеиз: Путеводитель. - 2-е изд. - Симферополь: Крым, 1971. - 88 с, 4 л. ил.
 1351. Швидковский О. А. Днепропетровск. - М.: Госстройиздат, 1960. - 160 с.
 1352. Ш-в Ц. Батурин: (Из путевых впечатлений) // КС. - 1894. - Т. 67. - С. 40 - 47.
 1353. Шевелев Е. Предание о Старом Перекопе и об основании Армянского Базара // ЗООИД. - 1844. - Т. 1. - С. 602.
 1354. Шевелев Е. Статистическое описание Перекопского уезда // НК на 1842 г. - 1841. - С. 301 - 310.
 1355. Шиле А. Я. Некролог// НС. - 1897. - С. 221 -222.
 1356. Шилков В. Ф. Работы А. В. Квасова и И. Е. Старова по планировке русских городов // АН. - 1953. - № 4. - С. 30 - 34.
 1357. Шимановский М. В. Сооружение зданий убежища и мастерской Одесского общества покровителей отбывшим наказание и бесприютным. - Одесса, 1893.
 1358. Широв Н. Н. Достопримечательности города Херсона. - Херсон, 1899. - 8 с.
 1359. Широков В. А., Широков О. В. Симферополь: Улицы рассказывают. - Симферополь: Таврия, 1983. - 208 с, 16 л. ил.
 1360. Широцкий К. В. Киев: Путеводитель. - К., 1917. - 346 с.
 1361. Широцкий К. Очерки по истории декоративного искусства: Живописное убранство украинского дома в прошлом и настоящем. - К., 1914. - 141 с.
 1362. Широцкий К. В. Художественное убранство украинского дома // ИЮР. - 1914. -№3-4.-С. 168.
 1363. Широцький К. В. Білоусівська церква // Основа. - 1915, - Кн. 2. - С. 44. Широцький К. Петербурзька громада // Рада. - 1912. - 1913. -№ 60. - С. 3.
 1364. Ширяев Н. Л. Одесса семьдесят лет назад. - Одесса, 1875. - 32 с.
 1365. Ширяев П. Исторические памятники русского периода истории Новороссии и Бессарабии. - Одесса, 1884. - 45 с.
 1366. Ширяев С. Д. Алупка. Дворец и парки. - Симферополь, 1927. - 123 с, 19 л. ил.
 1367. Ширяев С. Д. Помещичья колонизация и русская усадьба в Крыму в конце XVIII и первой половины ХГХ века // Крым. - 1927. - № 2 (4). - С. 169 - 176.
 1368. Ширяев С. Д. Усадебная архитектура в 1820 - 1840 гг. // Крым. - 1828. - № 2 (8). - С. 72 -102.
 1369. Шишкина О. Заметки и воспоминания русской путешественницы по России в 1845 г. - СПб, 1848. - Ч. 2. - 303 с.
 1370. Шквариков В. А. Архитектурно-планировочные ансамбли Керчи // Архитектура СССР. - 1935. - М 3. - С. 58 - 62.
 1371. Шквариков В. А. Очерк истории планировки и застройки русских городов. - М.: Госстройиздат, 1954. - 204 с.
 1372. Шквариков В. А. Планировка городов России XVIII и начала XIX века. - М.: Изд-во Всесоюзной Акад. архитектуры, 1939. - 256 с.
 1373. Шквариков В. А. Планировка и строительство русских городов // Русская архитектура. - М.: Изд-во Акад. архитектуры СССР, 1940. - С. 7 - 26.
 1374. Шквариков В. А. Строительство русских городов в XVIII в. и в начале ХГХ в. // Архитектура СССР. - 1939. - № 8. - С. 49 - 59.
 1375. Шмаков А. Исторический очерк основания и развития г. Одессы // Памятная книжка Одесского градоначальства на 1870 год. - 1870. - Гл. 3. - С. 46 - 88.
 1376. Шмаков А. Одесские лиманы // Труды Одесского статистического комитета. - 1867. - Вып. 2.
 1377. Шмидт А. Материалы географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба. Херсонская губерния: В 2 ч. - СПб, 1863. - Ч. 1. - 601 с; Ч. 2. - 874 с.
 1378. Шостак А. И. О младенчестве Одессы. Писано в 1809 г. - Одесса, 1844. - 12 с.
 1379. Штакельберг А. Путеводитель от Крыма до Москвы. - СПб, 1858. - Ч. 1 - 3.
 1380. Штейнберг Я. Олексій Миколайович Бекетов // АРУ. - 1939. - № 6. - С. 10 - 14.
 1381. Штукенберг И. Ф. Описание Херсонской губернии. - СПб, 1845.
