Главная
Новости сайта
Анатомия профессии
Основные даты
Жилые дома
Общественные здания
Градостроительство
Архитектурные конкурсы
Недостоверные объекты
Карта Киева
Архив
Персоналии
Библиотека об Алешине
* Диссертация
* Публикации
* Тематические блоги
* Журналы, газеты
* Видеоматериалы
Глоссарий
Книжная полка
Ссылки
Автора!
Гостевая книга
 
ПоискCopyright © 2000—
Вадим Алешин
Публикации
Київ. Провідник
 

ІСТОРИЧНІ ПАМ'ЯТКИ Й КУЛЬТУРНО-ОСВТНІ УСТАНОВИ КИЄВА

УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ ВІДДІЛ ВСЕНАРОДНЬОЇ БІБЛІОТЕКИ ПРИ ВУАН

Ріг вул. Короленка № 58 і вул. Л. Толстого. Міститься в будинку начорно збудованому 1914 року для бібліотеки кол. Київського університету за проектом інженера В. О. Осьмака. Закінчено будинок у pp. 1927-29, під керівництвом самого автора проекту, в стилі клясицизму 1830-1840-х років. Будинок є один з небагатьох у Союзі зразків сучасного бібліотечного будівництва (спеціяльна форма залізобетонового книгосховища). Розрахований тільки на 600000 томів, будинок вже тепер показується тісним; тому питання про дальше його поширення, відповідно до потреб ВБУ - питання найближчого часу. Будинок містить у собі: світлу й простору читальню для наукових робітників на 150 чоловіка з довідковим бюром та відповідним для наукової роботи добором літератури. Головну частину фонду становить кол. Університетська Бібліотека, докомплектована з інших фондів ВБУ. З окремих бібліотек, що влилися сюди, варто особливо відзначити бібліотеку кол. Кременецького ліцею з її складовими частинами (бібліотека польського короля Станіслава Августа, Т. Чацького й інш.), бібліотеку професора й кол. міністра фінансів М. X. Бунґе, М. І. Костомарова, О. М. Лазаревського, проф. М. П. Дашкевича, бібліотеку кол. Першої гімназії, Колегії Павла Галагана й ін. З окремих колекцій можна відзначити от що: 1. збірку інкунабулів - 290 нумерів. Тут є світовий унікум Ars memorativa вид. Baemler-а, Augsburg коло 1480 p., збірка римських видань (75 пр.). De officiis et paradoxa Ціцероиа, що його видрукував Шеффер 1465 p.; особливу цінність являють трактат Арістотеля De animalibus (друк, у Венеції 1476 p., на пергамені, примірник чудово зберігся) та Missare secundum morem Romarae Ecclesiae (Венеція 1482 p.); з найдавніших слов'янських книжок - перша книга кирилівськими літерами - Часослов Краківської друкарні Швайпольта Фіоля 1491 p., Апостол москов. видання 1564 p., Львівське - 1574 p.. Біблія Острозька - 1581; Євангелія Віленська 1575 р. і т. д.; 2. збірку палеотипів (з.-європейських видань 1501-50 pp.) альдів, етьєнів, плянтенів, ельзевірів, а також старовинні видання львівських, київських, чернігівських, почаївських друкарень. Відділ рукописів складається з великої кількости (понад 100000) найрізноманітніших щодо змісту, мови та зовнішнього вигляду рукописів; є рукописи на папері, пергамені, лубі, пальмових листках тощо. Хронологічні рамці матеріялу охоплюють майже тисячу років, починаючи з грецьких та слов'янських рукописів XI в. і кінчаючи рукописами різних сучасних українських діячів. Серед автографів є автографи Шевченка, Куліша, Пушкіна та багатьох інших. Надзвичайно цінна велика збірка листів (напр. гетьмана їв. Мазепи, М. П. Драгоманова, П. Г. Житєцького і багатьох інших). Особливу цінність являє майже вичерплива щодо повности збірка "Кобзарів". - 3 архітектурного боку звертають на себе увагу сходи, а також заля будинку. В двох бічних покоях у старовинних шахвах кінця XVIII віку, що походять з бібліотеки Станіслава Августа, розміщені стародруки.

Інж. В. О. Осьмак. Новий будинок (Університетський відділ) Всенародньої Бібліотеки України при ВУАН.

Бібліотека справляє гарне вражіння своїм сучасним устаткуванням (закінчено 1929-30 p.).

Місцевість ліворуч (на захід) від кол. університетського кварталу та ботанічного саду була колись населена переважно професурою, службовцями та студентами університету. Особливо це стосується до вул. Л. Толстого (кол. Караваєвської), продовження вул. Короленка (кол. Нижньо-Володимирської), Пролетарської (кол. Кузнечної), Тарасівської та ін. Найменш забезпечена частина професури й студентства мешкала далі на вулицях Пятакова (кол. Маріїнсько-Благовіщенська), Жадановського (кол. Жилянська) та ін. З будівель, що зв'язані з певними культурними діячами, варто занотувати:

Інжен. В. О. Осьмак. Читальна заля нового будинку Всенародньої Бібліотеки України при ВУАН.

К началу страницы
Зміст