 1382. [Штукенберг И. Ф.] Статистические труды Ивана Федоровича Штукенберга: Описание Екатеринославской губернии Новороссийского края вообще / пер. с нем. - СПб, 1859. - 74 с.
 1383. Шуйский В. К. Неизвестная постройка Тома де Томона на Украине // СА. - 1977. - № 2. - С. 30 - 32.
 1384. Шуйский В. К. Опост Монферран. 1786 - 1858: Каталог юбилейной выставки произведений. - Л.: Искусство, 1986.
 1385. Шуйский В. К. Тома де Томон. - Л.: Лениздат, 1981. - 160 с.
 1386. Шуйский В. Опост Монферран - зодчий двух архитектурных эпох // Архитектура СССР. - 1987. - № 1.
 1387. Шулькевич М. М., Дмитренко Т. Д. Киев: Архит.-ист. очерк. - 5-е изд. - К.: Будівельник, 1978. - 463 с.
 1388. Шумакова Л. М., Черлениовський Л. А. Одеський театр опери та балету. - Одеса: Маяк, 1968. - 84 с.
 1389. Шумицкий Н. Старинный дом для гостей в имении Г. П. Галагана в селе Лебединцы,. Прилукского уезда, Полтавской губ. // Зодчий. - 1915. - № 25.
 1390. Шумицький М. Український архітектурний стиль. - К.: Друк. 2-ої артілі, 1914. - 60 с, іл.
 1391. Шумицький М. Український архітектурний стиль у минулому і сучасному // Ілюстрована Україна. - 1912. - № з. - С 10 - 11; № 4. - С. 7 - 9; № 6. - С. 9 - 10; № 8. - С. 8 - 9.
 1392. Щекатов А. М. Географический словарь Российского государства. - М., 1801 - 1809. - Ч. 1-7.
 1393. Щербаківський В. Архітектура у різних народів і на УкраМ. - Львів, 1910.
 1394. Щербаківський В. Українське мистецтво: Буковинські і галицькі дерев'яні церкви, надгробні і придорожні хрести, фігури і каплиці. - Київ-Прага, 1926.
 1395. Щербаківський В. Українське мистецтво. - Відень, 1913.
 1396. Щербаківський Д. Перший театральний будинок у Києві і його садиба. - К., 1925.
 1397. Щербина В. І. Київ і Київщина на початку XIX ст. // Україна. - К, 1929. - С 54 - 59.
 1398. Щербина Г. Я. Кировоград. Архитектурное наследие // СА - 1984. - № 9. - С. 13 - 15.
 1399. Щербина Г. Я. Особенности развития планировочной композиции Киева во второй четверти XIX в.// Исследование и охрана архитектурного наследия Украины. - К.: КиевНИИТИ, 1980. - С. 33 - 40.
 1400. Щитківський І. До історії забудування м. Києва на початку XIX ст. // Київські збірники історії і археології, побуту й мистецтва. - К, 1930. - 36. 1. - С 319 - 321.
 1401. Щукина Е. П. "Натуральный сад" русской усадьбы в конце XVIII в. // Русское искусство XVIII века: Материалы и исследования. - М.: Наука, 1973.-С. 109- 117.
 1402. Щусев А. Мысли о свободе творчества в религиозной архитектуре // Зодчий. - 1905. - № 11. - С. 182 - 183.
 1403. Щусев П. В. Мосты и их архитектура. - М.: Госстройиздат, 1952. - 360 с.
 1404. Эварницкий Д. И. История запорожских казаков: В 2 т. - СПб, 1892 - 1895. - Т. 2. -624 с.
 1405. Эварницкий Д. И. Источники для истории запорожских казаков: В 2 т. - СПб, 1892. - Т. 1 -2.
 1406. Эйнаровский А. Харьковский практический технологический институт // Зодчий. - 1880. - №1-2,5-6, 10-11.
 1407. Эйснер А. П. Проект Коломенского дворца в Москве А. И. Штакеншнейдера // Архитектурный музей. - 1902. - Вып. 3.
 1408. Эйснер В. В. Земский дом в Полтаве // Искусство и печатное дело. - 1910. - № 1. - С. 7-8.
 1409. Эрн И. В. Архитектура 1840-х -1850-х гг. [Россия] // ВИА- Т. 6- С. 313 - 336.
 1410. Эрнст Ф. Автор надгробия Румянцева-Задунайского в Киевской Лавре // Среди коллекционеров. - 1923. - Янв.-февр. - С. 22 - 24.
 1411. Эткинд М. Александр Николаевич Бенуа. - Л.- М.: Стройиздат, 1965.
 1412. Южный край. Альбом. - Одесса, 1901. Юрченко П. Г. Дерев'яна архітектура України. - К.: Будівельник, 1970. - 192 с.
 1413. Юрченко П. Г. Дерев'яне зодчество України (XVIII - ХГХ ст.). - К.: Вид-во. Акад. архітектури УРСР, 1949.
 1414. Юрьевич В. К истории Одесской Архангело-Михайловской монастырской церкви // ЗООИД. - 1898. - Т. 21, ч. 3. - С. 8 - 28.
 1415. Юрьевич В. Остатки древней стены, открытой в настоящем году около Карантинной гавани в Одессе // ЗООИД. - 1883. - Т. 13. - С. 199 -200.
 1416. Яворницький Д. І. До історії степової України. - Дніпропетровськ, 1929. - 536 с.
 1417. Яковлев В. А. К истории заселения Хаджибея. 1789 - 1795: К столетию завоевания Хаджибея. - Одесса, 1889. - 57 с.
 1418. Яковлев В. А. Франц Осипович Моранди (некролог) // ЗООИД. - 1895. - Т. 18, ч. 3. - С. 17 - 18.
 1419. Ялта. Лівадія, Місхор. Алупка. Сімеїз. Кастрополь. Масандра. Нікітський сад. Гурзуф. "Артек". "Спутнік" / Сост. Д. Д. Вердков. - К.: Мистецтво, 1981. - 142 с, іл.
 1420. Янко Д. Г. Скульптура східної України // Історія українського мистецтва (ротапринтне видання). - К, 1967. - Т. 4, ч. 1. - С 79 - 92.
 1421. Яралов Ю. С Таманян. - М.: Стройиздат, 1950.
 1422. Ярон С. Г. Киев в восьмидесятых годах. Воспоминания старожила. - К., 1910. - 211 с.
 1423. Ясиевич В. Е. Архитектура Украины на рубеже XIX - XX веков. - К.: Будівельник, 1988. - 183 с.
 1424. Ясиевич В. Е. Архитектура Украины периода капитализма и империализма (1840 - 1917) // Памятники архитектуры Украины. - К., 1986. -С. 66- 112.
 1425. Ясиевич В. Е. Из истории строительства Одессы // СА - 1964. - № 4. - С. 39 - 40.
 1426. Ясиевич В. Е. От модерна к конструктивизму // СА. - 1976. - № 11. - С. 27 - 31.
 1427. Ясиевич В. Е. Памятники архитектуры ХГХ - o начала XX века в городской среде // СА. - 1978. - № 11. - С. 21 - 25.
 1428. Ясиевич В. Е. У истоков архитектуры XX века // СА- 1975- №10- С. 28 - 36.
 1429. Ясиевич В. Е., Колобанов С. К. Строительство в период становления капиталистических отношений (начало ХГХ в. - 1861 г.) // Развитие строительной науки и техники в Украинской ССР: В 3 т. - К.: Наукою думка, 1989. - Т. 1. -С. 92 - 119.
 1430. Ясієвич В. Є. Василь Кричевський - співець українського народного стилю // Українське мистецтвознавство. - К.: Наукова думка, 1993. -Вип. І-С. 1)7- 126.
 1431. Ясіевич В. Є. Київський зодчий П. Ф. Альошин. - К.: Будівельник, 1966. - 67 с
 1432. Ясіевич В. Є. На спільному фундаменті (Про російсько-українські зв'язки в галузі архітектурі) // Вітчизна. - 1972. - № 12. - С 193 - 200.
 1433. Ясіевич В. Є. Особливості розвитку архітектурно-будівельної науки й освіти на Україні в XIX і на початку XX ст. // Нариси з історії природознавства і техніки. - 1984. - Вип. ЗО. - С 66 - 71.
 1434. Ясіевич В. Є. Роль вітчизняних інженерів у розвитку залізобетонних конструкцій на Україні // Нариси і історії природознавства і техніки. - 1962. - Вип. 2. -С 72 - 89.
 1435. Ясіевич В. Є., Дехтяр С. Б., Сухорукое С. А. Видатні вчені інженери-будівники України. - К.: Будівельник, 1991. - 104 с, іл.
 1436. Ястребов В. В запорожском захолустье // КС. - 1885. - № 12. - С. 721 - 729.
 1437. Ястребов В. Греки в Елизаветграде // КС. 1884. - № 8.
 1438. Ястребов В. Очаковская зима по сон-ременному описанию // КС. - 1884. - № 8. - С, 731 - 732.

К началу страницы
Оглавление  ЯБЛОНОВСЬКИЙ-ЯШАНОВ  Перелік скорочень